"få bukt med" - angielskie tłumaczenie

SV

"få bukt med" po angielsku

SV få bukt med
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

få bukt med (też: utrota)
Ett sätt att bukt med detta är att se till att landminor och klusterbomber inte används.
One way to eradicate this is to ensure that landmines and cluster bombs are not used.
Vi måste bukt med hatet utan att rättfärdiga våldet.
We must eradicate hatred without justifying violence.
För att lyckas med det måste vi bukt med den och hantera den effektivt på djurnivå.
In order to do that, we have to eradicate and deal with it effectively at the animal level.
få bukt med (też: upplösa, lösa upp, lösa, besluta)
De kan mycket väl vara ett sätt att bukt med situationen.
They may well help to resolve the situation in question.
Bortsett från detta måste det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet bukt med ett grundläggande dilemma.
Apart from that, the pre-accession instrument for structural policies must also resolve a fundamental dilemma.
Under ett besök i Bulgarien denna sommar ingrep jag på ett mycket okonventionellt sätt för att försöka bukt med denna blockad.
The Commission has had regular and in-depth discussions with the Bulgarian Government about these issues and has pressed for measures aimed at resolving them.

2. "klara av (en svårighet)"

få bukt med (też: segra, besegra, bemästra, övervinna)
Dessa byråers åtagande att bukt med dessa problem bör emellertid framhållas.
These agencies' commitment to overcome said problems should, however, be highlighted.
Vi vill alla se till att Grekland kan bukt med problemen från det förgångna.
We all want to make sure that Greece can overcome the problems from the past.
Ojämlikhet i hälsa inom EU är ett faktum som vi måste bukt med.
Health inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "få bukt med"

przymiotnik
English
czasownik
zaimek
English
bukt rzeczownik
med rzeczownik
English
med przysłówek
English
med przyimek
English
med-
English
med. rzeczownik
English
rzeczownik
English

Przykłady użycia - "få bukt med" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishLåt oss inte vänta med att bukt med de rötägg som dyker upp här och där.
Let us waste no time in eradicating the bad seeds sprouting here and there.
SwedishDet är bara på det sättet som man effektivt kan bukt med kvinnohandeln.
Only in this way can trafficking in women be effectively pushed back.
SwedishDet är inte Europa som klarar av att bukt med konflikten mellan Indien och Pakistan.
It is not Europe that is in a position to contain the conflict between India and Pakistan.
SwedishHan är en sorglig figur som med alla medel försöker att bukt med lagen.
He is a sad figure who tries to have complete control over the law.
SwedishVi kommer att behöva göra investeringar för att bukt med fanatisk nationalism.
We will need to invest in overcoming national chauvinism.
SwedishFöljderna blir långvariga och är inte så lätta att bukt med.
In time, the effects magnify and they cannot be reversed quite so easily.
SwedishVi måste dessutom bukt med de förutfattade meningar som innebär att dessa grupper nedvärderas.
In addition, we must break the stereotypes that undervalue these groups.
SwedishAndra initiativ skulle kunna komma i fråga för att bukt med otillbörliga affärsmetoder av detta slag.
Other initiatives could be taken to counter these unfair commercial practices.
SwedishJag är övertygad om att en nolltoleransstrategi är enda sättet att bukt med detta problem.
I am convinced that only a strategy of zero tolerance will succeed.
SwedishVi betvivlar att man kan bukt med konflikten på ett sådant enkelt sätt.
We doubt that things can be dealt with quite so simply when it comes to the settlement of conflicts.
SwedishBina decimeras till följd av sjukdomar och skadedjur som biodlarna inte kan bukt med på egen hand.
Bees are being decimated by disease and pests with which beekeepers cannot cope alone.
SwedishSom vi ser det har vi försökt bukt med dessa symtom sedan 2008.
As we see it, we have been trying to cure the symptoms since 2008.
SwedishSociala och ekonomiska åtgärder som syftar till att bukt med skillnader mellan regionerna är av stor vikt.
The Copenhagen criteria must be implemented in practice, and not just in words.
SwedishDet tog oss 15 år att bukt med effekterna av denna politik.
It took us fifteen years to recover from the effects of this policy.
SwedishNu tas ett första steg för att bukt med denna orättvisa. Ytterligare åtgärder måste följa.
This is a first step towards righting an injustice, which must be followed by subsequent measures.
SwedishDärför måste vi verkligen fundera över hur vi skall bukt med detta.
So we must give serious thought to how we can check this.
SwedishÖppenhet är den främsta och viktigaste förutsättningen för att kunna bukt med denna misshushållning.
Transparency is the first and most important condition for doing away with this mismanagement.
SwedishDenna rättsakt bidrar också till att bukt med en tendens som jag ställer mig allt mer skeptisk till.
This legal instrument will also help to counter a trend which I view with increasing scepticism.
SwedishAtt bukt med könsdiskrimineringen i arbetslivet och socialförsäkringssystemen är en enorm utmaning.
Overcoming gender discrimination at work and in the social insurance systems is a huge challenge.
SwedishVåra föreslagna antidumpningsåtgärder för läderskor syftar tvärtom till att bukt med orättvis konkurrens.
Our proposed anti-dumping measures on leather shoes tackle, in contrast, unfair competition.