"förståndig" - angielskie tłumaczenie

SV

"förståndig" po angielsku

SV förståndig
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

förståndig (też: känslig, medveten, klok, vettig)
volume_up
sensible {przym.}
Det viktiga här är helt enkelt att en listig bötesnivå skulle vara en förståndig gräns.
The point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Vi godtar således detta som en pragmatisk och förståndig åtgärd.
So we accept this as a pragmatic and sensible measure.
Federalism är en förståndig regeringsform i Förenta staterna, Kanada, Schweiz och Tyskland.
Federalism is a sensible form of government in the United States, Canada, Switzerland and Germany.
förståndig (też: smart, klok, vettig, vis)
volume_up
wise {przym.}
Jordbruksutskottets inställning till denna fråga är förståndig.
This is a wise approach by the Committee on Agriculture.
Rådet kom till sist fram till en förståndig kompromiss.
The Council eventually came up with a wise compromise.
Jag anser att det inte vore förståndigt att rösta om detta program denna eftermiddag.
I do not think it would be a wise move to approve this programme today.
förståndig (też: omdömesgill, klok)
volume_up
judicious {przym.}
Konsten med livet är att hantera dessa risker och osäkerheter på ett förståndigt sätt.
The trick is to deal with these risks and uncertainties in a judicious manner.
I betänkandet nämns dock förståndig och effektiv användning av grannskapspolitikens resurser.
The report, however, mentions the judicious and effective use of the neighbourhood policy’s resources.
Det krävs en förståndig politik som gör det möjligt för Europa att behålla sin industrikaraktär.
What is needed is a judicious policy which will allow Europe to retain its industrial character.
förståndig (też: sansad, balanserad)
förståndig

2. finanse

förståndig
volume_up
canny {przym.}
Herr rådsordförande, en kombination av händelser och förståndig diplomati har banat väg för en överenskommelse.
President-in-Office, a combination of events and canny diplomacy have paved the way for agreement.

3. "rädd (om), varsam, försiktig"

förståndig (też: genomtänkt, försiktig, välbetänkt, aktsam)
volume_up
prudent {przym.}
Därför hade jag trott att en förståndig medlemsstat skulle ha vidtagit strängare kontrollåtgärder.
So I would have thought that a prudent Member State would have taken more stringent control measures.
Vi måste vara försiktiga och förståndiga, men vi måste också hålla oss till våra principer med bestämdhet.
We must be cautious and prudent, but must also stick resolutely to our principles.
Jag hoppas att jag har rätt när jag säger det, men jag skall vara förståndig nog att inte låta frågan gå till omröstning!
I hope I am right in saying that, though I will be prudent enough not to put it to the vote!

Synonimy (szwedzki) dla "förståndig":

förståndig

Przykłady użycia - "förståndig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishTjugo år, det är knappt någon årsdag att fira, det är ännu inte någon förståndig ålder.
Twenty years is barely an anniversary, not quite the age of reason.
SwedishVi får lov att säga att hon är en mycket förståndig föredragande som eftersträvar ett samförstånd.
We should recognise that she is being a very reasonable rapporteur and that she is seeking consensus.
SwedishDetta maratonlopp, herr Hatzidakis, har krävt stora insatser men resulterat i en förståndig kompromiss.
This marathon, Mr Hatzidakis, has required a lot of effort but has resulted in a reasonable compromise.
SwedishDetta maratonlopp, herr Hatzidakis, har krävt stora insatser men resulterat i en förståndig kompromiss.
This marathon, Mr Hatzidakis, has required a lot of effort but has resulted in a reasonable compromise.
SwedishMed andra ord är en förståndig parallell tillämpning av sharialagar och Nigerias konstitution en valmöjlighet.
This strikes me as the overriding message that we must convey to the Commission and the Council.
SwedishVarje förståndig människa vet mycket väl att det inte var i Durban som Mellanösternproblemet skulle ha lösts.
Any reasonable person knows that the problems of the Middle East would never have been solved at Durban.
SwedishMed andra ord är en förståndig parallell tillämpning av sharialagar och Nigerias konstitution en valmöjlighet.
In other words, reasonable co-existence between Sharia law and the constitution of Nigeria is an option.
SwedishDärför behöver vi en förståndig dryckespolitik.
It is the third-biggest cause of early death.
SwedishHan var förståndig nog att inte bara se tillbaka på olika ärenden, utan han gav också riktlinjer för framtiden.
He had the good sense not to look at matters only in retrospect, but provided guidelines for the future as well.
SwedishI betänkandet nämns dock förståndig och effektiv användning av grannskapspolitikens resurser.
It would, for example, be interesting to know who owns Ros-Ukr-Energo, which administers the gas agreement between Russia and Ukraine.
SwedishThorning-Schmidt har visat sig vara förståndig och är villig att lyssna på förnuftiga och motiverade argument och bevis.
Mrs Thorning-Schmidt has shown herself to be reasonable and willing to listen to reasonable and reasoned argument and evidence.
SwedishVi har en förståndig kompromiss.
SwedishJag har sedan länge förväntat mig att debatten om fair pricing skulle vara förståndig och rationell, och att den skulle leda till åtgärder.
I have already anticipated for quite some time that fair pricing would be a rational, intelligent debate and would deliver measures.
SwedishJag anser också att en minskning av avfallsmängden och förståndig hantering av avfallet är viktiga prioriteringar på miljöområdet för Litauen.
I believe that a reduction in the amount of waste and smart management of this waste are important environmental priorities for Lithuania.
SwedishDenna hållning är inte särskilt förståndig, eftersom sex av EU:s medlemsstater, bl.a. mitt eget land Storbritannien, är permanenta observatörer.
This approach makes little sense, given the fact that six EU Member States, including the United Kingdom - my own - are permanent observers.
SwedishI dag valde parlamentet en förståndig väg när man avvisade denna resolution i stället för att förbjuda detta påstående och dra vanära över EFSA:s arbete.
Today, Parliament chose the path of reason by rejecting this resolution in favour of banning this claim and of heaping opprobrium on the work of the EFSA.
SwedishJag kan försäkra ledamoten om att den nuvarande regeringen, som inkluderar det ungerska partiet Hid, inte har ändrat språklagen och att lagen är rätt så förståndig.
I can assure the Honourable Member that the current government, which includes the Hungarian party Hid, has not changed the language law, and that the law is quite reasonable.
SwedishI första hand är det en förståndig kommentar, även om det bara är för att medlemsstaterna drastiskt dragit ner på sina utgifter för skolutbildning och arbetsmarknadsutbildning de senaste åren.
On the face of it, that is a reasonable point to make, but it is precisely because the Member States have drastically reduced their expenditure on education and training in recent years.