"balanserad" - angielskie tłumaczenie

SV

"balanserad" po angielsku

SV balanserad
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

balanserad (też: avvägd, sansad, stabil, väl avvägd)
volume_up
balanced {przym.}
Det här är ingen balanserad politik, kommissionen hade mycket mer balanserade förslag.
This is not a balanced policy; the Commission had proposals that were far more balanced.
Kommissionen anser dock ändå att det är en balanserad kompromiss.
But the Commission nonetheless believes that it is a balanced compromise.
För Uzbekistan skulle en balanserad handelsbalans vara av särskilt intresse.
A more balanced trading relationship would be of particular interest to Uzbekistan.
balanserad (też: sansad, förståndig)
balanserad (też: värdig, säker, beredd, samlad)
volume_up
poised {przym.}

2. potoczny

balanserad (też: samlad, samman)
volume_up
together {przym.}
Parlamentet, rådet och kommissionen har visat att de kan samarbeta för att nå en balanserad kompromiss.
Parliament, the Council and the Commission have shown that they are capable of working together to reach a balanced compromise.
Jag upprepar att kommissionen anser att de två förslagen tillsammans når en bra och balanserad kompromiss mellan de olika synsätten.
I repeat that the Commission considers that the two proposals together strike a good and balanced compromise between the differing views.
När ekonomin uppvisar de första tecknen på återhämtning måste vi arbeta tillsammans för att främja en vältänkt, balanserad form av liberalism.
When the economy shows its first signs of recovery, we will have to work together to promote a well thought-out, balanced model of liberalism.

Synonimy (szwedzki) dla "balanserad":

balanserad

Przykłady użycia - "balanserad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishValkampanjen var inte balanserad, väljare hotades och olika typer av fusk förekom.
The reason for the political crisis in Ukraine is the violation of democracy.
SwedishDen tillförsikten kräver i sin tur sunda offentliga finanser och en balanserad budget.
In turn, that confidence requires healthy public finances and budgetary balance.
SwedishI unionens budgetförordning slås principen om en balanserad budget fast.
The Union’s Financial Regulation lays down the principle of budgetary balance.
SwedishJag pläderar för en sammanhängande och balanserad europeisk strategi för likabehandling.
I would like to see a coherent and uniform European strategy of equal treatment.
SwedishDet går inte att skapa en balanserad tillväxt utan att diskutera valutaspänningarna.
There will be no success in rebalancing growth without addressing currency tensions.
SwedishDet rådde dock skilda meningar om uttrycken "är socialt balanserad" eller "socialt acceptabel".
The question of "is socially tolerable" or "socially acceptable" was disputed.
SwedishVi vädjar till rådet och kommissionen att göra en mer balanserad fördelning av medlen.
We call upon the Council and the Commission to share the deployment of resources more evenly.
SwedishJag erkänner att den resolution som parlamentet granskar i dag är komplett och balanserad.
And I believe it is very important that an agreement is reached soon.
SwedishDet rådde dock skilda meningar om uttrycken " är socialt balanserad " eller " socialt acceptabel ".
The question of " is socially tolerable " or " socially acceptable " was disputed.
SwedishDet är viktigt att alla har en realistisk och balanserad attityd gentemot Afghanistan.
I believe that we all need to take a very realistic and discriminating attitude towards Afghanistan.
SwedishEfter att ha hört olika personers skiftande förväntningar tycker jag att texten är balanserad.
Having heard the different aspirations of various people, this text strikes a certain balance.
SwedishHan har också rätt i att alla aktörer måste inta en balanserad ståndpunkt.
Mr De Rossa is absolutely consistent and right about that.
SwedishHög sysselsättning är också en väsentlig faktor för en balanserad utveckling av våra samhällen.
A healthy rate of employment is also essential for the equitable development of our societies.
SwedishDen kan inte förutspå framtiden eller förbereda strategiska val för en balanserad utveckling.
   – Madam President, there is no single European social model.
SwedishFör det andra har vi en balanserad grund för beslut om konstitutionen framför oss.
We have competition policy; let us see to it that barriers to competition are removed in every Member State.
SwedishTill följd av vårt samråd har vi intagit en balanserad ståndpunkt till utlämnande av information.
Following our consultation we have taken a measured approach to the disclosure of information.
SwedishVi har försökt att finna en balanserad lösning och att inte bestraffa någon.
All possible solutions and aspects will be discussed.
SwedishBudgeten måste också vara balanserad, och vi hoppas verkligen att vi kan gå från storslagna tal till handling.
The position adopted by the Committee on Transport and Tourism is as follows.
SwedishDenna process bör kännetecknas av en balanserad representation i parlamentet, både för kvinnor och för män.
We must, therefore, persevere in our efforts to build a democratic Europe.
SwedishIngenting om nödvändigheten av en ny balanserad pakt mellan arbetskraft och kapitalägare.
There is nothing about the need for a new pact that balances the forces of labour and the holders of capital.