"förstådd" - angielskie tłumaczenie

SV

"förstådd" po angielsku

SV förstådd
volume_up
{przymiotnik}

förstådd
Är det inte just Europeiska unionens ambition att bli bättre förstådd av folket?
Surely the ambition of the European Union is to be better understood by the people.
(MT) Det är naturligtvis svårt att bli förstådd i denna kaotiska situation.
(MT) Naturally, it is difficult to be understood in this chaotic situation.
Jag väljer att tala franska för att lättare göra mig förstådd.
I am speaking French in order to make myself understood more directly.

Przykłady użycia - "förstådd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör när man blir förstådd uppstår förståelse, och genom förståelse växer man samman.
For communication leads to understanding, and those who understand each other grow closer together.
SwedishJag har aldrig kunnat göra mig förstådd i ett sånt här klimat.
I've never been able to properly explain myself in this climate.
SwedishFamiljen är en väsentlig del i en kvalitativt förstådd välfärd.
The family is an essential element of quality welfare.
SwedishJag hoppas jag är förstådd på den punkten.
SwedishDet fanns svårigheter att göra sig förstådd på det språkliga planet, men telefonledningen var också så dålig, att det nästan var omöjligt att göra sig förstådd av den anledningen.
Not only were there language difficulties; the telephone line was so poor that it was almost impossible to communicate.
SwedishDå sände jag en skrivelse till ordföranden för parlamentet och sa att det inte var möjligt att åka med en sådan delegation och inte kunna göra sig förstådd.
I then wrote a letter to the President of Parliament, telling him that I could not go with a delegation of this type and be unable to communicate.
SwedishI en rätt förstådd tillämpning av subsidiariteten måste normalt de så kallade "lägre nivåerna " överväga vilka befogenheter de vill avstå till de högre nivåerna.
Proper application of subsidiarity means that normally the so-called 'lower echelons' consider which powers they wish to abrogate to the higher echelon.
SwedishI en rätt förstådd tillämpning av subsidiariteten måste normalt de så kallade " lägre nivåerna " överväga vilka befogenheter de vill avstå till de högre nivåerna.
Proper application of subsidiarity means that normally the so-called 'lower echelons ' consider which powers they wish to abrogate to the higher echelon.