"försiktighetsprincipen" - angielskie tłumaczenie

SV

"försiktighetsprincipen" po angielsku

SV försiktighetsprincipen
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

försiktighetsprincipen
Under dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Försiktighetsprincipen är ett mycket viktigt instrument i miljölagstiftningen.
The precautionary principle is a very important tool in environmental legislation.

2. Biznes

försiktighetsprincipen
Under dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Försiktighetsprincipen är ett mycket viktigt instrument i miljölagstiftningen.
The precautionary principle is a very important tool in environmental legislation.
försiktighetsprincipen
Övergången till försiktighetsprincipen, som innebär att ansvaret flyttas från de offentliga myndigheterna till industrin och tillverkarna, är en fantastisk revolution för hela sektorn.
The reversal of the duty of care principle, which shifts from the public authorities to industry and manufacturers, is a phenomenal revolution for the entire sector.

Przykłady użycia - "försiktighetsprincipen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEn sådan politik stämmer överens med försiktighetsprincipen och närhetsprincipen.
Such a policy ties in with the prevention principle and the proximity principle.
SwedishÄven detta kommer att stärka försiktighetsprincipen när det gäller säkerhet.
This, too, will reinforce a precautionary approach when it comes to safety.
SwedishVi måste se till att försiktighetsprincipen blir gällande, inte minst av budgetskäl.
Madam President, our way of life is having an ever-greater impact on the environment.
SwedishVi anser därför att det är nödvändigt att tillämpa försiktighetsprincipen.
Thus, we consider imperative the application of the principle of precaution.
SwedishEn sak är hur som helst säker, och det är att ni inte har följt försiktighetsprincipen.
We can only be sure of one thing: that you have thrown caution to the wind.
SwedishMan måste göra en tydlig åtskillnad mellan försiktighetsprincipen och försiktighet.
A clear distinction needs to be drawn between precaution and prudence.
SwedishDet är klart att försiktighetsprincipen måste komma i första hand.
It is quite clear that the precautionary approach is the first thing to be taken.
SwedishMan måste även i fortsättningen kunna följa försiktighetsprincipen när det gäller matproduktion.
In future, food production must be able to comply with the principle of caution.
SwedishFörsiktighetsprincipen avser situationer där vetenskapen inte kan ge några definitiva svar.
Precaution is applicable in situations where science cannot provide a conclusive answer.
SwedishEna gången talar man om klokhetsprincipen, andra gången om försiktighetsprincipen.
Sometimes the term 'principe de prudence ' is used and sometimes the term 'principe de précaution '.
SwedishMan brukar tala om försiktighetsprincipen och punkt 7 måste därför ändras.
'Principe de précaution ' is the usual term and paragraph 7 must therefore be changed accordingly.
SwedishÄndå väljer inte företaget att agera enligt försiktighetsprincipen och skjuta upp sin verksamhet.
However, the company will not take the precautionary approach and delay its operations.
SwedishFörsiktighetsprincipen och substitutionsprincipen kommer att framhävas mycket.
We are having a very great deal of emphasis placed upon the precautionary and substitution principles.
SwedishFörsiktighetsprincipen räcker för att leda fram till att nickel inte bör förekomma.
Prudence alone dictates that nickel should not be present.
SwedishVi bör tillämpa försiktighetsprincipen och inte ha så bråttom.
We should be working on the principle of caution rather than haste.
SwedishDet är försiktighetsprincipen som måste tillämpas korrekt.
It is the principle of foresight which must be applied appropriately.
SwedishSjälvklart måste vi ta hänsyn till försiktighetsprincipen.
The answer, based on scientific evidence so far available, is ‘ no’.
SwedishDetta är platsen för att diskutera bevisbördan snarare än den övergripande försiktighetsprincipen.
This is the place to discuss the burden of proof rather than the overall principle of precaution.
SwedishFörsiktighetsprincipen borde vara den centrala vägledande principen för Europeiska unionens politiker.
Decision-making should not involve risks which are likely to develop into full-blown problems.
SwedishVi skulle i hög grad förlora i fråga om försiktighetsprincipen.
We would lose out largely on the prudent investor principle.