"analysera" - angielskie tłumaczenie

SV

"analysera" po angielsku

SV analysera
volume_up
[analyserade|har analyserat] {czasownik}

1. ogólne

Det är också viktigt att analysera intressekonflikter i affärsmodellen.
It is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Rådet kommer att gå igenom och analysera rapporten mycket noggrant.
The Council will examine and assess this report very carefully.
Vi måste analysera varför doping förekommer och varför den har ökat kraftigt på senare år.
We have to assess why this problem exists and why doping has increased so much in recent years.
analysera (też: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Kreditvärderingsinstituten gör inget hårt arbete för att få information och analysera den.
The credit rating agencies do not work hard in getting the information and analysing it.
Allt arbete som har gjorts för att analysera och lägga fram förslag finns alltså tillgängligt.
So all the work done to analyse and make proposals is there on the table.
Vi tycker verkligen det är mycket bra att kunna studera och analysera de rapporter som revisionsrätten lägger fram för oss.
The Committee on Budgetary Control depends on this work to allow it to discharge its responsibilities.
analysera (też: försöka)
Genom att analysera medlemmarna och observatörerna i SCO kan vi utan tvekan dra slutsatsen att dessa länder äger en betydande andel av världens olje- och gasreserver.
By assaying the members and observers of the SCO, we can safely conclude that these countries own a significant proportion of the world's oil and gas reserves.

2. "noggrant undersöka"

Vi kommer följaktligen att fortsätta analysera hur situationen utvecklas.
In this regard, we will continue to analyse how the situation develops.
Politiker och ekonomer försöker analysera situationen och hitta orsakerna.
Politicians and economists are trying to analyse this situation and identify the causes.
Kommissionen kommer sedan att analysera och utvärdera dessa åtgärder.
The Commission will then analyse and evaluate those measures.
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze
Och sättet man hade att analysera detta var Feynman-diagram.
And the way to analyze it was, of course, Feynman diagrams.
Or, analyze the strong forms such as frames and shells.

3. gramatyka

4. Medycyna

analysera (też: röntga, undersöka)
volume_up
to scan {czas.}

Synonimy (szwedzki) dla "analysera":

analysera

Przykłady użycia - "analysera" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi kommer dock utan tvekan att kunna analysera följderna om vi inte gör någonting.
However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
SwedishDe fick också analysera databilder som visade hur mangroveträsket förändrats.
They also analysed computer images showing how the mangrove swamps have changed.
SwedishJag har haft tillfälle att analysera de texter ni lägger fram, fru kommissionär.
I have had the opportunity to study the texts that you are presenting, Commissioner.
SwedishLåt oss nu analysera meddelandet om ett europeiskt klimatförändringsprogram.
Let us now examine the communication on the European climate change programme.
SwedishVi betvivlar inte heller nyttan av att detaljerat analysera sektorns inre.
Nor do we doubt the usefulness of a detailed analysis at an intrasector level.
SwedishDetta är inte rätt tillfälle att åter analysera var och en av dessa artiklar.
Now is not the time to re-examine the articles one by one. We all know them very well.
SwedishDet som skall ske nu är att vi skall analysera vad den förändrade situationen betyder.
What happens now that we will be analysing what the changed situation means.
SwedishDärför är det nödvändigt att analysera orsaken till de uppkomna problemen.
Therefore, it is necessary to examine the cause of the problems that arose.
SwedishDet är bland annat viktigt att analysera om fibrerna är allergiframkallande.
It is important, for example, to test whether the fibres are allergenic.
SwedishVi skall analysera dessa, och sedan lägga fram förslag till eventuella uppföljningsåtgärder.
We shall be analysing it and then presenting proposals for any follow-up action.
SwedishDet borde vara mycket intressant att analysera det här nya tillvägagångssättet.
I believe it would be very interesting to evaluate this new formula.
SwedishVi borde analysera orsakssambanden och inte enbart lita till läkemedelsförskrivning.
We should carry out a causal analysis and should not rely solely on prescribing medication.
SwedishVi håller nu på att samla in och analysera medlemsstaternas svar.
We are now in the process of collecting and analysing the Member States' replies.
SwedishJag tror, att just den här ansatsen, som ju parlamentet stöder, måste man analysera.
I think that this aspect, which Parliament fully supports, should definitely be looked into.
SwedishDet handlar om möjligheterna att kunna analysera icke-militära kriser och att reagera snabbt.
They help in the analysis of non-military crises and help us to act on them quickly.
SwedishVi måste be konventet under Valéry Giscard d'Estaings ledning att analysera den noggrant.
We should ask the Convention chaired by Mr Giscard d'Estaing to give it serious thought.
SwedishHåller kommissionen för närvarande på att analysera situationen?
Is this situation currently being analysed within the European Commission?
SwedishVi måste be konventet under Valéry Giscard d ' Estaings ledning att analysera den noggrant.
We should ask the Convention chaired by Mr Giscard d'Estaing to give it serious thought.
SwedishDärför anser jag att vi skall rösta för att nu analysera och rösta för detta betänkande.
Consequently, I think we should vote to proceed with the discussion and vote on this report.
SwedishVi måste fortsätta att analysera de misstag vi har gjort och de erfarenheter vi har vunnit.
The analysis of the mistakes made and experience gained must continue.