"forska" - angielskie tłumaczenie

SV

"forska" po angielsku

SV forska
volume_up
{czasownik}

forska
volume_up
to research {czas.} (study scientifically)
Den bästa nyheten av alla är att kirurger vet att vi behöver forska.
And the best news of all is that surgeons know that we need to do research.
Nu får jag en möjlighet att forska på det jag är mest intresserad av själv.
Now I have the opportunity to research that which I am most interested in.”
Född i Irland har hon hunnit med att studera och forska där, i England och i Kanada.
Shildrick was born in Ireland and has studied and conducted research there, as well as in England and Canada.
forska
Den bästa nyheten av alla är att kirurger vet att vi behöver forska.
And the best news of all is that surgeons know that we need to do research.
Så, ofta när man försöker forska på data, så beskriver det komplicerade historier.
So, many times when you try to do research on data, it records complicated stories -- it's hard to find in the data.
Studera Rymdteknik om du vill forska eller utveckla ny teknik inom rymd- och flygområdet.
Study Space technology if you want to do research or develop new technologies in the fields of space and aerospace technology.

Synonimy (szwedzki) dla "forska":

forska

Przykłady użycia - "forska" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi skall inte bara forska, utan vi skall också komma fram till något.
We do not just want to search, we also want to find.
SwedishInom en snar framtid kommer det bli nödvändigt för denna kontinent att börja forska om vatten.
This continent will have to study water very soon.
SwedishDet finns inget skäl att forska fram ytterligare, om det inte kan göras med hjälp av alternativa metoder.
There is no reason for researching further products unless this can be done using alternative methods.
SwedishVi behöver forska om hur vattenmassor kan hållas tillbaka.
We need to look at how water can be retained.
SwedishDe ger forskare ledtrådar om var de bör forska vidare.
They give researchers a handle on where to go.
SwedishVi behöver forska om nya metoder för nyplantering av skog.
SwedishSamtidigt ger vi ut jättesummor för att forska fram något som vi egentligen vet sedan länge varifrån det kommer.
All the while we are spending enormous sums of money on investigating something whose origins we have known about for ages.
SwedishVi kan tyvärr nu inte också försöka forska i hur det nationella respektive regionala finansiella läget faktiskt ser ut.
We can unfortunately not even try to determine what the national or regional financial situation actually looks like.
SwedishMen det bästa sättet att hantera det är att forska och förstå hur det sprids och varför, från ett moraliskt neutralt perspektiv.
But the way to deal with that is to do science, and understand how it spreads and why in a morally neutral perspective.
SwedishVi behöver forska mer för att ta reda på vilka metaller som är ekonomiskt och miljömässigt intressanta att utvinna ur askan, säger Nicklas Svensson.
A large portion of the ash is currently used as construction material in places such as the landfills.
SwedishPå transportområdet måste vi forska fram nya förnybara bränslen, t.ex. satsa på syntetisk diesel.
The diagnosis is shared and the formulae for alleviating the macroeconomic imbalance within a context of rising crude prices are very similar to each other.
SwedishJag är särskilt för att genomföra oberoende rapporter och forska om den påverkan på miljön som byggandet av gasledningen innebär.
I am particularly in favour of carrying out independent reports and researching the impact of the pipeline construction on the environment.
SwedishHon är fortfarande ganska ensam om att forska kring könsskillnader i hjärtsjukvården, och aktar sig noga för att dra några politiska växlar på resultaten.
She’s still quite alone in studying gender differences in cardiac care, and is careful about taking political advantage of the results.
SwedishOm du vill fördjupa dig ordentligt inom ett område är Teknisk fysik och elektroteknik en utmärkt plattform att gå vidare från och börja forska.
If you want to immerse yourself thoroughly in one area, Physics and Electrical Engineering is an excellent platform to move forward and begin researching.
SwedishTrots minskningen av kärnkraften i Europa fortsätter EU att slösa bort enorma resurser på att främja, forska och utveckla den genom Euratomfördraget.
Despite the decline of nuclear power in Europe, the EU continues to waste massive resources on promoting, researching and developing it, via the Euratom Treaty.
SwedishJag talar inte om kvalitet, eftersom våra universitet och akademiker redan är bäst i världen, utan jag talar om jobb: möjligheten att forska och tjäna pengar.
Competition between countries to find good solutions to this type of problem normally results in faster progress than central management at higher levels.