"serviciu" - angielskie tłumaczenie

RO

"serviciu" po angielsku

RO serviciu
volume_up
{nijaki}

serviciu (też: slujbă, utilitate, folos, deservire)
volume_up
service {rzecz.}
Panoul Solicitări de serviciu active afişează toate solicitările de serviciu active.
The Active Service Requests pane displays all active service requests.
Un serviciu de activare local, denumit Serviciu de gestionare a cheilor (KMS), în mediul dvs.
A local activation service, called Key Management Service (KMS), in your environment.
Pentru a instala un serviciu, faceți clic pe Serviciu, apoi faceți clic pe Adăugare.
To install a service, click Service, and then click Add.
IT, sau puteți să apelați la un departament IT extern, specializat, ca și serviciu de outsourcing, care să vă întrețină sistemele.
Or you can engage a partner as an outsourced IT department that runs, maintains and develops your systems for you.
volume_up
duty {rzecz.}
Nu le putem permite medicilor să fie de serviciu o perioadă prea lungă.
We cannot allow doctors to be on duty for too long.
În plus, ar trebui exprimate rezerve serioase privind fiabilitatea sistemului de control, având în vedere neîndeplinirea obligațiilor de serviciu de către autoritățile din Camerun.
Furthermore, serious reservations should be expressed concerning the reliability of the control system given the dereliction of duty on the part of the authorities in Cameroon.
Nu pot accepta bugetele propuse pentru acest tip de serviciu cu tendințe militariste.
I cannot be in favour of the proposed budgets for this type of service with its militaristic tendencies.
Nu pot fi în favoarea bugetelor propuse pentru acest tip de serviciu cu tendințe militariste.
I cannot be in favour of the proposed budgets for this type of service with its militaristic tendencies.
Am convingerea că, prin combinarea şi abordarea comună a acestor aspecte nu aducem niciun serviciu consumatorilor, Parlamentului, Comisiei sau Consiliului.
I really feel that in mixing these matters up and linking them together, we are doing no favours to consumers, to Parliament, the Commission or the Council.
serviciu (też: slujbă, activitate, ocupaţie, lucru)
volume_up
job {rzecz.}
Puneți dalele similare la un loc, grupați-vă preferințele sau creați un grup "Serviciu" pentru aplicațiile pentru serviciu.
Put similar tiles together, group all your favorites, or create a "Work" group for the apps for your job.
Mai târziu, vă hotărâţi să vă mutaţi împreună cu familia în ţara C, de unde faceţi naveta zilnic pentru a merge la serviciu în ţara B.
Later, you decide to move with your family to country C and commute daily from there to your job in country B.
Astăzi, avem situaţia nefericită a lui Nasrin Sotoudeh, care a fost condamnată la 11 ani de închisoare pentru că şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu.
Today, we have the unfortunate situation of Nasrin Sotoudeh, who has been condemned to 11 years in jail for doing her job.
Office 365 este singurul serviciu bazat pe Web complet compatibil cu Microsoft Office
Office 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
Obțineți productivitatea din Office sub forma unui serviciu flexibil, cu plata pe parcurs.
Get the productivity of Office as a flexible, pay-as-you-go service.
Opțiunea pe care o alegeți depinde de dispozitiv și de locația unde vă aflați - acasă sau la serviciu.
Which option you choose depends on the device itself, and whether you're at home or at the office.
serviciu
volume_up
serve {rzecz.}
Crearea unui Serviciu european pentru acţiune externă va avea rolul de corp diplomatic şi de instrument pentru Uniune care, până în prezent, se putea baza doar pe reprezentare naţională.
The creation of a European External Action Service will serve as a diplomatic corps and instrument for the Union which, hitherto, could only rely on national representation.
serviciu
În plus, consider că merită să luăm în calcul, pe viitor, oportunitatea înființării unui serviciu public de radio european.
Furthermore, I think that it is worthwhile us considering in the future the opportunity to set up a European public radio service.
. - Mă îndoiesc că vom avea timp să creăm un serviciu special în acest stadiu întârziat şi înainte de alegeri.
. - I doubt that we will have time to set up a particular service at this late stage and before the elections.
Aceste abonamente de încercare sunt proiectate să vă permită să experimentați serviciu într-un cadru real și să vă ajute să luați decizia de achiziționare.
These trial subscriptions are designed to allow you to experience the service in a real-life setting and help you make the decision to buy.

