"neam" - angielskie tłumaczenie

RO

"neam" po angielsku

RO neam
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

volume_up
ancestry {rzecz.}
neam (też: gintă)
volume_up
kin {rzecz.}

2. "fel"

neam (też: seamă, sort, soi, viță)
volume_up
kind {rzecz.}
Acum șase luni, nu ne-am fi așteptat să avem oportunitatea de a efectua un astfel de test de rezistență.
Six months ago, we would not have expected to have the opportunity to carry out a stress test of this kind.
Consiliul nu a dorit să abordeze această problemă în mod orizontal și ne-am ales cu această abordare fragmentată.
The Council did not want to deal with this in a horizontal way and we are left with this kind of piecemeal approach.
Drepturile omului sunt încălcate în mod brutal sub ochii noştri şi suntem martorii unei terori cu care nu ne-am mai confruntat de decenii.
Human rights are being brutally violated before our eyes, and we are seeing terror of a kind we have not had to deal with for decades.
neam (też: seamă, sort, soi, viță)
volume_up
sort {rzecz.}

3. "popor"

Ne-am angajat împreună să planificăm sprijinul militar pentru nevoi umanitare: suntem gata, la cererea Organizației Națiunilor Unite, să sprijinim oamenii cu resurse din întreaga Europă.
We did engage together to plan the military support for humanitarian needs: ready at the request of the United Nations to support the people with resources from across Europe.
Dar vă avertizăm: noi, poporul, ne-am dat seama ce faceți.
But be warned: we, the people, are onto you.
Vrem mobilitate şi libera circulaţie a oamenilor, iar noi ne-am gândit cum să asigurăm acest lucru.
We want mobility and freedom of movement for people and we have considered how we can ensure that.
Cred acești oameni că ne-am născut ieri?
Do these people think we were born yesterday?

4. "rudă"

Ne-am exprimat bunăvoinţa faţă de preşedintele Obama şi angajamentul faţă de relaţiile transatlantice.
We have expressed a lot of goodwill towards President Obama and commitment to transatlantic relations.
Nu ne-am fi imaginat să discutăm despre potenţialele schimbări radicale ale relaţiilor dintre UE şi Islanda.
We could not have imagined discussing the potential radical changes in EU-Iceland relations.
În cea de-a doua zi a reuniunii noastre, ne-am concentrat asupra relațiilor noastre cu partenerii strategici.
On the second day of our meeting, we focused on our relations with strategic partners.
neam (też: rudă)
volume_up
relative {rzecz.}
Ştim că, de la jumătatea anilor '90, ne-am pierdut productivitatea faţă de marile economii cu care concurăm.
We know that since the mid-1990s, we have been losing productivity relative to the big economies that we compete with.

5. "origine"

volume_up
origin {rzecz.}
Ne-am luptat nu numai pentru a obține marcarea originii, ci și pentru trasabilitate.
We fought not only to achieve origin markings but also for traceability.
Dacă am clarificat situaţia şi ne-am asigurat că o persoană nu are nevoie de protecţie specială, o putem trimite înapoi în ţara de origine cu conştiinţa împăcată.
If we have clarified and ensured that a person is not in need of special protection, we can send them back to their country of origin with a clear conscience.
neam (też: origine, descendenţă)
volume_up
lineage {rzecz.}

6. "familie"

Ne-am îndepărtat de economia reală şi am îmbrăţişat o economie fictivă, în conturile noastre publice şi concomitent în familiile şi vieţile noastre private.
We have moved away from the real economy and embraced the fictional economy, in our public accounts and, at the same time, in our family and private lives.
Colegii mei și cu mine ne-am întâlnit cu mulți dintre cei afectați, printre care cu mișcarea de opoziție, societatea civilă, familiile celor închiși și cu populația, în general.
My colleagues and I have met with many of those affected, among the opposition movement, civil society, the families of those imprisoned and the population at large.

7. "specie"

neam (też: sort, soi, fel (chip), specie)
volume_up
species {rzecz.}

8. "varietate"

neam (też: soi, diversitate, fel, varietate)
volume_up
variety {rzecz.}

Przykłady użycia - "neam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianNe-am asigurat că factorul uman este larg reprezentat în criteriile de testare.
We have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
RomanianAceasta ar însemna că ne-am confrunta în continuare cu selectarea embrionilor.
Doing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
RomanianDin fericire, am făcut eforturi şi, în final, ne-am prezentat ca un front unit.
Fortunately, however, we made an effort to present a united front at the end.
RomanianNe-am cunoscut nu doar unii pe alţii, ci ne-am cunoscut reciproc istoria şi cultura.
We got to know not only each other, but also each other's history and culture.
RomanianNe-am confruntat recent cu problema divorțului în contextul cooperării consolidate.
We recently dealt with the issue of divorce in the context of enhanced cooperation.
RomanianDar noi cei din UE ne-am agățat de iluzia că Lukașenko se va schimba în mod miraculos.
But we in the EU clung to the illusion that Lukashenko would miraculously change.
RomanianNe-am făcut singuri destul de multe probleme prin intervențiile noastre de până acum.
We have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date.
RomanianNe-am dori să auzim discursul dnei comisar Viviane Reding cu privire la aceste aspecte.
We would like to hear the speech of Commissioner Viviane Reding on these issues.
RomanianÎn acelaşi timp, ne-am demonstrat bunăvoinţa prin mai multe acţiuni importante.
In the meantime, we have shown our goodwill in a number of important ways.
RomanianConsider așadar că este extrem de important că ne-am lansat în aceste discuții.
I therefore believe it is extraordinarily important that we have engaged on this issue.
RomanianAm rămas în uniunea monetară, dar nu ne-am îndreptat către uniunea economică.
We have remained in monetary union and have not moved on to economic union.
RomanianDesigur, ne-am putea dori ca această activitate să fie mai eficientă şi mai reuşită.
Of course, we might wish that this work could be more effective and more successful.
RomanianCred că, în trei sau patru luni cel mult, vom obţine ceea ce ne-am propus.
I believe that, in three to four months' time at the latest, we will have it.
RomanianNu am ajuns încă acolo unde ne-am fi dorit, dar suntem pe calea cea bună.
We are not yet where we want to be, but we are heading in the right direction.
RomanianÎn ceea ce priveşte problema energiei nucleare, ne-am îndepărtat de această opţiune.
Regarding the point on nuclear energy, we have moved away from this option.
RomanianNe-am reunit astăzi pentru a vorbi despre bugetul Uniunii Europene pentru 2011.
We are meeting, today, to talk about the European Union budget for 2011.
RomanianNe-am gândit că este necesar să avem o abordare diferențiată în acest sens.
We thought that we needed to have a differentiated approach in this respect.
RomanianCu toţii ne-am pus speranţele în procesul de la Annapolis şi într-un proces de pace.
We were all hopeful for the Annapolis process and we were hopeful for a peace process.
RomanianNe-am bucurat să observăm progresul pe care l-a făcut țara din acel moment.
We have been pleased to note since then the progress that country has made.
Romanian. - Ne-am opus acestei propuneri legislative din următoarele motive:
in writing. - We have opposed this legislation on the grounds that it is certain that: