"de (deoarece)" - angielskie tłumaczenie

RO

"de (deoarece)" po angielsku

RO de (deoarece)
volume_up
{przyimek}

de (deoarece) (też: ca (drept))
volume_up
as {przyim.}
de (deoarece) (też: deoarece, pentru că, datorită, din cauză că)
volume_up
because {przyim.}
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Broadly speaking, I disagree with… because
de (deoarece) (też: spre, ca (drept), căci, pentru)
volume_up
for {przyim.}
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
de (deoarece) (też: dintru (de la, temporal))
volume_up
since {przyim.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "de (deoarece)"

de przysłówek
English
de przyimek
de spójnik
deoarece spójnik
deoarece przyimek
English

Przykłady użycia - "de (deoarece)" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianAm votat împotrivă, deoarece sistemul de impozitare este opac și irațional.
Taking into account that the tax system is opaque and irrational, I voted against.
RomanianTotuşi, rămân multe lucruri de făcut, deoarece acest compromis reprezintă doar primul pas.
However, much still remains to be done, for this compromise is only a first step.
RomanianAcest lucru este extrem de alarmant, deoarece mulți copii au acces la internet.
This is very alarming as many children have access to the Internet.
RomanianDe asemenea, el reflectă Strategia de la Lisabona, deoarece ar reduce birocraţia.
It also reflects the Lisbon Strategy, as it would reduce red tape.
RomanianAvem nevoie de Strategia pentru 2020 deoarece Strategia de la Lisabona nu şi-a arătat eficienţa.
We need the 2020 strategy as the Lisbon Strategy has not proved to be effective.
RomanianAvem nevoie de aeronave, deoarece nu putem înlocui zborul cu o altă soluție.
We need aircraft, as we cannot replace flying with another solution.
RomanianŞtiu că sunteţi conştient de această nevoie, deoarece aţi abordat-o în programul dumneavoastră.
I know that you are conscious of this need, as you addressed it in your programme.
RomanianSunt în favoarea includerii sale în cadrul Comisiei, deoarece aparţine de aceasta.
I am in favour of us including this service within the Commission, as that is where it belongs.
RomanianMai presus de toate, deoarece în prezent suntem conduşi de capitalism.
It is due, above all, to the fact that we now have ownerless capitalism.
RomanianConsumatorii au de pierdut deoarece nu primesc beneficiile de pe urma scăderii preţurilor la lapte.
Consumers are losing out as they fail to get the benefits from the fall in milk prices.
RomanianS-a gândit cineva la o formă de formare profesională armonizată, deoarece acestea sunt iniţiative noi?
Has any thought been given to a form of harmonised training, as these are new initiatives?
RomanianNu putem permite astfel de lucruri, deoarece s-ar crea un imens precedent pe viitor pentru alte dosare.
We cannot allow such things, as this would set a huge precedent for other dossiers in future.
RomanianVânzătoarea i-a spus că nu are dreptul de a solicita despăgubiri, deoarece garanţia a expirat.
The shop assistant told her that her guarantee had run out, and that she was not eligible for a refund.
RomanianEvaluarea regulamentului este de o importanță capitală, deoarece acest instrument este primul de acest gen.
The review of the regulation is of crucial importance as this tool is the first of its kind.
RomanianVom lupta pentru punerea în aplicare a acestuia, deoarece Tratatul de la Lisabona a intrat acum în vigoare.
We will definitely fight for this to be implemented, as the Treaty of Lisbon is now in force.
RomanianAcesta propune înlocuirea "foii de parcurs” cu "planul de acțiune”, deoarece aceasta este formularea corectă.
It proposes the replacement of 'road map' with 'action plan' as this is the correct formulation.
RomanianSite-uri precum Twitter sunt reglementate de legislația din SUA, deoarece serverele lor sunt stabilite în Statele Unite.
Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
Romanian. - UKIP se opune categoric traficului de persoane, deoarece acesta este o versiune modernă a sclaviei.
in writing. - UKIP is totally opposed to people-trafficking as it is a modern day version of slavery.
RomanianAgricultura este afectată în mod special de schimbarea climatică, deoarece produsele ei sunt obţinute în aer liber.
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
RomanianConsider că este fundamental să protejăm creația de furt, deoarece asta înseamnă pirateria și contrafacerea.
I think it is crucial to protect creativity from theft, for that is what piracy and counterfeiting really is.