Przykłady użycia - "serviciu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianNu este cazul de obicei, când utilizați un laptop la serviciu și un computer acasă,.
This is usually not the case if you are using a work laptop and a home computer.
RomanianPentru a garanta o cât mai bună pregătire a întreprinderilor, acest serviciu furnizează:
In order to ensure businesses are more prepared, the IPR SME Helpdesk provides:
RomanianIntroduceți numele PC-ului de serviciu la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe Conectare.
Enter the name of the work PC that you want to connect to, and then click Connect.
RomanianIntroduceți numele PC-ului de serviciu la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe Conectare.
Enter the name of the work PC that you want to connect to, then click Connect.
RomanianPentru a beneficia de acest serviciu, încheiaţi o poliţă suplimentară de asigurare.
For that situation, you will need separate insurance cover.
RomanianVom încerca să furnizăm un serviciu cât mai ușor de utilizat și orientat către inițiativa cetățenilor.
We will try to be as user-friendly and as citizens' initiative-friendly as possible.
RomanianAţi spus în mod repetat că acest serviciu are de-a face cu coerenţa, subiect care este la ordinea zilei.
You repeatedly said that it is about coherence, which is the order of the day.
RomanianPentru mulţi fundamentalişti afgani, locul femeii este acasă şi nu la şcoală sau la serviciu.
For many Afghan fundamentalists the place of women is in the home, and not at school or at work.
RomanianDacă altcineva utilizează PC-ul de serviciu, veți deconecta automat acea persoană dacă faceți sign in.
If someone else is using the work PC, you'll automatically sign them out if you sign in.
RomanianCu toate acestea, paznicii închisorilor sau poliţiştii nu au fost urmăriţi pentru abuz în serviciu.
Still, however, there are no reports of prison guards or police being prosecuted for abuse.
RomanianPentru a vă conecta la un PC de serviciu de la un PC de acasă, trebuie să vă conectați la rețeaua companiei.
To connect to a work PC from a home PC, you need to connect to the corporate network.
RomanianAcum nu este necesar să comutați manual între imprimante atunci când, să spunem, mergeți de acasă la serviciu.
Now you don't have to manually switch printers when you go from, say, home to work.
RomanianÎnchiderea barei lingvistice nu va elimina niciun serviciu de text.
Closing the Language bar does not remove any text services.
RomanianPentru a renunța la un serviciu plătit, consultați secțiunea 9.10.
To cancel a paid portion of the services, see section 9.10.
RomanianÎnchiderea barei lingvistice nu va elimina niciun serviciu de text.
Closing the Language bar doesn't remove any text services.
RomanianExistă trei locații de rețea: Acasă, Serviciu și Loc public.
There are three network locations: Home, Work, and Public place.
RomanianDacă nu vedeți niciun serviciu evidențiat, atunci procesul nu are servicii asociate la el.
If you do not see any highlighted services, then the process does not have any services associated with it.
RomanianCând aveți o sarcină de serviciu, nu doriți să așteptați până când computerul iese din starea de inactivitate.
When work is calling, you don't want to spend time waiting for your computer to wake up.
RomanianAcest om nu a beneficiat de niciun serviciu medical în timpul detenţiei.
This man has been given no health care in prison.
RomanianUtilizați instrumente puternice pentru gestionarea e-mailului de serviciu, a contactelor, a calendarului și a activităților.
Use powerful features to manage your work email, contacts, calendar, and tasks.