"birocratic" - angielskie tłumaczenie

RO

"birocratic" po angielsku

volume_up
birocratic {przym. m.}

RO birocratic
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

birocratic
Este aparatul UE prea greoi şi prea birocratic pentru a îndeplini această sarcină?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Nu sunt de acord cu uniformitatea nediferenţiată şi cu centralismul birocratic.
I am opposed to undifferentiated uniformity and bureaucratic centralism.
PCI este deja mult mai puțin birocratic decât cel de-al șaptelea program-cadru.
CIP is already much less bureaucratic than the Seventh Framework Programme.

Przykłady użycia - "birocratic" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianPolitica structurală a UE este prinsă într-un cerc masiv vicios birocratic.
The EU's structural policy is caught up in a massive vicious circle of bureaucracy.
RomanianCu toate acestea, aparatul birocratic care se ocupă de aceste informaţii trebuie să fie eficient.
We also need the bureaucracy that deals with this information to be efficient, however.
RomanianRestul lumii avansează în toate domeniile; Europa îşi îmbunătăţeşte în mod birocratic etichetarea alimentelor.
The rest of the world is forging ahead in every area; Europe is bureaucratically improving its food labelling.
RomanianRevizuirea criteriilor privind etichetarea ecologică pentru diferite produse la 18 luni este însă un proces birocratic.
However, there is a great deal of bureaucracy involved in the process for reviewing Ecolabel criteria for different products in 18 months.
RomanianNu este datoria noastră să spunem Consiliului cum să legifereze, dar acest vot birocratic nu este de folos nimănui, mai ales credibilității instituțiilor.
It is not for us to tell the Council how to legislate, but this desk-drawer veto helps no one, especially the institutions' credibility.
RomanianÎn plus, trebuie să pornim un dialog constructiv cu tinerii şi cu tinerele generaţii din Europa, departe de păienjenişul birocratic şi jargonul tehnic.
In addition, we must start a constructive dialogue with young people and youth organisations in Europe, free from the web of bureaucracy and technical jargon.
RomanianAceasta înseamnă că procesul de introducere a unor noi denumiri de fibre textile în lista armonizată a denumirilor trebuie să devină mai transparent și mai puțin birocratic.
This means that the process of including new fibre names in the standard list of names must be made more transparent and must involve less red tape.
RomanianAr trebui să fie posibil ca, în primul rând, să fie simplificat controlul birocratic şi să se acorde mai multă încredere comunității științifice și de afaceri.
It should be possible, to start with, to simplify the administrative control process, which will inspire greater confidence in the scientific and business communities.