"оборонять" po polsku

RU

"оборонять" - polskie tłumaczenie