"förstärkt" - angielskie tłumaczenie

SV

"förstärkt" po angielsku

SV förstärkt
volume_up
{przymiotnik}

förstärkt (też: förbättrad)
volume_up
enhanced {przym.}
Men i detta ögonblick är idén om förstärkt samarbete öppen i kompassens alla riktningar.
But at the moment the idea of enhanced cooperation is open to the four winds.
Det slutliga målet måste vara lockande, som att sluta ett förstärkt avtal.
The ultimate objective must be attractive, such as the conclusion of an enhanced agreement.
Jag vill också se en förstärkt dimension av mänskliga rättigheter i partnerskapet.
I also want to see an enhanced human rights dimension in the partnership.
förstärkt
volume_up
amplified {przym.}
Jag gratulerar McKenna till att hennes betänkande har förstärkt och klargjort texten i en sådan utsträckning.
I congratulate Mrs McKenna on the extent to which her report has amplified and clarified the text.
förstärkt
volume_up
boosted {przym.}
förstärkt
volume_up
beefed up {przym.}

Przykłady użycia - "förstärkt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishKommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
Will she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
SwedishFör det tredje har vi förstärkt de bestämmelser som avser det politiska ansvaret.
Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
SwedishDen 8 juni röstade parlamentet för ”ett väsentligt förstärkt Life+-program”.
On 8 June, Parliament voted for ‘a significantly strengthened LIFE + programme’.
SwedishDet räcker inte bara med ökade resurser och förstärkt samarbete mellan poliser.
It is not enough simply to increase resources and step up police cooperation.
SwedishDen andra principen är förstärkt samarbete mellan infrastrukturförvaltare.
The second principle is strengthened cooperation between infrastructure managers.
SwedishSom jag sagt tidigare har vi förstärkt kampen mot bedrägerier avsevärt.
As I said earlier, we have significantly intensified our efforts against fraud.
SwedishEtt förstärkt samarbete måste utvecklas inom unionens institutionella ramverk.
Reinforced cooperation must be developed within the institutional framework of the Union.
SwedishEn förstärkt ekonomisk styrning är verkligen en hörnsten i vår heltäckande strategi.
Reinforced economic governance is indeed the cornerstone of our comprehensive response.
SwedishEndast kontinuerlig och förstärkt isolering kan åstadkomma en förändring i sinom tid.
Only continued and strengthened isolation can bring change in due course.
SwedishMed operation Atalanta har vi förstärkt vår kapacitet i detta avlägsna havsområde.
With operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.
SwedishFör det andra: Förstärkt forskning, som finansieras av gemenskapens tobaksfond.
Secondly, research activities have been stepped up, financed by the Community tobacco fund.
SwedishAkademisk avhandling- Bärförmågan hos en förstärkt betongbro, Arto Puurula
Akademisk avhandling- Bärförmågan hos en förstärkt betongbro, Arto Puurula
SwedishFör det första att bygga politiska allianser genom förstärkt dialog om klimatförändringarna.
First, building political alliances through reinforced dialogue on climate change.
SwedishSäkert finns det ett förstärkt samarbete; hur det kommer att fungera skall vi först se.
We do, of course, have reinforced cooperation, but how it will work remains to be seen.
SwedishVi är alla överens om att förstärkt samarbete och information är bra.
We are all agreed that improved cooperation and information are good things.
SwedishSjälvfallet måste ett förstärkt samarbete vara lättare att utlösa i en utvidgad union.
Clearly the triggering of reinforced cooperation must be made easier in an enlarged Union.
SwedishUnionen kommer också att följa upp frågan om en förstärkt dialog om de mänskliga rättigheterna.
The EU will also follow up the issue of a more vigorous dialogue on human rights.
SwedishVi måste underlätta ett förstärkt samarbete inom området utrikespolitik och säkerhet.
We must make it easier to increase cooperation in the field of foreign policy and security.
SwedishSamtidigt måste vi insistera på att ett förstärkt samarbete skall stå öppet för alla.
At the same time we have to insist that strengthened cooperation should be open to everyone.
SwedishFör det första har vi förstärkt den politiska dialogen mellan våra institutioner.
The negotiations have enabled considerable progress to be made.