"ända" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o anda,ändå
SV

"ända" po angielsku

volume_up
ända {r.wsp.}

SV ända
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. slang

ända (też: rumpa)
volume_up
can {rzecz.} [Amer.] [slg.]
Jag vill be er om att spela spelet ända till slutet.
You can still intervene.
Vi hyste hopp om att denna plan skulle godkännas, ända till och med våren 1997.
We had hopes, even up to the spring of 1997, that this programme could be approved.
Ungarna idag är sä jävla förvrängda..... så kanske detta är det ända sättet att nå dom..
The kids today are so goddamn screwed up...... maybe this is the only way you can reach them.

2. inne

ända (też: avslutning, slut, del, ände)
volume_up
end {rzecz.}
Ända fram till slutet av förhandlingarna ville rådet begränsa betalningsbemyndigandena.
Right to the end, the Council wanted to limit payment appropriations.
Efter helgen stannade emellertid tyvärr mycket få kvar i Johannesburg ända till slutet.
Unfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
Televisionen skulle servera oss bilder av förstörd flora och fauna dagarna i ända.
The television would regale us with pictures of damaged flora and fauna for days on end.
ända (też: rumpa, baksida, stuss, ändalykt)
volume_up
backside {rzecz.}
ända (też: rumpa, bak, stjärt)
volume_up
behind {rzecz.}
Det vore i så fall mot andan i det totala tillvägagångssätt som planerades redan 1999.
This notwithstanding the fact that it would go against the overall thinking behind the modus operandi devised as long ago as 1999.
Han har fått garantier för att kunna flyga, men lämnas ändå kvar.
They have been given a guarantee that they will fly and they are left behind.
Initiativet till dessa undantagslagar kom ändå från Förenta staterna.
Nonetheless, the initiative behind such waivers has certainly come from the United States.
ända (też: rep, lina, lasso)
volume_up
rope {rzecz.} [Amer.]
ända (też: råd, tips, spets, drickspengar)
volume_up
tip {rzecz.}
De anländer utmed hela den sydöstra flanken, ända ned till Europas sydligaste udde.
They arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.

3. "stjärt"

ända (też: stjärt, bak)
volume_up
bottom {rzecz.} [Bryt.] (the buttocks)
Den gör nämligen att hela systemet ruttnar från toppen ända ner till botten och kväver många reformer.
In fact, corruption rots the whole system from top to bottom, and it stifles many of the reforms.
Och om du verkligen tror på någonting och då menar jag tro på någonting ända från ditt hjärta så kan du få saker att förändras.
And if you truly believe -- and I mean believe from the bottom of your heart -- you can make change happen.

4. "rumpa"

ända (też: bak)
volume_up
tush {rzecz.} (informal)

5. "av garn och dylikt"

ända (też: avslutning, slut, del, ända)
volume_up
end {rzecz.}
Ända fram till slutet av förhandlingarna ville rådet begränsa betalningsbemyndigandena.
Right to the end, the Council wanted to limit payment appropriations.
Efter helgen stannade emellertid tyvärr mycket få kvar i Johannesburg ända till slutet.
Unfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
Televisionen skulle servera oss bilder av förstörd flora och fauna dagarna i ända.
The television would regale us with pictures of damaged flora and fauna for days on end.

Synonimy (szwedzki) dla "ända":

ända

Przykłady użycia - "ända" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishGMO-produkterna måste vara urskiljbara från fältet och ända fram till tallriken.
The products of gene technology must be transparent from the field to the fork.
SwedishDet är anledningen till att debatten måste fortsätta ända till toppmötet i Nice.
This is the reason why we must support the debate right up to the Nice Summit.
SwedishVi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
We certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
SwedishÄnda sedan EU grundades har unionen letat efter sätt att förstöra dessa resurser.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
SwedishDen återuppstod i juni 2008 och har eskalerat ända sedan början av denna månad.
It re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
SwedishDen måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
It has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
SwedishDärför vill jag ge detta råd: se till att vara säkra på vad ni gör ända från början.
Hence my advice: please be certain about what you are doing from the very start.
SwedishVi hyste hopp om att denna plan skulle godkännas, ända till och med våren 1997.
We had hopes, even up to the spring of 1997, that this programme could be approved.
SwedishReaktionerna från världssamfundet har ända till helt nyligen varit patetiska.
The response of the international community until very recently has been pathetic.
SwedishUnder de senaste 20 åren har utvecklingspsykologin helt ställt denna bild på ända.
In the last 20 years, developmental science has completely overturned that picture.
SwedishVi har väntat på detta initiativ ända sedan 1998, då grönboken offentliggjordes.
This initiative had been expected ever since 1998 when the Green Paper was published.
SwedishRevisionsförklaringen förutsätts täcka allt ”ända ned till de avgiftspliktigas nivå”.
The statement of assurance is supposed to cover 'down to the level of taxpayers'.
SwedishI denna nya läskunnighet måste många vuxna människor utbildas ända från alfabetet.
This new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
SwedishI Österrikes fall kom solidariteten ända från Mexiko, alltså långt bortifrån.
In the case of Austria, this solidarity even came from Mexico, from far away.
SwedishVi ska göra det från och med idag och ända fram till Europaparlamentsvalet 2009.
We must do that as of now and continue up to the European Parliament elections in 2009.
SwedishÄnda sedan jag var 18 år har banken skickat ett kontoutdrag till mig en gång i månaden.
Ever since I was 18 years old, I have received a monthly statement from my bank.
SwedishJag har ända sedan första början talat för en fullständig genombrottsregel.
I have from the very outset pleaded in favour of a complete breakthrough rule.
SwedishHans avdelning har haft hand om mutant fenomenen ända sedan före min tid.
His department has been dealing with the mutant phenomenon since before my time.
SwedishSom ni mycket väl vet har vi varit européer ända sedan Karl den stores dagar.
As you well know, we have been Europeans ever since the days of Charlemagne.
SwedishJag måste säga detta mycket tydligt: handlingsplaner står min grupp ända upp i halsen.
I am obliged to say this very clearly: my group is sick to death of action plans.