PL

zwracać się do {czasownik zwrotny}

volume_up
1. ogólne
zwracać się do (też: odnosić się, odnieść się)
2. "kogoś"
zwracać się do
volume_up
sich wenden an {czas. zwr.} (jdn)

Przykłady użycia - "zwracać się do" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJednakże strony mogą zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości jedynie poprzez swych przedstawicieli.
Für die Letzteren können jedoch nur ihre bevollmächtigten Vertreter mündlich verhandeln.
PolishZ wszelkimi pytaniami dotyczącymi schematu leczenia należy zwracać się do lekarza lub pielęgniarki. po
Wenn Sie Fragen zum Behandlungsablauf haben, informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ihrer itte
PolishMieszkańcy Afryki są zmęczeni, jesteśmy zmęczeni tym, że musimy zwracać się do innych po pomoc i opiekę.
Die Afrikaner - sie sind, wir sind es müde, das Objekt von jedermanns Wohltätigkeit und Fürsorge zu sein.
PolishZe wszelkimi pytaniami dotyczącymi czasu trwania leczenia należy zwracać się do lekarza lub pielęgniarki.
Wenn Sie Fragen zur Dauer der Behandlung haben, informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ihrer Krankenschwester.
PolishObywatele Unii mogą zwracać się do instytucji UE w każdym z tych języków.
Unionsbürgerinnen und -bürger haben ein Recht darauf, sich in all diesen Sprachen an die EU-Institutionen zu wenden und auch in derselben Sprache eine Antwort zu erhalten.
Polish1 stanowi jedynie, że EBC ma prawo zwracać się do krajowych banków centralnych o przeprowadzenie operacji, w zakresie uznanym za możliwy i odpowiedni.
Artikel 12.1 besagt lediglich, dass die EZB, soweit dies möglich und angemessen erscheint, die NZBen zur Durchführung von Geschäften in Anspruch nimmt.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "zwracać się do"

się zaimek
German
zwracać czasownik
do przyimek
do rzeczownik
German
przyznawać się do czasownik