"förstås" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o först
SV

"förstås" po angielsku

volume_up
förstås {przysł.}

SV förstås
volume_up
{przysłówek}

förstås (też: ju, för evigt, ständigt och jämt)
volume_up
always {przysł.}
Om inte Haag redan ligger under vatten då förstås.
Always assuming, of course, that The Hague is not already under water by then.
En del människor upplever förstås alltid glaset som halvfullt medan andra ser det som halvtomt.
Some of course always see a glass as half full when others believe it is half empty.
Den gemensamma grund som vi byggde EU på och som våra landsmän litar på finns förstås.
There is always the common foundation on which we built Europe and on which our fellow citizens rely.
förstås (też: naturligtvis, givetvis)
volume_up
of course {przysł.}
Detta kräver förstås ett verkligt skydd och ordentliga försvarsrättigheter.
Of course, that requires a proper safeguard and proper defence rights.
Det blir musik, dans och förstås de största Hollywoodstjärnorna!
There will be music, dancing, and of course... the biggest stars in Hollywood!
Prescott var förstås då medlem i Socialistinternationalen.
Of course, Mr Prescott was then a member of the International Socialists.

Synonimy (szwedzki) dla "förstås":

förstås

Przykłady użycia - "förstås" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDessa insatser kommer förstås att ske genom en kombination av flera instrument.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
SwedishUtkastet är förstås en kompromiss, men det innebär även ett betydande framsteg.
This draft is no doubt a compromise but it also represents a considerable advance.
SwedishUtbyte av information om dessa åtgärder kan bidra till att de förstås bättre.
Exchange of information on these measures will help them to be better understood.
SwedishDet finns förstås bättre sätt att visa sin vilja till dialog.
Obviously, Mrs Gebhardt, there could be better signs emerging from this dialogue.
SwedishDessa kommentarer måste förstås i sitt sammanhang och enligt avsikten med dem.
These comments must be taken in the context of their content and intention.
SwedishJag anser att detta är ett mycket viktigt klargörande för hur denna fråga ska förstås.
I think this is a very important clarification of how to understand this issue.
SwedishObjekt som du ändrar på detta sätt kan du förstås även lägga in i presentationer.
What's more, these types of modifiable objects can be incorporated into presentations.
SwedishDessutom vill vi förstås se hur den anpassning vi har gjort nu kommer att fungera.
Moreover, we naturally want to know how the adjustment we have made now will work out.
SwedishDet alternativ som slutligen valdes lades förstås fram vid ett senare tillfälle.
It follows that the option chosen had been put forward at a later date.
SwedishVi bör respektera gruvarbetarnas traditioner, men behovet av ett förbud måste förstås.
We should respect the miners' traditions, but the need for a ban must be understood.
SwedishMen det är förstås svårt att bedöma hans aktuella agerande i Kosovo-konflikten.
So it is difficult to decide how to judge his present concessions in the Kosovo conflict.
SwedishMen det krävs förstås att den turkiska ungdom som ansluter sig till oss är representativ.
We must also ensure that the young Turkish people who join us are representative.
SwedishSett ur detta perspektiv har vi i Europa förstås ett gigantiskt ansvar.
Seen from this perspective, we in Europe obviously have a huge responsibility.
SwedishMexiko är förstås också en partner med gemensamma värderingar och intressen.
Naturally, Mexico is also a partner that shares the same values and the same interests.
SwedishBegreppen ”Schengen” och ”roaming” är de idéer som bäst förstås av EU:s medborgare.
The concepts of 'Schengen' and 'roaming' are the notions best understood by EU citizens.
SwedishEffektivitet och legitimitet måste förstås uppnås, det är mycket betydelsefullt.
We need to achieve efficiency and legitimacy, that is very important.
SwedishVi kommer förstås att arbeta med detta i nära samarbete med parlamentet.
We are obviously going to work on this in close cooperation with Parliament.
SwedishEftersom problemen är globala är det förstås globala lösningar som krävs.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
SwedishDet var förstås synd att kommissionären var förhindrad att delta av familjeskäl.
Clearly it was a pity that the Commissioner was prevented from attending for family reasons.
SwedishJag lämnar nu ordet till herr Wohlfart för att besvara McMahons fråga, om han vill förstås.
Mr Wohlfart may now reply to Mr McMahon's question, if he would like to do so.