"a avansa" - angielskie tłumaczenie

RO

"a avansa" po angielsku

volume_up
avansa {czas. przech.}
volume_up
a avansa {czas. nieprzech.}
volume_up
avansa {czas. nieprzech.}

RO a avansa
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

a avansa (też: a produce, a invoca, a aduce)
a avansa

2. Sport

a avansa

Przykłady użycia - "a avansa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianCea care va crea uniunea este calitatea, căci în caz contrar vom avansa cu multă lentoare.
It is quality that will create union, otherwise we will be taking very small steps.
RomanianSerbia demonstrează o predispoziție remarcabilă de a avansa către aderarea la UE.
Serbia is demonstrating an outstanding predisposition for moving towards becoming part of the EU.
RomanianCred că aceasta e singura modalitate prin care putem avansa pentru a deveni un parlament modern.
I believe that this is the only way we can move toward becoming a modern parliament.
RomanianTotuşi, în absenţa unui acord obligatoriu, cum ar putea avansa modul nostru de operare?
However, in the absence of a binding agreement, what would our modus operandi be going forward?
RomanianVom avansa în ritmul permis de informaţiile care ne sunt furnizate.
We will go as fast as the provision of information allows us.
RomanianTrebuie să recunoaștem clar eforturile extraordinare realizate de Croația pentru a avansa în această direcție.
We quite clearly have to acknowledge that Croatia has made an extraordinary effort to move along this path.
RomanianCred că este singura modalitate fezabilă de a avansa.
I think that is the only feasible way forward.
RomanianNu putem avansa cu pregătirea unui program de asistenţă macrofinanciară înainte de lansarea programului cu FMI.
We cannot go ahead with preparing a macrofinancial assistance programme before launching the programme with the IMF.
RomanianCând s-au ridicat sancţiunile împotriva Belarusului, am sperat că procesul de relaxare a sistemului va avansa.
When sanctions against Belarus were lifted we hoped that the process of softening the system would go a little further.
RomanianDar atâta timp cât nu vor avea un președinte și un prim-ministru capabili să îi conducă, nu vor avea nicio șansă de a avansa.
But until they get a President and a Prime Minister who can lead them, they will have no chance of moving forward.
RomanianSper cu adevărat că acest lucru va avansa.
RomanianTrebuie să putem avansa cu o agendă pe care acest Parlament a susţinut-o când m-a ales în funcţia de preşedinte pentru un nou mandat.
We need to be able to push ahead with an agenda this Parliament supported when it elected me President for a new term.
RomanianDna Ek nu are dreptate când subliniază atât de puternic că tehnologiile, inovaţia şi mecanismele pieţei sunt mijloacele de a avansa?
Is Mrs Ek not right to emphasise so strongly that technology, innovation and market mechanisms are the way forward here?
RomanianAcesta este un semn clar al voinței Parlamentului European de a avansa către un cadru juridic european pentru imigrația legală.
It is a clear sign of the willingness of the European Parliament to move towards a European legal framework for legal immigration.
RomanianPot avansa foarte încet, dar acesta este ritmul de lucru, stimați colegi, așa am procedat de fiecare dată în ceea ce privește voturile.
I can do this extremely slowly but this is how this goes, dear colleagues, I have not changed the way I do the votes every time.
RomanianCu toate acestea, mă voi pleca în fața înțelepciunii și experienței superioare a doamnei Doris Pack spunând că aceasta ar putea fi calea de a avansa.
However, I will bow to the superior wisdom and experience of Doris Pack in saying that this may be the way forward.
RomanianAstfel, Parlamentul a trebuit să aștepte adoptarea raportului Szájer privind procedura de comitologie, care a avut loc în luna martie, pentru a avansa.
Thus, Parliament had to await the adoption of the Szájer report on comitology in March in order to proceed further.
RomanianÎn schimb, toate aceste aspecte trebuie tratate în mod corespunzător de către Rusia, pentru a putea avansa în privința exonerării de obligația de a deține viză.
Instead, all these matters need to be dealt with properly by Russia so that we can move towards visa waiver.
RomanianSper ca, pe măsură ce negocierile noastre vor avansa, onorabilul deputat să conştientizeze într-o mai mare măsură importanţa pe care o acordăm acestui domeniu.
I hope that, as our negotiations unfold, the honourable Member will see more of the value that we place on this.
RomanianExistă cineva în această Cameră care chiar crede că, dacă Jacques Delors era Preşedintele Comisiei, am avansa cu aceşti paşi de melc?
Does anybody in this House really believe that, if Jacques Delors were President of the Commission, we would be going at this snail's pace?