"o perioadă îndelungată" - angielskie tłumaczenie

RO

"o perioadă îndelungată" po angielsku

RO o perioadă îndelungată
volume_up

o perioadă îndelungată
volume_up
lifetime {rzecz.} [pot.]

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "o perioadă îndelungată"

o przedimek/rodzajnik
English
o zaimek
English
o wykrzyknik
perioadă rzeczownik

Przykłady użycia - "o perioadă îndelungată" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianPentru prima dată într-o perioadă îndelungată, după secole întregi, ea este liberă din nou.
For the first time in a long time - for centuries - it is again free.
RomanianPopulaţia a fost sub asediu pentru o perioadă îndelungată.
This is a population that has been under siege for a very long time.
RomanianPrin urmare, sectorul va avea la dispoziţie o perioadă îndelungată de timp pentru a dezvolta alte substanţe mai sigure.
The industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
RomanianPermiteţi-mi să vă amintesc faptul că Grupul PPE a susţinut chestiunea microcreditelor o perioadă îndelungată.
Let me remind you that the PPE Group has been supporting the issue of micro-credit for a long time.
RomanianÎnsă o pauză de 20 de zile ar fi putut să cauzeze o prăbuşire a întregii industrii pe o perioadă îndelungată.
A 20-day break, however, could perhaps have caused a collapse of the entire industry lasting quite some time.
RomanianCostul pentru Occident ar fi pierderea iniţiativei în chestiunile mondiale, posibil pentru o perioadă îndelungată.
The cost for the West would be the loss of initiative in world affairs, possibly for a long time to come.
RomanianHaideţi să ne începem activitatea concentrându-ne pe următorii doi ani şi jumătate, pentru că este o perioadă îndelungată.
Let us work on the basis of the next two-and-a-half years to start with, because that is a long time.
RomanianAceștia au aflat că, pentru a fi susținut o perioadă îndelungată de timp, cititul trebuie să fie în mare parte o activitate subconștientă.
They found that for reading to be sustainable, it needs to be a largely unconscious activity.
RomanianAceastă ironie nu poate fi irosită pe cetățenii din Madagascar care au suferit o perioadă îndelungată, dintre care mulți trăiesc în sărăcie lucie.
This irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
RomanianA fost important ca Parlamentul European să repete constant solicitarea de închidere a bazei de la Guantánamo pentru o perioadă îndelungată.
It was important that the European Parliament constantly repeated its call for the closure of Guantánamo over a long period.
RomanianIndiferent de cine este vorba, toate aceste țări au fost conduse de guverne social-democrate pentru o perioadă îndelungată, unele dintre ele până în momentul de față.
Regardless of who it was, they have all had social-democratic governments for a long period, some of them up until today.
RomanianDacă banii ajung la persoanele care au nevoie de ei, atunci ar fi cea mai bună modalitate de a cheltui banii la nivel european, probabil pentru o perioadă îndelungată.
If it goes to the right people, then it would be the best money we will spend perhaps for a long time here at European level.
RomanianComisarul european a exclus din dispoziţii brânza cu o perioadă îndelungată de maturaţie; producătorii de lapte praf sunt singurii protejaţi.
The European Commissioner has excluded cheese with a long maturation period from the provisions; powdered-milk producers are the only ones it safeguards.
RomanianNiciodată nu cumpărăm un calculator în funcţie de panoul de control, dar niciun calculator nu funcţionează o perioadă îndelungată fără un sistem de panou de control integrat.
We never purchase a computer on the basis of looking at the control panel, but none of our computers works for a long time without a proper control panel system inside.
RomanianPentru o perioadă îndelungată de timp, s-a încercat îmbunătăţirea situaţiei sociale precare a romilor care trăiesc la periferia societăţii, în suburbii mizere sau în tabere de corturi.
Attempts have been made over a long period to improve the poor social situation of the Roma who live on the fringes of society in shanty towns or tent cities.