"förstå sig på" - angielskie tłumaczenie

SV

"förstå sig på" po angielsku

SV förstå sig på
volume_up
{czasownik}

förstå sig på (też: begripa, tolka, förstå, mena)
Vi får också många klagomål på att gemenskapsinstitutionerna är svåra att förstå sig på.
We also receive complaints that Community institutions are hard to understand.
De ekonomiska stöden är ett påtryckningsmedel som man kan förstå sig på, om ni säger att ni vill använda er av dem, men ni säger att ni inte vill det.
Economic aid is a means of exerting pressure that we can understand, if you tell us that you want to use it, but you say that you do not.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "förstå sig på"

förstå czasownik
sig zaimek
przymiotnik
English
przysłówek
English
przyimek
första przymiotnik
första liczebnik
English

Przykłady użycia - "förstå sig på" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEU:s inre marknad är trots bristerna en stor framgång och Trevor Colmans kritik är svår att förstå sig på.
Despite its shortcomings, the EU's internal market is a great success and I find it difficult to comprehend Mr Colman's criticism.
SwedishDe 15 månader gamla bebisarna stirrade, å andra sidan, länge på henne om hon låtsades som att hon gillade broccolin, som om de inte kunde förstå sig det.
On the other hand, 15 month-olds would stare at her for a long time if she acted as if she liked the broccoli, like they couldn't figure this out.
SwedishNågra decennier från nu, när historiker och forskare från den tid vi lever i dag försöker förstå sig vår tid kommer ordet Renault att vara en nyckel för dem.
Mr President, in a few decades time, when historians and students of our times try to unravel their mysteries, the word Renault will be a key.
SwedishGentemot medborgarna, som redan har svårt att förstå sig EU, är denna metod oacceptabel och borde i sig ha motiverat att dessa texter återförvisades till utskotten.
To the general public, who already find it difficult to make sense of Europe, this way of working is intolerable, and that alone should have been enough to justify our rejecting these documents.