"bearbeta" - angielskie tłumaczenie

SV

"bearbeta" po angielsku

SV bearbeta
volume_up
[bearbetade|har bearbetat] {czasownik}

1. ogólne

Google kan bearbeta flera olika typer av innehåll.
Google can process many types of content.
Det kan ta ett tag för Google att bearbeta webbplatskartan. Varningen visas tills detta är klart.
It can take some time for Google to process the resubmitted Sitemap, so the warning status may continue to display until then.
Cyanid som använts för att bearbeta anrikat slam återanvänds, och cyanidens rester förstörs efter processen.
Cyanide used in processing the enriched slurry is reused and the residuals of cyanide are destroyed after the process.
bearbeta (też: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Här möts forskare och lärare för att bearbeta etiska frågor.
Here, researchers and teachers unite in order to work together on the new ethical issues.
Jag kommer definitivt att bearbeta dessa medlemsstater.
. - I will indeed work on those Member States.
Det är ur det perspektivet som kommissionen tänker bearbeta detta problem.
That is the perspective in which the Commission intends working on this problem.
Banken har redan under sina första verksamhetsmånader förmått bearbeta sina arbetsmetoder, så att de motsvarar dagens krav.
During its first months of operation, the bank has been able to adapt its working methods to the demands of the present day.
Inom denna ram ska vi bearbeta klimatpaketet.
I will try to describe a larger framework for our Group in which we must arrange this climate change package.
Mekanisering och förstörelse av landskapet för att effektvare kunna bearbeta det är inget godtagbart alternativ.
Mechanising and destroying the landscape to allow it to be cultivated more easily is not an acceptable alternative.
bearbeta (też: kamma, klä, bereda, ordna)
bearbeta
Trots allt hade hon 123 ändringsförslag att bearbeta, varav 35 bara från min grupp.
She had, apart from anything else, 123 amendments to work through, 35 of which were from my group alone.
Med bland annat sång, musik, bild, lek och samtal ger du som förskollärare barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och bearbeta sina upplevelser.
Including singing, music, pictures, games and conversation you give preschool children an opportunity to develop their imagination and work through their experiences.

2. "med verktyg"

bearbeta
volume_up
to tool [tooled|tooled] {czas.} (with tools)

Synonimy (szwedzki) dla "bearbeta":

bearbeta

Przykłady użycia - "bearbeta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är ur det perspektivet som kommissionen tänker bearbeta detta problem.
That is the perspective in which the Commission intends working on this problem.
SwedishNär du släpper musknappen kan du bearbeta storleken på förklaringsramen.
Once you release the mouse button, you can edit the size of the frame of the callout.
SwedishFör det andra så sade ni: Parlamentet kan ni själv bearbeta.
Secondly, you said, you will be able to get things changed in Parliament yourselves.
SwedishMotsvarande gäller också när Du ska bearbeta symbollister och snabbtangenter.
The same applies when editing toolbars and shortcut keys.
SwedishOm det här läget inte är aktivt kan du inte bearbeta några formulärelement.
If the mode is not active, form controls cannot be edited.
SwedishVilken roll tar kommissionen på sig för att bearbeta regeringarna?
I am asking the Commission. How does the Commission intend to put pressure on the governments?
SwedishJag hoppas - det gör vi ju alltid - att vi också skall bearbeta de enskilda frågorna.
I hope we are addressing each of these problems, and indeed I am sure that we do address them on an everyday basis.
SwedishLika sällan talar vi om vikten av att samla in, bearbeta och offentliggöra könsuppdelad statistik.
Just as rarely do we talk about the importance of collecting, processing and publishing disaggregated data.
SwedishVidare är de bristande möjligheterna att bearbeta produkter på plats en stor svaghet i dessa ekonomier.
Furthermore, the lack of opportunity for local product processing is one great weakness of these economies.
SwedishDatatillsynsmännen står fast vid att det normalt sett skall vara förbjudet att bearbeta sådan information.
The data protection supervisors are firm that the processing of such data should normally be prohibited.
SwedishJag tror att ett sportens år skulle kunna bearbeta dessa problem och i allt väsentligt bidra till detta.
I believe that a European Year of Sport could stimulate this debate and make a substantial contribution here.
SwedishEn krets som är specialanpassad för att bearbeta digitala signaler
SwedishDetta är sådant som man har börjat bearbeta.
It is these matters that have begun to be tackled.
SwedishJag ger honom mitt stöd, även om jag är en av de relativt få som kommissionären inte har försökt bearbeta.
I am lending my support even though I am one of the relatively few people who have not been lobbied by the Commissioner.
SwedishMekanisering och förstörelse av landskapet för att effektvare kunna bearbeta det är inget godtagbart alternativ.
Mechanising and destroying the landscape to allow it to be cultivated more easily is not an acceptable alternative.
SwedishÄr det ditt sätt att bearbeta detta?
Is this your way of just not dealing with this morning?
SwedishÄndå återstår en del att bearbeta.
However, there are still a few matters to be resolved.
SwedishDet är planerat för 150 stallbyggnader med 40 000 hönor i varje i landkreis Celle, så att slakteriet kan bearbeta ca 500 000 djur i veckan.
A total of 150 sheds, each housing 40 000 chickens, are to be erected in the district of Celle alone;
SwedishOrganisationerna kräver åtgärder och börjar bearbeta parlamentsledamöterna för att skapa politiskt stöd för sitt krav.
SwedishDet krävs stora kvantiteter för att bearbetning av avfall ska vara värt besväret, och en viss kvantitet behövs för att bearbeta det på ett lönsamt sätt.
More and more components of what we throw out and discard are given a second, or third, lease of life.