"zgłosić" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zgłosić" po niemiecku

volume_up
zgłosić {czas. dk}

PL zgłosić
volume_up
{czasownik}

Wykonaj następujące kroki, aby zgłosić witrynę sieci Web wyłudzającą informacje:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Phishingwebsite zu melden:
Zgłaszanie pobrania złośliwych plików › Chcę zgłosić pobranie złośliwego oprogramowania.
Schädliche Downloads melden › Ich möchte einen schädlichen Download melden.
Aby zgłosić nieodpowiednią zawartość w galerii szablonów, wykonaj następujące kroki:.
Führen Sie folgende Schritte durch, um unangemessene Inhalte in der Vorlagen-Galerie zu melden:
zgłosić (też: oferować, zaoferować, zgłaszać)
volume_up
andienen {czas. przech.}

Synonimy (polski) dla "zgłosić":

zgłosić

Przykłady użycia - "zgłosić" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli wystąpi którekolwiek z powyższych, należy zgłosić się pilnie do lekarza.
Wenn dies der Fall ist, müssen Sie dies sofort ohne Verzögerung Ihrem Arzt mitteilen.
PolishW takim przypadku należy zgłosić się po poradę do lekarza lub najbliższego szpitala.
Sie sollten jedoch Ihren Arzt oder das nächste Krankenhaus um Rat fragen.
PolishZawał serca można było zgłosić także po zaakceptowaniu raportu badacza przez CEC.
Ein MI konnte auch angenommen werden nach Beurteilung eines Prüfarztberichtes durch das CEC.
Polishserca (duszność lub obrzęk stóp) należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Schwellung der Beine), wenden Sie sich bitte unverzüglich an einen Arzt.
PolishW przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego.
Wenn dies bei Ihnen auftreten sollte, so suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf.
PolishJeśli nie można skontaktować się z lekarzem prowadzącym, należy zgłosić się do szpitala.
nehmen Sie danach Ihre normale Dosis gemäß dem von Ihrem Arzt verordneten Zeitplan ein.
Polishciała lub apatia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. zy nic cz
Gewichtsverlust oder Antriebslosigkeit, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. zn Ar
Polishrok) leku Lansoprazol- CT, leczenie należy niezwłocznie przerwać i zgłosić się do okulisty.
die Behandlung mit Lansoprazol-CT 15 mg sofort beenden und einen Augenarzt aufsuchen.
Polishrok) leku Lansoprazol- CT, leczenie należy niezwłocznie przerwać i zgłosić się do okulisty.
die Behandlung mit Lansoprazol-CT 30 mg sofort beenden und einen Augenarzt aufsuchen.
Polishrok) leku Lansoprazol AbZ, leczenie należy niezwłocznie przerwać i zgłosić się do okulisty.
die Behandlung mit Lansoprazol AbZ 15 mg sofort beenden und einen Augenarzt aufsuchen.
Polishrok) leku Lansoprazol AbZ, leczenie należy niezwłocznie przerwać i zgłosić się do okulisty.
die Behandlung mit Lansoprazol AbZ 30 mg sofort beenden und einen Augenarzt aufsuchen.
PolishProducenci treści YouTube powinni zgłosić się do programu partnerskiego YouTube.
Produzenten von YouTube-Content können sich stattdessen für das YouTube-Partnerprogramm bewerben.
PolishZgłosić się do lekarza lub pielęgniarki celem wymiany wstrzykiwacza na nowy.
Die Batterien haben in der Regel eine Lebensdauer von 24 Monaten.
PolishJeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy zgłosić się po pomoc lekarską.
Falls dieser Zustand andauert oder sich verschlechtert, begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
Polishniewydolności serca (duszność lub obrzęki stóp) należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
geschwollene Füße) auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
Polishoddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka) należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Schwierigkeiten beim Atmen, pfeifendes Atmen oder Nesselsucht).
PolishJeśli dana firma należy do Ciebie, możesz zgłosić roszczenie do wpisu o niej.
Als Inhaber dieses Geschäfts oder Unternehmens, können Sie den Eintrag Ihres Unternehmens einfordern.
PolishJeśli objawy niepożądane będą się utrzymywać lub nasilą się, należy zgłosić się do lekarza.
Wenn die Nebenwirkungen fortbestehen oder sich verschlimmern, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
PolishJeśli nie masz żadnego wpisu o danej firmie, musisz zgłosić do niej prawa.
Falls gar kein Eintrag für das Unternehmen vorhanden ist, sollten Sie Ihr Unternehmen verifizieren.
PolishW razie wątpliwości zgłosić to lekarzowi lub farmaceucie.
Falls Sie Bedenken haben sollten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.