"a se încheia" - angielskie tłumaczenie

RO

"a se încheia" po angielsku

RO a se încheia
volume_up
{czasownik}

Przykłady użycia - "a se încheia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianNegocierile cu Croația privind aderarea sa la UE se pot încheia rapid.
Negotiations with Croatia on its accession to the EU may be concluded shortly.
RomanianAceastă etapă a procesului de negociere se va încheia până în iunie 2011.
This stage of the negotiation process will be completed by June 2011.
RomanianDin păcate însă, ele nu se vor încheia atât de repede pe cât îşi imaginează dna Oomen-Ruijten.
Unfortunately, however, they will not be completed as fast as Mrs Oomen-Ruijten imagines.
RomanianÎn numai două zile se va încheia conferinţa ONU cu privire la schimbările climatice.
In just two days, the UN climate conference will be over.
RomanianPotrivit programului, lucrul asupra programelor naționale de reformă se va încheia în aprilie.
According to the schedule, work on the National Reform Programmes will be completed in April.
RomanianVom putea vorbi de 30 % doar atunci când se va încheia un acord internațional privind această cifră.
We will only be able to talk of 30% when an international agreement on this figure is concluded.
RomanianLucrările se vor încheia în săptămânile următoare și vor facilita luarea unor decizii bine fundamentate.
The work will be concluded in the coming weeks, which will facilitate well-informed decisions.
RomanianPentru a încheia, Comisia se va strădui să urmărească în mod activ acțiunile propuse de Parlament.
To conclude, the Commission will endeavour to actively follow up the actions which Parliament has proposed.
RomanianAvem speranţa că acest proces se va încheia în curând.
It is hoped that this process will be completed very soon.
RomanianCând se va încheia dezbaterea şi se va vota, în mai, pe noi ne vor trage la răspundere cetăţenii noştri.
When the debate is over and the votes have been cast in May, it is us that our citizens will hold accountable.
RomanianNu putem spune că acest lucru se va încheia doar mai târziu.
We cannot say that this will only stop later.
RomanianCând criza se va încheia, câştigătorii vor fi cei care au pariat pe inovaţie, pe pregătire - pe scurt, pe acţiune.
When the crisis ends, the winners will be those who gambled on innovation, on training - in short, on action.
RomanianDoresc să-i felicit pe toţi cei care au depus eforturi pentru a se încheia acordul privind noua procedură de comitologie.
I would like to congratulate all those who worked to secure the agreement on the new comitology procedure.
RomanianDacă este selectată o singură imagine, expunerea de diapozitive se va încheia și imaginea selectată va deveni fundalul desktopului.
If only one picture is selected, the slide show ends and the selected picture becomes the desktop background.
RomanianComisia propune ca prelungirea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2011 pentru o perioadă care se va încheia la 31 decembrie 2015.
The Commission proposes that the extension takes effect on 1 January 2011 for a period ending on 31 December 2015.
RomanianAceastă criză este departe de a se încheia.
RomanianExercițiul se va încheia în curând.
RomanianDisponibilitatea generală a licențelor pentru versiunea anterioară de Windows se va încheia de îndată ce noua versiune va fi disponibilă.
General availability of licenses for the previous version of Windows will cease as soon as the new version is available.
RomanianDin acest motiv și din cauza crizei prin care trece Europa, este important ca procesul de reconciliere se va încheia cu succes.
For this reason, and due to the crisis that Europe is experiencing, it is important that the reconciliation process is successful.
RomanianNu are rost să lansăm astăzi, în foarte puţinele ore rămase, o dezbatere asupra unui subiect care se va încheia doar în 2012 sau în 2013.
It is not practical to start a debate, today, in the very few hours that remain, on a subject that will only be concluded in 2012 or 2013.