"fast hand" - angielskie tłumaczenie

SV

"fast hand" po angielsku

SV fast hand
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

fast hand
volume_up
firm hand {rzecz.}
Jag anser att UfM är ett utmärkt redskap för att med fast hand ingripa i varaktiga konflikter i den här regionen och även bistå med lösningar till dessa.
I think that the UfM is an excellent instrument for intervening with a very firm hand in the conflicts which persist in this zone and even for providing solutions to them.

Przykłady użycia - "fast hand" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet krävs en fast hand men även en fingertoppskänsla för att kunna agera seriöst.
An energetic approach is needed, but so too is sensitivity, if the issues are to be addressed seriously.
SwedishLandet behöver en varm men fast hand av oss, och jag anser att det är så Doris Pack behandlar den här frågan.
It needs tough love from us and I think that is what it gets from Doris Pack.
SwedishDet är mycket trevligt att ni har intagit ordförandeplatsen och med fast hand leder oss i debatten.
Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair, presiding efficiently over us.
SwedishJag vill i första hand hålla fast vid dessa åtgärder.
I should like to stick to these measures in the first place.
SwedishJag är också på min vakt mot alltför mycket byråkrati, och det krävs en fast hand om vi ska kunna undvika den risken.
I am also wary of creating too much red tape, and a steady hand is needed if we are avoid that risk.
SwedishHerr Monti, kollegan Evans tackar er i sitt betänkande för att ni med fast hand tagit er an statsstödspolitiken.
In his report, my colleague, Mr Evans, thanks you, Mr Monti, for having got to grips with the issue of State aid policy.
SwedishEU måste ta ordentliga steg för att inta en fast ståndpunkt, i första hand genom att bygga alternativa transportvägar för energi.
The European Union must take real steps in order to make a firm stand, primarily through building alternative energy transport routes.
SwedishDet enda han har gjort är att åstadkomma stabilitet med fast hand, så att omvärlden kan betrakta honom som en allierad mot terrorism och islamisk fundamentalism.
His only service has been to organise stability with a hard hand, so that he can be seen in the outside world as an ally against terrorism and Islamic fundamentalism.
SwedishFast å andra sidan hand bör man inte tro att det bara handlar om tillväxt, eller med andra ord bara om ekonomin.
On the other hand, though, it should not be thought that this is only about growth, in other words, only about the economy; it is also, of course, about social protection.
SwedishI Indonesien försöker den hårt trängda regeringen att göra sig populär hos javaneserna genom att visa att den behandlar övriga folkgrupper med fast hand och ger armén fria händer.
In Indonesia, the failing government is striving for popularity among the Javanese by showing that it is dealing with other population groups firmly and giving the army free rein.
SwedishJag vill ge en eloge till det tjeckiska ordförandeskapet, särskilt till premiärminister Topolánek som styrde diskussionerna med fast hand genom att fokusera på konkreta mål.
I should like to pay tribute to the Czech Presidency and in particular to Prime Minister Topolánek, who kept a tight grip on the framework of discussions by focusing them on concrete objectives.
SwedishDet krävs någon med fast hand för att smida samman ett lag av denna brokiga skara.
It takes someone on the ball to forge a unified team from this motley crew: a European government that is able to halt the Commission’s loss of prestige that has been going on for years.