"flit" - angielskie tłumaczenie

SV

"flit" po angielsku

volume_up
flit {r.wsp.}
EN

"to flit" po szwedzku

SV flit
volume_up
{nijaki}

1. "verksamhet, sysselsättning"

Synonimy (szwedzki) dla "flit":

flit

Przykłady użycia - "flit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta ramdirektiv är också kronan på verket för vissa kollegers oavvända flit.
It is also the crowning glory of all the tireless hard work done by some of our colleagues.
SwedishMan har gjort det så här komplicerat med flit för att ingen ska kunna få grepp om vad som står i det.
It is deliberately this complicated so that no-one can get their head around what it contains.
Swedish50 procent sker med flit och små och medelstora företag väntar 50 procent längre än stora företag på att få sina betalningar.
50 % are deliberate and SMEs wait 50 % longer than big businesses to receive their pay.
SwedishMed sparsamhet och flit bygger man hus som slott.
With thrift and hard work you can build a palace.
SwedishFör närvarande vilseleds konsumenterna med flit.
Consumers are currently being deliberately misled.
SwedishDet är nästan så att man tror att de gör det med flit!
SwedishMänniskorna lämnade oss säkert inte här med flit, -
SwedishLåt oss vara sparsamma med medborgarnas förtroende för oss och förutom flit även iaktta sparsamhet.
Mr President, let us be thrifty, following the trust placed in us by our citizens, and apply thrift as well as hard work.
SwedishAntingen ignorerades den med flit, annars glömde kommissionens järnvägsentusiaster helt enkelt bort den i sin iver.
Either it was ignored deliberately or it was simply forgotten in the excitement of the rail enthusiasts in the Commission.
SwedishDet handlar i stället om att ni med flit fortsätter att försämra vår situation genom att godtyckligt spendera det lilla vi har kvar.
It is that you are carrying on wilfully, worsening our situation, wantonly spending what little we have left.
SwedishJag tror att det första exemplet på synvillor som används med flit var av da Vinci i den här anamorfiska bilden av ett öga.
I believe that the first example of illusions being used purposely was by da Vinci in this anamorphic image of an eye.
SwedishHon skulle aldrig gjort det med flit.
SwedishFru kommissionsledamot, om jag släpper ner 2 000 metallådor i havet med flit med en massa material i, då skulle jag bli åtalad.
Commissioner, if I drop 2 000 heavy metal boxes into the sea, deliberately, with a load of materials in, then I would be prosecuted.
SwedishNej, jag kom med flit.
SwedishDu gjorde det med flit.
SwedishJag generaliserar med flit, eftersom jag inte vill peka ut enskilda medlemsstater som vägrar uttrycka sin åsikt i denna viktiga fråga.
I am generalising on purpose because I do not wish to point the finger at individual Member States that refuse to express their opinion on this important issue.
SwedishHur kan kommissionen motivera att man inte nämner det organ som man öppet erkänner som en auktoritet på Nordsjöfisket och att man med flit struntar i NSRAC?
How can the Commission justify omitting the body or agency it openly recognises as an authority on North Sea fisheries and then studiously ignore the NSRAC?
SwedishDet är av vital betydelse att kommissionens reformer resulterar i en personalpolitik som lönar engagemang, flit och anpassningsförmåga, och detta måste vi stödja.
It is vital that the Commission's reforms should involve a personnel policy that rewards commitment, hard work and adaptability, and that is something we must support.
SwedishDet är av vital betydelse att kommissionens reformer resulterar i en personalpolitik som lönar engagemang, flit och anpassningsförmåga, och detta måste vi stödja.
It is vital that the Commission' s reforms should involve a personnel policy that rewards commitment, hard work and adaptability, and that is something we must support.
SwedishDet är med flit som jag talar om "lär", för från officiellt tjetjenskt håll har man hittills förnekat att man skulle ha utväxlat ett antal ryska krigsfångar mot Babitskij.
I am using the phrase 'is said to be' on purpose, because official Chechen sources are still denying that they would have exchanged Mr Babitsky for a number of Russian prisoners of war.