RO pentru
volume_up
{przysłówek}

1. "în schimbul"

pentru (też: pentru)
volume_up
for {przysł.}
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Pentru a îndeplini aceste obiective, trebuie să colaborăm pentru inovare.
To achieve these objectives, we need to work together for innovation.
Regiunile au nevoie urgentă de bani pentru reconstruire şi pentru acţiuni de prevenire.
The regions need the money urgently for reconstruction and for prevention.
pentru (też: împotriva, contra)
Atingeți Microsoft Exchange, apoi Ștergere pentru a șterge relația existentă.
Tap Microsoft Exchange, and then tap Delete to delete the existing relationship.
Pentru Exchange Online, numele de domeniu se bazează pe următorul model:
For Exchange Online, the domain name is based on the following pattern:
Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia Exchange Server.
For more information, refer to your Exchange Server documentation.
pentru
O revenire la ordinea constituțională este o condiție pentru revenirea la normalitate în Madagascar.
A return to constitutional order is a condition for the return to normality in Madagascar.
Agricultorii trebuie să știe că vor obține un profit echitabil pentru eforturile lor.
Farmers need to know that they will get a fair return for their efforts.
Trebuie continuate eforturile pentru asigurarea durabilităţii repatrierii refugiaţilor.
Work on ensuring the sustainability of refugee return must continue.

2. "în locul"

pentru (też: pentru)
volume_up
for {przysł.}
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Pentru a îndeplini aceste obiective, trebuie să colaborăm pentru inovare.
To achieve these objectives, we need to work together for innovation.
Regiunile au nevoie urgentă de bani pentru reconstruire şi pentru acţiuni de prevenire.
The regions need the money urgently for reconstruction and for prevention.
pentru (też: în loc de)
volume_up
instead of {przysł.}
Efectul net pentru cele mai multe dintre ţările în curs de dezvoltare va fi negativ.
Instead, the net effect for most of the developing countries will be negative.
În schimb, va crește costul atât pentru drepturile de emisii, cât și pentru electricitate.
Instead, the cost of both emission rights and electricity will rise.
În mod contrar, acestea constituie un obstacol pentru piaţa internă.
Instead they represent a barrier to the internal market.
pentru
Aceasta este, cu siguranţă, pusă în aplicare şi este responsabilă pentru agricultori.
That is certainly in place, and that is accountable for the farmers.
Există diverse instrumente instituite pentru această coordonare a ajutorului.
There are various tools in place for this coordination of aid.
Această procedură explică timpul necesar pentru efectuarea înregistrării.
This procedure explains the time required for registration to take place.

3. "din cauza"

pentru
volume_up
because of {przysł.}
Nu pentru Bulgaria, ci ca urmare a faptului că suntem o comunitate de valori.
Not because of Bulgaria, but because we are a community of values.
Nu numai pentru că suntem convinşi de calităţile dumneavoastră, ci şi pentru că ne grăbim.
This is not only because we are convinced of your qualities but also because we are in a hurry.
Pentru că a dori să fii cel mai bun nu este suficient pentru a fi cel mai bun.
Because wanting to be the best is not sufficient to be the best.

4. "datorită"

pentru
volume_up
owing to {przysł.}
Desigur, statele membre stabilesc cerinţe diferite pentru lucrările de construcţii, în funcţie de condiţiile climatice.
Member States naturally set differing requirements for construction works, owing to climatic conditions.
Cu toate acestea, în prezent, pe piața călătoriilor au avut loc schimbări datorită interesului pentru călătoriile cu companiile aeriene low-cost.
However, today’s travel market has changed, owing to the interest of low-cost air travel.
Vorbesc în numele dumnealui, întrucât, datorită unor circumstanţe neprevăzute, nu poate fi aici în această seară, lucru pentru care îşi cere scuze.
I am speaking on his behalf as, owing to unforeseen circumstances, he cannot be here tonight, for which he apologises.

5. "cu direcția"

pentru (też: pentru)
volume_up
for {przysł.}
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Pentru a îndeplini aceste obiective, trebuie să colaborăm pentru inovare.
To achieve these objectives, we need to work together for innovation.
Regiunile au nevoie urgentă de bani pentru reconstruire şi pentru acţiuni de prevenire.
The regions need the money urgently for reconstruction and for prevention.
pentru
volume_up
bound for {przysł.}
Aceste orientări pentru calculul amenzilor sunt obligatorii pentru Comisie.
The Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.
Nimeni nu dorește crize, însă acestea sunt inevitabile și trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu.
No one wants crises, but they are bound to happen and we need to prepare for the worst.
Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că am fost legaţi de industrie, ci a fost cel mai bun mod de a consolida ambele abordări.
It is not because we have been bound by industry, but it was the best way to consolidate both approaches.

