PL

badanie {nijaki}

volume_up
1. ogólne
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Zdumiewające badanie naukowe, bogate w dane i niosące poważne implikacje na temat procesu uczenia się.
Поразительное исследование с множеством данных и далеко идущими выводами о том, как мы учимся.
2. Medycyna
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Zdumiewające badanie naukowe, bogate w dane i niosące poważne implikacje na temat procesu uczenia się.
Поразительное исследование с множеством данных и далеко идущими выводами о том, как мы учимся.

Przykłady użycia - "badanie" po rosyjsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Polish., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
PolishZdumiewające badanie naukowe, bogate w dane i niosące poważne implikacje na temat procesu uczenia się.
Поразительное исследование с множеством данных и далеко идущими выводами о том, как мы учимся.
PolishNasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...