"anländer" - angielskie tłumaczenie

SV

"anländer" po angielsku

SV anländer
volume_up
{gerundium}

anländer (też: inträffade)
Dessa soldater anländer inte ensamma till ett okänt territorium.
These soldiers are not arriving alone in unknown territory.
United Airlines flight 2703 från Rom, Italien, anländer till gate C43.
United Airlines Flight 2703 from Rome is now arriving at Gate C43.
Jag ser att två andra ledamöter just anländer!
I can see two other Members arriving!

Synonimy (szwedzki) dla "anlända":

anlända

Przykłady użycia - "anländer" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAlla som anländer till en befintlig stat måste inse att de är där som gäster.
Anybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
SwedishBåtlaster med lycksökande migranter anländer fortfarande till Lampedusa.
We still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
SwedishVi går vidare till de andra föredragandena, och om han anländer i tid får han ordet då.
We will move on to the other rapporteurs, and if he arrives in time we will give him the floor.
SwedishNär Amelia anländer, kommer rådet att överlägga och bestämma ditt öde.
When Amelia arrives, the Council will convene and decide your fate.
SwedishCarrefour anländer med 20 000 kvadratmeter, och alla små butiker i hela regionen stänger.
Carrefour arrives with 20 000 square metres and all the small shops in the entire region close.
SwedishVår ambassadör i Irak anländer i dag, och hon vet vilken vikt jag lägger vid denna fråga.
Our Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.
SwedishDagligen anländer olagliga invandrare. Lösningen är inte att bygga fler bevakade flyktingförläggningar.
We are facing the disembarkation of illegal immigrants on a day-to-day basis.
SwedishSkulle kommissionen kanske vilja besvara dessa tre punkter i kväll, om den anländer i tid för detta.
Perhaps the Commission might reply to these points this evening, if it arrives on time.
SwedishDe som anländer genom människohandel har inte fattat ett fritt, välgrundat beslut om allt detta.
Those affected by human trafficking have not taken a free, informed decision about all this.
SwedishPå grund av förseningar anländer jag till parlamentet först nu.
I have only just arrived in the Parliament because of delays.
SwedishSom ni vet drunknar små företag när stora företag anländer.
As you know, when big business arrives, small businesses drown.
SwedishSå snart föredraganden anländer kommer hon att få ordet.
As soon as the rapporteur arrives, she will be given the floor.
SwedishYtterligare en leverans på över 16 000 ton genom Euro-Aid anländer på söndag.
This will be followed by further shipments through Djibouti and Berbera in view of the limited port-handling capacity.
SwedishDet är viktigt att detta tredje järnvägspaket inte spårar ur och att det anländer till sin destination.
It is essential that this third rail package is not derailed and that it arrives at its destination.
SwedishNär tusentals migranter plötsligt anländer till den lilla italienska ön Lampedusa är det en unik händelse.
The sudden arrival of thousands of migrants on the small Italian island of Lampedusa is an exceptional event.
SwedishDublinkonventionen tillåter inte en flykting att söka asyl i något annat land än det första denne anländer till.
The Dublin Convention allows asylum applications to be made only in the first State entered by the refugee.
SwedishDe massor av invandrare som anländer till de små öarna i Medelhavet och Atlanten orsakar ett politiskt problem.
The mass arrival of immigrants at small islands in the Mediterranean and the Atlantic causes a political problem.
SwedishDe anländer ungefär en halvtimma innan klassen.
They go in about a half an hour before the class.
SwedishDen anländer dramatiskt, krossar lite saker.
The robot will emerge dramatically, do some damage.
SwedishSök mig i baren när mr Scallini anländer.
When Mr. Scallini arrives, have me paged in the bar.