SV ana
volume_up
[anade|har anat] {czasownik}

I tunnelns slutända kanske man vågar ana solljuset, men resan dit går inte på räls!
One may perhaps dare to imagine a light at the end of the tunnel, but the journey there will not be smooth.
Du kan inte ana vilka positioner vi tar oss an.
You can't even imagine the positions we get ourselves into.
Iran är en stor nation och en storslagen kultur som har fler likheter med oss än vi kan ana.
Iran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.
Men den låter ana ganska intressanta utvecklingsmöjligheter för Europeiska unionen.
But it does, at least, make it possible to anticipate some rather interesting options for development of the European Union.
ana (też: mäta, märka, uppfatta, förstå)
Emellertid skulle man med vanligt sunt förnuft ha kunnat ana att intagandet av infekterat mjöl inte kunde vara riskfritt.
And yet, ordinary common sense might have suggested that ingesting infected flour could not be without danger.
Ordförande, jag har kunnat ana en viss otillfredsställelse i parlamentet över den information som ges i detta invecklade men samtidigt politiskt känsliga ämne.
Mr President, I have sensed a certain dissatisfaction in Parliament about the provision of information on this complicated but at the same time politically sensitive subject.
to smell something fishy
Det borde jag anat då kommendör Norrington friade - men jag måste erkänna att det kom helt oväntat.
I suspected Commodore Norrington would propose but...... I must admit I wasn't entirely prepared for it.
Som rådets tjänstgörande ordförande säkert anat avser jag EU-handlingar som inkommer till nationer.
As the President-in-Office of the Council must certainly have suspected, I am thinking of EU documents received by Member States.
Så livet är mycket mer uppfinningsrikt än vi kunde ana.
So life was much more creative than we had ever thought.
Ingen kunde ana att det skulle finnas kvar en diktatur i Europa 20 år senare.
Nobody would have thought that, 20 years later, there would still be a dictatorship in Europe.
Som rådets tjänstgörande ordförande säkert anat avser jag EU-handlingar som inkommer till nationer.
As the President-in-Office of the Council must certainly have suspected, I am thinking of EU documents received by Member States.
ana (też: anta, gissa, förmoda)
volume_up
to surmise {czas. nieprzech.}

Przykłady użycia - "ana" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag gratulerar min kollega Ana Maria Gomes till ett utmärkt betänkande.
Madam President, I congratulate my colleague, Ms Gomes, on an excellent report.
SwedishJag vill också särskilt tacka Ana Palacio, som sedan dess har lämnat parlamentet.
I would also particularly like to thank Ana Palacio, who has since left this Parliament.
SwedishI stället måste vi ta itu med fakta, även de källor som Ana Gomez hänvisade till.
Instead, we must deal with the facts, including the sources which Mrs Gomez referred to.
SwedishAna Maria Gomes frågade om gripandet av motståndsaktivisten Bertukan nyligen.
Anna-Maria Gomes asked about the recent arrest of the opposition activist Mrs Bertukan.
Swedish. - (EN) Jag vill gratulera min kollega, Ana Gomes, till hennes resolution.
in writing. - I congratulate my colleague, Ana Gomes, on her resolution.
SwedishAna Maria Gomes analys är tydlig, heltäckande och har framför allt rätt utgångspunkt.
Ms Gomes's analysis is clear, comprehensive and above all it starts from the right place.
SwedishJag vill härmed tacka Ana de Palacio.
Mr President, ladies and gentlemen, I must congratulate Mrs Ana de Palacio.
SwedishFå av oss kunde då ana allvaret i den stundande ekonomiska krisen.
At the time, few of us could have guessed the scale of the coming economic crisis.
SwedishJag vill också särskilt tacka Ana Palacio, som sedan dess har lämnat parlamentet.
Please, Mrs Thors, I believe you are trying to reopen the debate.
SwedishBetänkandet får således brittiska Independence Party att ana oråd.
It follows that the UK Independence Party regards this report with suspicion.
SwedishAngående: Mordet på den spanska medborgaren Ana Isabel Sánchez Torralba i Ekvatorialguinea
Subject: Murder of the Spanish citizen Ana Isabel Sánchez Torralba in Equatorial Guinea
SwedishIngen kunde ana att det skulle finnas kvar en diktatur i Europa 20 år senare.
Nobody would have thought that, 20 years later, there would still be a dictatorship in Europe.
SwedishJag vill tacka Ana Maria Gomes för hennes värdefulla betänkande.
in writing. - (FI) Madam President, I wish to thank Mrs Gomes for her valuable report.
SwedishMan kunde ana vad som skulle stå i dessa betänkanden.
- Mr President, you could have guessed what these reports would say.
SwedishDe har inget att säga om Ana Palacios föraktliga uttalanden.
They have nothing to say in the face of the despicable statements by Mrs Palacio.
SwedishOch som svar till Juan Manuel Ferrández Lezaun vill jag säga att ni inte kan ana hur väl jag förstår er.
And in reply to Mr Ferrández Lezaun, you have no idea how much I understand you.
SwedishAna Miranda de Lage för PSE-gruppen om Kuba (B5-0208/2004),
– Ana Miranda de Lage, on behalf of the PSE Group, on Cuba (B5-0208/2004);
SwedishJag tackar därför Ana Maria Gomes som har gett oss tillfälle att debattera denna fråga igen.
I therefore thank Mrs Gomes, who has given us the opportunity to debate this issue once again.
SwedishDetta var för övrigt vår föredragandes, Ana Miranda de Lages, ordagranna motivering.
Incidentally, these were the words used by our rapporteur, Mrs Miranda de Lage, to justify the decision.
SwedishVi kan redan i dag ana att det kommer en tid då vi kommer att ha brist på livsmedel.
We can already see on the horizon, today, that the time is coming when there will be a shortage of food.