"efterfrågan" - angielskie tłumaczenie

SV

"efterfrågan" po angielsku

volume_up
efterfrågan {tylko l.p.}

SV efterfrågan
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

efterfrågan (też: begäran, hemställan, anmodan, anhållan)
volume_up
request {rzecz.}
Vi kan låta efterfrågan på dem styras av den allmänna opinionen.
We may request them in the light of public opinion.
Vi kräver fullt integrerade åtgärder mot människohandelsnätverk liksom samordnade åtgärder för att avskräcka efterfrågan på prostitution.
We request firmer integrated actions against trafficking networks, as well as concerted actions to discourage the demand for prostitution.
Denna politik för efterfrågan är en central pelare i vår plan för hållbar energipolitik för att möta medborgarnas stora miljöoro.
Parliament also requests that we attend to the sector which has not received all the attention it deserves.

2. "bestämd form"

efterfrågan (też: krav, anspråk, begäran, fordran)
volume_up
demand {rzecz.}
Om det finns en efterfrågan på marknaden så kommer producenterna att möta denna efterfrågan.
If there is a demand from the market, they will respond to this demand.
Efterfrågan överstiger med andra ord vida programmets ekonomiska möjligheter.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Dessa ökade förutsättningar för efterfrågan borde också stimulera investeringarna.
These improved prospects for demand should also stimulate investment.

Synonimy (szwedzki) dla "efterfrågan":

efterfrågan
Swedish

Przykłady użycia - "efterfrågan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishTill dem hör främst sexturismen, vars efterfrågan till största delen är europeisk.
Foremost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
SwedishDessutom ökar konsumenternas efterfrågan när det gäller livsmedelskvalitet.
In addition, the demands of consumers regarding the quality of food are increasing.
SwedishEfterfrågan kommer därför att gå ned, och ersättas med forskning, biomassa och alternativ.
Yet we are all aware that, ultimately, part of the problem is refinery capacity.
SwedishLagren var så stora att de skulle täcka hela världens efterfrågan i två år.
The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years.
SwedishDet är därför jag anser att unionen bör koncentrera sig på att styra och påverka efterfrågan.
If nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70 % of total needs.
SwedishUnder de närmaste åren kommer efterfrågan bara från Kina att öka till tidigare okända nivåer.
In the coming years, Chinese requirements alone will increase to unheard-of levels.
SwedishProduktionen minskar alltså både inom EU och i Ryssland, medan vår efterfrågan ökar.
Production will therefore decline in both the EU and Russia, but our requirements will grow.
SwedishDå utbudet inte räcker till den inre efterfrågan importerar vi 60 procent av vår konsumtion.
As there is a shortfall in our internal supply, we import 60% of the products we consume.
SwedishVad hände med lagar om tillgång och efterfrågan mellan säljare och EU-medborgare och konsumenter?
Retailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
SwedishKonsumenterna måste ges korrekt information så att efterfrågan stimuleras.
That is exactly what we recommend that Member States do within their own development programmes.
SwedishDå utbudet inte räcker till den inre efterfrågan importerar vi 60 procent av vår konsumtion.
As there is a shortfall in our internal supply, we import 60 % of the products we consume.
SwedishVi behöver fler utbildade arbetstagare med lämplig kompetens inom alla områden med hög efterfrågan.
We need more educated, suitably trained workers in all leading-edge sectors.
SwedishDärför måste vi göra vårt bästa i Bonn för att fästa uppmärksamheten på frågan om global efterfrågan.
Otherwise the agreement will go against the aims of sustainable development.
SwedishJa, vi skulle alla vilja tillgodose efterfrågan på energi uteslutande med förnybara energikällor.
Yes, we should all like to meet energy demands exclusively by means of renewable sources.
SwedishJordbruket, herr ordförande, måste uppfylla kundernas efterfrågan.
Agriculture, Mr President, has to meet the demands of its customers.
SwedishDärför finns det i hela världen en efterfrågan på fler tillgångar, och dessa länders krav är skäliga.
So everywhere in the world people are asking for more resources and it is fair to ask.
SwedishI övrigt kan posttjänsterna styras av den efterfrågan och de villkor som råder på marknaden.
Otherwise the postal services can be left to all the demands and constraints of the marketplace.
SwedishGFC måste därför ha arbetslag som lätt kan anpassa sig till efterfrågan och reagera omedelbart.
In the same way, the Commission must be able to turn to it for the most rapid response possible.
SwedishSå om större marknader ökar efterfrågan på nya idéer, hur maximerar vi då denna efterfrågan?
Well if larger markets increase the incentive to produce new ideas, how do we maximize that incentive?
SwedishJag vet inte om kommissionen kan ta initiativ till att göra något, eftersom det finns en stor efterfrågan.
Their only answer - in some cases - is to turn to the insurance compensation consortium.