"peste" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o pește,peşte
RO

"peste" po angielsku

volume_up
peste {przysł.}
EN
volume_up
peste {przyim.}
EN

"pest" po rumuńsku

volume_up
pest {rzecz.}

RO peste
volume_up
{przysłówek}

Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Râul Someş avea concentraţii de cianuri de 700 de ori peste nivelurile permise.
The River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Nu se pune problema să acţionăm peste voinţa statelor membre.
It is not about operating above the heads of Member States.
peste (też: deasupra, deasupra (peste))
volume_up
over {przysł.}
Belgia este renumită pentru produsele sale din ciocolată apreciate peste tot în lume.
Belgium is famous for its chocolates, which are appreciated the world over.
Naţiunile Unite plasează această cifră la peste douăsprezece milioane.
The United Nations puts this figure at over twelve million.
Acestea reprezintă 99% din întreprinderi şi angajează peste 100 de milioane de persoane.
They represent 99% of companies and employ over 100 million people.

Synonimy (angielski) dla "pest":

pest

Przykłady użycia - "peste" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianSă ne amintim că peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009.
Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
RomanianPeste 90 % din prostituţia din Europa provine din şantaj şi stoarcere de bani.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
RomanianGaranţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
You should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
RomanianÎn toate cele trei state baltice, şomajul a crescut până acum la peste 15 %.
In all three Baltic States, unemployment has risen up till now to more than 15%.
RomanianÎn cele din urmă, peste o săptămână vom avea un nou preşedinte al SUA la Casa Albă.
Finally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
RomanianÎn 2009, am avut peste 50 de transferuri şi 10 bugete suplimentare şi rectificative.
In 2009, we had more than 50 transfers and 10 supplementary and amending budgets.
RomanianSă nu uităm că raportul Arlacchi a cunoscut peste patru sute de amendamente.
Let us not forget that more than 400 amendments were made to the Arlacchi report.
RomanianÎn alte regiuni ale lumii, peste 30 % dintre medicamentele de pe piață pot fi false.
In other parts of the world more than 30% of the medicines on sale can be fake.
RomanianŞtim că votările sunt amânate şi vor avea loc peste două săptămâni la Bruxelles.
We know that the votes are postponed and will be held in two weeks' time in Brussels.
RomanianPrin urmare, fac apel la dumneavoastră să votaţi în favoarea ei peste câteva zile.
I therefore call on you to support it in the vote in a couple of days' time.
RomanianNu putem accepta o realocare; acesta este o linie roşie peste care nu vom trece.
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
RomanianCalota glaciară a Groenlandei se reduce cu peste 100 de kilometri cubi în fiecare an.
The Greenland icecap is shrinking by more than 100 cubic kilometres every year.
RomanianAceste producţii generează peste 337 miliarde de euro anual la nivel de Uniune.
They generate more than EUR 337 billion in production annually at EU level.
RomanianPeste 2 000 de ani de cultură națională, un sistem democratic și bogăție naturală.”
More than 2 000 years of national culture, a democratic system and natural wealth'.
RomanianIrak a executat peste 120 de persoane, iar Iran a efectuat 388 de execuții.
Iraq executed more than 120 people and Iran carried out as many as 388 executions.
RomanianÎn prezent, peste patru milioane de pasageri călătoresc anual între Brazilia şi UE.
Currently, more than four million passengers per year fly between Brazil and the EU.
RomanianVotul va avea loc peste două săptămâni, în cadrul sesiunii de la Bruxelles.
The vote will take place in two weeks' time, at the next part-session in Brussels.
RomanianÎn plus, serviciile de interes general sunt distruse sau privatizate peste tot.
Furthermore, services of general interest are being destroyed or privatised everywhere.
RomanianAm auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
RomanianPădurile și alte terenuri împădurite acoperă peste 42 % din suprafața UE.
EU forests and other wooded land cover more than 42% of the EU's surface area.