"formalism" - angielskie tłumaczenie

SV

"formalism" po angielsku

EN

"formalism" po szwedzku

volume_up
formal {przym.}

SV formalism
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. Filozofia

formalism
volume_up
formalism {rzecz.}
Då var det kommissionens och rådets omedgörlighet och formalism som förhindrade oss från att uppnå det resultatet och vi var tvungna att nöja oss med ett blygsamt system med varningsklockor.
At that time, the intransigence and formalism of the Commission and the Council prevented us from achieving that result and we had to be content with a modest alarm bell system.

Synonimy (angielski) dla "formal":

formal

Przykłady użycia - "formalism" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDen kommer annars att bevara, eller t.o.m. utveckla, sin tröghet och formalism.
Without this flexibility it will continue to be - or even become so, if it is not already - labyrinthine and doctrinaire.
SwedishDetta är ingen formalism som syftar till att fördela ansvar och absolut inget juridiskt hårklyveri.
To say this is not to take a formalistic approach towards jurisdiction and certainly not to indulge in any sort of legal nitpicking.
SwedishDetta är den värsta sortens absurd och trångsynt formalism och gynnar inte det europeiska försprång som Förenade kungarikets raslagstiftning tidigare har haft.
This is absurd, blinkered legalism at its worst and does no credit to the lead in Europe that UK race relations legislation has previously given.
SwedishJag anser att denna formalism i fråga om tekniska detaljer vid anslutning till programmet för viseringsundantag måste motarbetas mer resolut och effektivt av EU:s företrädare.
I believe that this nit-picking over technical details concerning admission to the visa waiver programme must be opposed more firmly and effectively by the European Union's representatives.