6. "de dragul"

pentru
Pentru a încheia, dl Delors a spus că nimeni nu se poate îndrăgosti de piața internă.
To close, Mr Delors said that no one can fall in love with the internal market.
Dar problema este, pentru a-i cita pe Beatles: "Money can't buy you love” (Iubirea nu se cumpără).
But the problem is, to quote the Beatles: 'Money can't buy you love'.
Într-adevăr, acest lucru este demonstrat prin dragostea comună pentru democraţie, pentru pace, pentru drepturi şi pentru economia de piaţă.
Indeed, it is demonstrated by the common love of democracy, peace, rights and the market economy.
pentru
volume_up
for the sake {przysł.}
Europa este alături de Portugalia pentru binele țării și pentru binele stabilității economice din Europa.
Europe stands by Portugal for the sake of the country and for the sake of economic stability in Europe.
Parlamentul luptă pentru competenţa sa, nu pentru mândrie sau glorie.
Parliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Pentru numele lui Dumnezeu, vă rog să-i ascultați pe cetățeni, care nu doresc acest lucru.
For Christ's sake, please listen to the people because they do not want this.

7. "în legătură cu"

pentru
În caseta Nume conexiune, tastați un nume pentru conexiunea pe linie comutată.
In the Connection name box, type a name for the dial-up connection.
Trebuie să aveți o conexiune la Internet activă pentru ca o conexiune VPN să funcționeze.
You must have an active Internet connection for a VPN connection to work.
Conexiunea securizată (criptată) nu este o garanție pentru siguranța utilizării.
The secure (encrypted) connection is not a guarantee that it is safe to use.

8. "în apărarea"

pentru
Adunarea Naţională a Franţei respinge Tratatul Comunităţii Europene pentru Apărare.
The French National Assembly rejects the European Defence Community Treaty.
Primul pas este crucial pentru a înfrunta dificultăţile globale în domeniul apărării.
This step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Aș dori să vă mulțumesc în special pentru apărarea libertății de religie.
I would like to thank you specifically for your defence of freedom of religion.

9. "în favoarea"

pentru
volume_up
in favour of {przysł.}
Sunt în favoarea unei astfel de codificări şi, prin urmare, am votat pentru.
I am in favour of such codification and have hence voted in favour.
Acesta este unul dintre motivele pentru care am hotărât să votez pentru acest raport.
This is one of the reasons for which I have decided to vote in favour of this report.
Toți sunt în favoare și, ca urmare, acesta va fi un "plus” pentru autorii raportului.
Everyone is in favour and, as a result, this will be a 'plus' for the report's authors.

10. "în vederea"

Faceți clic pe Vizualizare listă melodii pentru a vedea toate piesele de pe CD.
Click View Song List to view all the tracks on the CD.
Pentru a afla cum să comutați la vizualizarea Detalii, consultați „Modificarea vizualizării” în continuarea acestui subiect.
To learn how to switch to Details view, see "Change the view" later in this topic.

Przykłady użycia - "pentru" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianDoar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
RomanianCeea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
What we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
RomanianMiniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
The Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
RomanianCând cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
RomanianÎn panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
In the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
RomanianNumai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
RomanianÎn panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
In the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
RomanianNu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.
There are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
RomanianDoamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianAtât debitorii, cât și creditorii sunt responsabili pentru acumularea datoriilor.
The debtors and the creditors are both responsible for the accumulation of debt.
Romanian. - Bugetul pentru 2011 a fost hotărât în vremuri dificile și instabile.
in writing. - The 2011 budget has been decided in challenging and unstable times.
RomanianScopul final pentru toți cei prezenți aici este promovarea interesului copiilor.
The ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.
RomanianPentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
To achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianÎn realitate, subvenționăm lobby-ul nuclear care a luptat pentru recondiționare.
We are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
RomanianPentru toate aceste motive, sprijin revizuirea politicii europene de vecinătate.
For all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.
RomanianUnele lucruri sunt extrem de importante pentru a sprijini aceste țări în viitor.
Some things are extremely important to support these countries into the future.
Romanian. - Dle președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere utilă.
Member of the Commission. - Mr President, thank you for this very useful debate.
RomanianPentru asistență suplimentară vizitați forumurile Mesh din Comunitatea Microsoft.
For additional support, please visit the Mesh forums in the Microsoft Community.