"anländer till" - angielskie tłumaczenie

SV

"anländer till" po angielsku

SV anländer till
volume_up
{gerundium}

anländer till (też: ankommer till)
United Airlines flight 2703 från Rom, Italien, anländer till gate C43.
United Airlines Flight 2703 from Rome is now arriving at Gate C43.
Vi får veta att 25 000 tunisier anländer till Europa och att människor talar om bristande säkerhet.
We are told that 25 000 Tunisians are arriving in Europe and people are talking about a lack of security.
Vårt mål är att undvika att tredjelandsmedborgare som anländer till EU får intrycket av att unionen är en ointaglig fästning.
Our aim is to avoid third-country nationals arriving in the European Union having the impression of entering an impregnable fortress.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "anländer till"

anländer czasownik
English
anlända czasownik
till przymiotnik
English
till przysłówek
English
till przyimek
till zaimek
English
...till zaimek
English

Przykłady użycia - "anländer till" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAlla som anländer till en befintlig stat måste inse att de är där som gäster.
Anybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
SwedishMassor av illegalt timmer och illegala träprodukter anländer till EU:s hamnar varje dag.
Large volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
SwedishBåtlaster med lycksökande migranter anländer fortfarande till Lampedusa.
We still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
SwedishMed jämna mellanrum anländer mängder av invandrare till ön Lampedusa i Italien.
   Mr President, large numbers of migrants regularly arrive on the island of Lampedusa in Italy.
SwedishPå grund av förseningar anländer jag till parlamentet först nu.
I have only just arrived in the Parliament because of delays.
SwedishI situationer som dessa har migranterna ofta ett annat slutmål än de länder de anländer till.
Very often, in these situations, the countries in which migrants arrive are not their final destinations.
SwedishOfta drabbas dock brottsoffren ännu en gång när de anländer till domstolen och ingen bryr sig om dem.
Very often, however, victims are victimised a second time when they come to court, and nobody cares.
SwedishDet är viktigt att detta tredje järnvägspaket inte spårar ur och att det anländer till sin destination.
It is essential that this third rail package is not derailed and that it arrives at its destination.
SwedishNär tusentals migranter plötsligt anländer till den lilla italienska ön Lampedusa är det en unik händelse.
The sudden arrival of thousands of migrants on the small Italian island of Lampedusa is an exceptional event.
SwedishDublinkonventionen tillåter inte en flykting att söka asyl i något annat land än det första denne anländer till.
The Dublin Convention allows asylum applications to be made only in the first State entered by the refugee.
SwedishDe massor av invandrare som anländer till de små öarna i Medelhavet och Atlanten orsakar ett politiskt problem.
The mass arrival of immigrants at small islands in the Mediterranean and the Atlantic causes a political problem.
SwedishNär tusentals människor anländer till våra kuster på provisoriska flottar är det en av följderna av extrem fattigdom.
When thousands of people arrive on our shores on makeshift rafts, it is one of the consequences of extreme poverty.
SwedishNär vi anländer till Europaparlamentet på måndagarna så kan nu ordinarie ledamöter få ordet, något de inte kunde tidigare.
When we arrive in Parliament on Mondays, ordinary Members can now take the floor, as they could not previously.
SwedishNär du anländer till landet bör du
SwedishDessutom börjar sexmånadersperioden att löpa från den dag man lämnar sitt hemland och inte när man anländer till Portugal.
Also, in Portugal the 6‑month deadline is counted from the moment you leave your home country, not from the moment you arrive.
SwedishNär vi anländer till Europaparlamentet på måndagarna så kan nu ordinarie ledamöter få ordet, något de inte kunde tidigare.
We had never before had an election campaign in the history of Parliament, says he who is now celebrating 25 years of being an MEP.
SwedishPå grund av förbindelserna med Turkiet har gränserna inte fastställts och därför anländer olagliga invandrare till Grekland varje dag.
Borders have not been defined due to relations with Turkey and so, every day, we have several such illegal visits to Greece.
Swedish7.20, och vi överväger möjligheten att arrangera transport från Luxemburg, som tåget anländer till kl.
A train leaves Brussels at 7.20 a. m., and we are considering the possibility of arranging transport from Luxembourg, where the train arrives at 10.00 a. m.
SwedishVi vet att ett stort antal asylsökande och invandrare just nu anländer till Maltas kuster, och vi har diskuterat denna fråga.
We are therefore aware that great numbers of asylum seekers and immigrants are currently reaching Malta’s shores. We have been discussing this issue here.
SwedishFN:s flyktingkommissariat konstaterar att åtminstone 75 procent av dem som anländer sjövägen till Italien och får asylrätt begär det.
The Office of the UN High Commissioner for Refugees states that at least 75% of those who arrive by sea in Italy and gain the right to asylum request it.