"anmäla sig till" - angielskie tłumaczenie

SV

"anmäla sig till" po angielsku

SV anmäla sig till
volume_up
{czasownik}

anmäla sig till (też: skriva upp, anmäla, bli medlem i, ta med)
anmäla sig till (też: anställa)
Det skulle givetvis vara lättare för alla lobbyister om vi kunde få ett enda register som de kan anmäla sig till och skriva på att de tänker följa reglerna.
It would of course be easier for all lobbyists if we could get a kind of 'one-stop shop' where they could register and sign up to indicate that they intend to comply with the rules.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "anmäla sig till"

anmäla czasownik
sig zaimek
till przymiotnik
English
till przysłówek
English
till przyimek
till zaimek
English
...till zaimek
English

Przykłady użycia - "anmäla sig till" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör att läsa kurser eller program måste blivande studenter först anmäla sig till dessa.
In order to study courses or programmes, students must first apply for them.
SwedishFullständig klarhet i detta får vi först när odlarna fått möjlighet att anmäla sig till saneringsåtgärden.
The situation will not be completely clear until the growers have had the opportunity to register for the improvement regulation.
SwedishUnga män och kvinnor skall kunna anmäla sig till fredsbevarande och fredsskapande tjänster i trygg förvissning om att allt kommer att göras för deras säkerhet.
Young men and women must be able to report for peace-keeping and peace-making service in the confident assurance that everything is being done in the interests of their safety.
SwedishI Mexiko har 2010 runt 7,5 miljoner ungdomar ingen möjlighet att anmäla sig till det formella utbildningssystemet, vilket också innebär att de inte kan hoppas på en skälig utkomst.
In Mexico in 2010, approximately 7.5 million young people have no chance of being registered in the formal education system, which also means no hope of making a decent living.
SwedishEuropeiska kommissionen konstaterar i sin landrapport att förvaltningstekniska hinder avsevärt begränsar nationella etniska minoritetspartiers möjligheter att anmäla sig till val.
The European Commission noted in its report on Romania that the registration of national ethnic minority parties for the elections was hampered by considerable administrative obstacles.