"övervakning" - angielskie tłumaczenie

SV

"övervakning" po angielsku

SV övervakning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

övervakning
Kommissionen kommer att meddela parlamentet resultaten av denna övervakning.
The Commission will report to Parliament on the results of this monitoring.
De betonar betydelsen av politiken för förebyggande och epidemiologisk övervakning.
They emphasise the importance of a policy of prevention and epidemiological monitoring.
Den europeiska myndigheten bör begränsa sitt ansvarsområde till övervakning.
The European Agency will have to restrict itself to a monitoring role.
Kontroll, inspektion och övervakning inom den gemensamma fiskeripolitiken
Expenditure on CFP control, inspection and surveillance systems
Övervakning och kontroll har här spelat en viktig roll.
Monitoring and inspection have played a crucial role in this response.
För det ändamålet kräver vi vissa uppgifter och en noggrann övervakning och kontroll måste också utföras.
For that purpose, we require certain data, and close monitoring and inspection must also be in place.
övervakning (też: polisbevakning)
volume_up
policing {rzecz.}
Det är inte med övervakningsåtgärder och privat övervakning som man uppnår det önskade målet.
It is not with policing measures and private policing that the desired objective is achieved.
Den tillhandahåller enbart en utvidgad övervakning av Internetanvändares verksamhet.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Det är inte bara den sorts övervakning som vi identifierar med lokalpolis i gathörn.
It is not just the sort of policing that we identify with community policemen on the street corner.
övervakning (też: handledning, kontroll, tillsyn, bevakning)
Programplanering, övervakning och utvärdering har också stora brister.
There are also serious shortcomings in programme planning, supervision and evaluation.
Ofta skapar alltför mycket övervakning fördröjningar och paralyserar verksamhet.
Frequently, too much supervision only slows down and paralyses operations.
För det tredje, övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall.
Third, the supervision and control of shipments of radioactive waste.
övervakning (też: kontroll, bevakning)
Myndigheterna håller gården, som har stängts, under sträng övervakning.
Authorities are keeping the farm under close surveillance and it has been closed.
På klarspråk betyder det helt enkelt censur och övervakning av dess användare.
In plain English, that means censorship and surveillance of their users.
Har de snabba gränsinsatsenheterna egen utrustning för gränskontroll och övervakning?
Do the Rabit teams have their own equipment for border control and surveillance?
övervakning (też: kontroll, ledning, tillsyn)

Synonimy (szwedzki) dla "övervakning":

övervakning

Przykłady użycia - "övervakning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag instämmer med Gay Mitchell, som sa att parlamentet är ansvarigt för övervakning.
I agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
SwedishJag har vissa reservationer angående fordonsbunden övervakning och områdeskontroll.
I have some reservations regarding on-board diagnostics and in-service testing.
SwedishHär är Köpenhamnskriterierna, kommissionen och vår övervakning mycket viktiga.
Here the Copenhagen criteria, and the Commission and our screening are very important.
SwedishÖvervakning och utvärdering av framstegen kommer att fortsätta i alla aktuella organ.
The Commission and the Council will continue to monitor these issues closely.
SwedishDet vore orimligt att låta medborgarna betala denna övervakning av dem själva.
We would like to know for how long these two types of data will be kept.
SwedishÖvervakning av produktionen av kolväten ingår i gemenskapens ozonpolitik.
Controlling the production of HCFCs is part of the Community's ozone policy.
SwedishRedan för några veckor sedan inrättade vi ett system för tidig övervakning av importer.
For a number of weeks now, we have had an early warning system for imports in place.
SwedishSom vi alla vet är det bara genom en effektivare övervakning som detta kan ske.
Fairness in competition also means that social dumping in goods transport must be resisted.
SwedishKommissionens samordning och övervakning kommer att bli mer tvingande.
Our colleagues worked closely with the Commission and, as I said, the Council.
SwedishI sin rapport rekommenderade högnivågruppen att ett centrum för övervakning skulle inrättas.
In its report the high level group recommended the creation of an observatory.
SwedishDemokratisk övervakning inom ramen för instrumentet för samarbete och utveckling (debatt)
Democratic scrutiny under the Development Cooperation Instrument (debate)
SwedishDärför måste medlemsstaterna ta fram särskild utrustning för övervakning av färdskrivaren.
The Member States must therefore develop specific equipment to monitor the tachograph.
SwedishKommissionens noggranna övervakning av dessa anklagelser kommer att fortsätta.
The Commission will continue to monitor these allegations closely.
SwedishI går gavs uppgifter till kommittén för övervakning av de galna korna.
I also asked him whether he will take the necessary measures to correct this situation.
SwedishRegeringen har redan officiellt bjudit in EU att genomföra övervakning.
The government has already officially invited the EU to carry out an observation mission.
SwedishDessa måste elimineras genom tydliga bestämmelser och en effektiv övervakning.
Most consignments are of course undertaken in the proper manner.
SwedishMinorna har inte bara lämnats i marken utan övervakning. De är förvarade och bevakade.
The mines have not just been left in the ground unsupervised: they are in storage and guarded.
SwedishJag är nöjd med övertygelsen om att effektiv övervakning är mycket viktig.
I find comfort in the conviction that effective control is vital.
SwedishDessa krävde att harmoniserade principer skulle utvecklas under övervakning av ICAO.
They called for the development of a harmonised set of principles under the auspices of the ICAO.
SwedishUtan förordningen skulle godkännandena få ske utan vare sig övervakning eller begränsning.
Without this regulation, we would have had no control over and no restrictions on approvals.