"fasthållande vid" - angielskie tłumaczenie

SV

"fasthållande vid" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "fasthållande vid" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "fasthållande vid"

fasthållande rzeczownik
fasthållande przymiotnik
English
vid przymiotnik
vid przyimek

Przykłady użycia - "fasthållande vid" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet var ett lätt beslut att fatta – inte att ta lätt på, men lätt att fatta – eftersom det innebär ett fasthållande vid våra principer.
It was a correct one taken easily – not lightly, but easily – because it is an adherence to principles.
SwedishFör en sak är säker: där det inte finns någon idealism längre finns det bara nationalism och fasthållande vid egna särintressen.
Because one thing is clear: where there is no more idealism there is only nationalism and clinging to your own vested interests.
SwedishTill följd av sitt envisa fasthållande vid planekonomin är Kuba inte längre förmöget att ens tillgodose befolkningens mest grundläggande behov.
With its stubborn adherence to the planned economy, Cuba is no longer even capable of meeting the most basic needs of its own population.
SwedishVår europeiska union existerar för att den är starkt grundad på ett strängt fasthållande vid våra europeiska principer och värderingar.
   Mr President, our European Union exists because it is firmly based on strict adherence to our European principles and values.
SwedishDet finns alltså tillfälle till dialog vid tre tillfällen per månad, vid tillämpning av fördraget, med ett starkt fasthållande vid oberoende.
Three times per month, therefore, in applying the treaty, the opportunity is there for a dialogue to take place with a strict adherence to independence.
SwedishJag betonar, i synnerhet, ert fasthållande vid att ni behöver det politiska stödet från denna kammare för att gå vidare med rundan på det sätt den inleddes.
I emphasise, in particular, your insistence that you need the political support of this House in order to pursue the round in the way it was launched.
SwedishDetta fasthållande vid den så kallade försiktighetsprincipen - regeln att investeringar skall beslutas med försiktighet - kommer att öppna marknaden för fondförvaltning.
This insistence on the so-called 'prudent person rule' - the rule that investments are decided prudently - will open up the fund management market.
SwedishDetta fasthållande vid den så kallade försiktighetsprincipen - regeln att investeringar skall beslutas med försiktighet - kommer att öppna marknaden för fondförvaltning.
This insistence on the so-called 'prudent person rule ' - the rule that investments are decided prudently - will open up the fund management market.

Pozostałe hasła

Swedish
  • fasthållande vid

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.