"agent wywiadu" - rosyjskie tłumaczenie

PL

"agent wywiadu" po rosyjsku

PL

agent wywiadu {męski}

volume_up
1. ogólne
2. Polityka

Podobne rosyjskie tłumaczenia dla słowa "agent wywiadu"

agent rzeczownik
Russian
agent celny rzeczownik
agent nieruchomości rzeczownik
agent poczty rzeczownik
agent obrotu nieruchomościami rzeczownik
agent żeglugi rzeczownik
agent ochrony rzeczownik
agent ubezpieczeniowy rzeczownik
agent federalny rzeczownik
agent reklamowy rzeczownik
agent firmy ubezpieczeniowej rzeczownik
agent biura podróży rzeczownik
agent handlowy rzeczownik
agent użytkownika rzeczownik
agent zaopatrzeniowy rzeczownik