"bäst" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o bast,bast
SV

"bäst" po angielsku

volume_up
bäst {przysł.}
EN
SV

bäst {przymiotnik}

volume_up
bäst
För att det inte räcker att vilja vara bäst för att bli bäst.
Because wanting to be the best is not sufficient to be the best.
Det är bäst att överlämna detta till nationella förvaltningars kompetensområde.
It is best to leave this to the competence of national administrations.
Men det är en av de bäst bevarade hemligheterna i EU och i utvecklingsländerna.
But that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.

Synonimy (szwedzki) dla "bäst":

bäst

Przykłady użycia - "bäst" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishI den aktuella krissituationen är det bäst att göra mer i stället för att vänta.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
SwedishDäremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
However, I think that other measures belong more at the national or local level.
SwedishVad är bäst för multilateralism och multilaterala förfaranden och institutioner?
What is right for multilateralism and multilateral processes and institutions?
SwedishDet förklarar att företagen flyttar dit där avkastningen på kapitalet är bäst.
This explains why companies relocate to where the return on capital is greatest.
SwedishTycker du att det är svårt att bestämma vilken praktikplats som passar dig bäst?
Do you have trouble deciding which apprenticeship will be most interesting for you?
SwedishProgrammerade kylskåp kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut.
Programmed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
SwedishÄr det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
SwedishVilken ram lämpar sig bäst för omhändertagandet av äldre människor och handikappade?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
SwedishDet var en vacker fisk, smakfull, mönstrad, köttig, en bäst-säljare på menyn.
It was a beautiful fish: flavorful, textured, meaty, a bestseller on the menu.
SwedishDet är inte de multinationella företagen som bäst behöver vårt ekonomiska stöd.
Multinational companies are not those who most need our financial support.
SwedishSammanfatta globaliseringen på två minuter - bäst att sätta i gång!
(DE) Madam President, sum up globalisation in two minutes - well, here goes!
SwedishKommissionen gör bäst i att inte ens ge sken av att försöka något liknande.
The Commission would be well advised not even to appear to be attempting to do this.
SwedishDet är bäst att sova på saken - och jag har reflekterat.
Mr President, I have slept on the problem and think this is an excellent idea.
SwedishTill sist har Borinage, som bäst behövde stödet, inte fått det något bättre.
After all, the Borinage which was most in need of support, is none the better for it.
SwedishI praktiken tror vi inte att det kommer att hjälpa dem ekonomiskt som bäst behöver det.
In practice we do not believe it will help financially those who need it most.
SwedishVad är det som inte bara fungerar bäst för EU, utan också för utvecklingsländer?
What is right not just for us in Europe, but for developing countries?
SwedishHon sitter som bäst i förhandlingar med Europaparlamentets budgetutskott.
She is at present having talks with the European Parliament's Committee on Budgets.
SwedishHon sitter som bäst i förhandlingar med Europaparlamentets budgetutskott.
She is at present having talks with the European Parliament' s Committee on Budgets.
SwedishOfta är det i kommunerna och städerna som man bäst känner till de egna problemen.
It is often in the municipalities and towns that they are most aware of their own problems.
Swedishoch om det är möjligt så är det bäst att det är i nån annans distrikt.
And if it is possible, it sure as hell better be in somebody else's precinct.