"framträda" - angielskie tłumaczenie

SV

"framträda" po angielsku

SV framträda
volume_up
[framträdde|har framträtt] {czasownik}

I Turkiet är man tydligen glad över varje tillfälle att framträda i ett europeiskt forum.
Turkey is obviously glad of any opportunity to appear at any forum on the European stage.
Varför skulle nu en vuxen man framträda bärande tomma bågar på näsan?
Now why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?
Nästa rådsordförande som kommer att framträda här efter Janez Janša kommer att säga motsatsen.
The next President of the Council to appear here after Mr Janša will be saying the opposite.
Tack vare denna nya trumf är det en kvalificerad, högpresterande och efterfrågad arbetskraft som kommer att framträda.
Thanks to this new equipment, a qualified, efficient labour force will emerge, and will be in great demand.
Klarhet och gudomlighet var emellertid vad som behövdes för att ett ögonblick av äkta sanning skulle framträda.
Clarity and divinity were, however, what was really needed for a genuine moment of truth to emerge.
Den bild som kommer att framträda efter toppmötet i Genua är bilden av ett frånvarande Europa, en bild med andra ord som riskerar att domineras av den stora och enda supermakten.
Indeed, the image which will emerge from the Genoa Summit is a picture in which Europe does not appear, a picture, that is, which is in danger of being dominated by the one great superpower.
framträda (też: komma ut, bli känd, debutera, ta sig ut)
framträda (też: , visa, uppstå, utarbeta)
framträda (też: förekomma, visa, visa upp, känneteckna)
framträda (też: återkomma)
framträda (też: avslöja, dyka upp, poppa upp, komma)
framträda (też: resa sig, dyka upp, hägra)

Synonimy (szwedzki) dla "framträda":

framträda
Swedish

Przykłady użycia - "framträda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishOrdförande, jag är mycket tacksam mot parlamentet för att jag får framträda här.
Mr President, I greatly appreciate the opportunity to be with you in Parliament today.
SwedishVi kan inte göra detta om vi förlorar vår möjlighet att framträda unisont.
We will not be able to do this if we lose our ability to act consistently.
SwedishMin grupp kommer därför att prioritera att framträda inför parlamentet.
My team will therefore give priority to appearing before this Parliament.
SwedishOm de stora länderna gärna vill framträda gemensamt så får de slå sig ihop till en gemensam stat.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
SwedishOm GMO används i produktionsprocessen måste detta också framträda.
If GMOs are used in the production process, this should also be evident.
SwedishI ruinerna från Berlinmuren håller emellertid spår av nya skiljemurar på att framträda i Europa.
In the ruins of the Berlin Wall, however, traces of new divisions are appearing in Europe.
SwedishMin grupp kommer därför att prioritera att framträda inför parlamentet.
Our relationship must be built on trust and regular contacts.
SwedishOckså i detta avseende måste vi kunna framträda mer enat.
Here, too, we need to have the ability to present ourselves more strongly as unified.
SwedishVi kommer att låta målen för Europa 2020 framträda på den globala marknaden, till exempel genom G20.
We will project our Europe 2020 objectives on the global market place, for example, through the G20.
SwedishDå går det fortfarande för många män fria som måste framträda inför tribunalen i Haag.
There are still far too many people going about freely who ought to be appearing before the tribunal in The Hague.
SwedishDe realistiska följderna av det faktum att vi förändras kommer att framträda väldigt snabbt.
The reality of our changing will come very quickly.
SwedishNär Lissabonfördraget träder i kraft kommer EU att kunna framträda med en helt annan kraft internationellt.
The entry into force of the Lisbon Treaty will significantly raise the Union's external profile.
SwedishNi kan dock inte förvänta er att gospelkören skall framträda under fotosessionen med Nelson Mandela.
But you cannot wait for the gospel to make its appearance while you are doing a photo call with Nelson Mandela.
SwedishDebatten, liksom den stora mängd ändringsförslag som har lämnats in, har fått mycket motstridande ställningstaganden att framträda.
The debate, like the flood of amendments tabled, has brought out very contradictory positions.
SwedishI går lades det fram ett yrkande om att kommissionsledamot Charlie McCreevy ska framträda inför parlamentet.
   Mr President, yesterday a motion was put forward to bring Commissioner McCreevy before Parliament.
SwedishJag anser att detta är inledningen på en återupptäckt av viktiga verk och att en kulturexplosion håller på att framträda.
I believe this is the beginning of a rediscovery of great works and the uncovering of a cultural explosion.
SwedishAndra problem verkar nu framträda.
Other problems now seem to be coming to the fore.
SwedishNya sociala företeelser börjar framträda.
SwedishDet står följaktligen klart att luckor kommer att framträda på kartan över Europa i framtiden, och sådana förhållanden är som sagt ingen lösning.
In other words, patients must be treated in hospitals as close to their place of residence as possible.
SwedishJag litar på att kommissionen kommer att framträda tydligare med huruvida den tror eller inte tror på att en sådan handel verkligen äger rum.
I trust the Commission will be more forthcoming as to whether or not it believes such a trade is actually going on.