"aprofundat" - angielskie tłumaczenie

RO

"aprofundat" po angielsku

volume_up
aprofundat {przym. m.}
volume_up
a aprofunda {czas. przech.}

RO aprofundat
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

aprofundat (też: studiat, elaborat, complicat, minuţios)
volume_up
elaborate {przym.}
aprofundat (też: atent, absolut, desăvârşit, complet)
volume_up
thorough {przym.}
Prin urmare, documentul este, fără îndoială foarte aprofundat, extins, de ultimă oră şi relevant.
This document is therefore undeniably thorough, wide-reaching, up to the minute and relevant.
Acest lucru ar implica dezvoltarea relaţiei noastre prin calea bilaterală a EAP, lansarea unui dialog aprofundat politic şi economic, cât şi o cooperare sectorială extinsă.
This would entail the development of our relationship through the bilateral track of the EAP, the launching of a thorough political and economic dialogue, as well as enhanced sectoral cooperation.

Przykłady użycia - "aprofundat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianRelaţiile între Ucraina şi UE s-au aprofundat considerabil în anii trecuţi.
EU-Ukraine relations have deepened considerably in the past years.
RomanianPrin urmare, este firesc că de-a lungul anilor această relaţie s-a aprofundat şi îmbunătăţit.
It is therefore natural that over the years this relationship has deepened and improved.
RomanianDa, există suficient loc pentru îmbunătățiri și trebuie să discutăm această chestiune în mod aprofundat.
Yes, we have plenty of room for improvement and we have to discuss this thoroughly.
RomanianAlte propuneri de amendamente trebuie discutate mai aprofundat.
Other proposals for amendments must be discussed in greater depth.
RomanianÎn plus, Comisia va completa această evaluare de impact cu un studiu economic mai aprofundat, în lunile care urmează.
In addition, the Commission will complete this impact assessment with a more focused economic study in the months to come.
RomanianDe asemenea, regret respingerea amendamentelor care solicită un dialog aprofundat cu pescarii înainte de iniţierea acestei reforme.
I also deplore the rejection of the amendments calling for an in-depth dialogue to be established with fishermen prior to this reform.
RomanianStudenţii, cercetătorii şi profesorii care doresc să studieze aprofundat instituţiile şi politicile UE trebuie să fie încurajaţi şi susţinuţi.
Students, researchers and teachers who want to study EU institutions and policies in depth must be encouraged and supported in this.
RomanianÎmpreună cu raportoarea invit CE să efectueze un studiu aprofundat cu privire la rezultatele primelor strategii macroregionale puse în aplicare.
Together with the rapporteur I call on the EC to conduct an in-depth study of the results of the first macroregional strategies implemented.
RomanianEste important ca ofertele de includere în anuare să fie examinate aprofundat și cu grijă, în special dacă se afirmă că ar fi gratuite.
It is important that offers for inclusion in directories be examined extremely thoroughly and carefully, particularly if they are allegedly free of charge.
RomanianPermiteţi-mi să adaug că imediat după ce Colegiul a luat decizia am venit la Comisia INTA şi am discutat aprofundat relansarea negocierilor.
Let me add that immediately after the College had taken the decision I came to the INTA Committee and we discussed in depth the relaunching of the negotiations.
RomanianNe-am aprofundat cooperarea cu parlamentele naţionale şi am ţinut în mod regulat şedinţe pentru a face progrese împreună în ceea ce priveşte problemele importante.
We have deepened our cooperation with national parliaments and held regular meetings to move the important current issues forward together.
RomanianÎn situaţii de criză politică, "dezbaterile noastre urgente” au permis un dialog aprofundat, constructiv şi deschis privind situaţia din Kenya, Zimbabwe şi Mauritania.
In situations of political crisis, our 'urgent debates' have enabled in-depth, constructive and taboo-free dialogue on the situation in Kenya, Zimbabwe and Mauritania.
Romaniansă realizeze un studiu aprofundat pentru a stabili gradul de fezabilitate, beneficiile posibile şi eventualele dezavantaje ale unui astfel de marcaj pentru toate părţile  implicate;
to carry out an in-depth study in order to clarify the feasibility, the possible benefits and the potential drawbacks of such a marking for all the stakeholders;
RomanianPrin urmare, ea necesită și merită ca toate aspectele dezbătute astăzi aici să fie analizate mai aprofundat, precum și participarea unui număr atât de mare de raportori, pe care îi felicit.
It therefore requires and deserves all the aspects being debated here today to be covered in greater depth, and the participation of this many rapporteurs, all of whom I would congratulate.