"mândru" - angielskie tłumaczenie

RO

"mândru" po angielsku

volume_up
mândru {przym. m.}

RO mândru
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

Aceasta este o cerere pe care Parlamentul ar trebui să fie mândru să o sprijine.
This is a request that Parliament should be proud to support.
Era o atmosferă sufocantă, care nu mă făcea să fiu mândru de patria mea.
It was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Parlamentul European trebuie să fie mândru de o activitate reușită.
The European Parliament should be proud of a job well done.
volume_up
huffy {przym.}
mândru (też: arogant, îngâmfat, semeț, falnic)
volume_up
lofty {przym.}
mândru (też: exaltat, emoţionat)
volume_up
uplifted {przym.}

2. "trufaş"

volume_up
arrogant {przym.}
mândru (też: arogant, îngâmfat, ţâfnos, trufaș)
volume_up
haughty {przym.}

3. "încrezut"

4. "frumos"

5. "iubit"

mândru (też: îndrăgostit)
volume_up
lover {przym.}

6. "dragul meu"

mândru
volume_up
my dear {przym.} (my dearest)

7. "splendid"

mândru (też: admirabil, ales, strălucitor, magnific)
volume_up
splendid {przym.}

8. "falnic"

mândru (też: impunător, demn, maiestuos, falnic)
volume_up
stately {przym.}

10. przenośny

mândru (też: arogant, fudul, cu nasul pe sus)
volume_up
chesty {przym.} [przen.]

Przykłady użycia - "mândru" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Romaniana deveni mândru