"zgłaszać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zgłaszać" po niemiecku

volume_up
zgłaszać {czas. ndk}

PL zgłaszać
volume_up
[zgłaszam|zgłaszałbym] {czasownik niedokonany}

zgłaszać (też: oferować, zaoferować, zgłosić)
e-mail: brak (spam można zgłaszać, korzystając z formularza na stronie organizacji OPTA)
. ~~~ – Verwenden Sie das Formular auf der OPTA-Website, um Spam zu melden.
Należy je zgłaszać bezpośrednio w serwisie Panoramio.
Diese Bilder müssen Sie direkt in Panoramio melden.
Należy regularnie monitorować i zgłaszać obecność przeciwciał.
Der Antikörperstatus ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu melden.
Wizyty należy zgłaszać z wyprzedzeniem przynajmniej 2 – 3 miesięcy.
Besuche sollten mindestens zwei bis drei Monate im Voraus angemeldet werden.
Zgłaszanie próby wyłudzenia informacji.
Sie werden von Google nicht aufgefordert, diese Art von Informationen anzugeben, sofern Sie sich nicht erfolgreich in Ihrem Konto angemeldet haben.

Przykłady użycia - "zgłaszać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishdołączenie ostrzeżenia dla pacjentów, aby natychmiast zgłaszać lekarzowi wszystkie
Aufnahme eines Warnhinweises für Patienten, ihren behandelnden Arzt unverzüglich über
PolishW trakcie stosowania leku ISENTRESS należy regularnie zgłaszać się do lekarza.
Sie sollten während der Behandlung mit ISENTRESS weiterhin regelmäßig Ihren Arzt aufsuchen.
PolishWizyty należy zgłaszać z wyprzedzeniem przynajmniej 2 – 3 miesięcy.
Besuche sollten mindestens zwei bis drei Monate im Voraus angemeldet werden.
PolishNależy też zgłaszać się na regularne badania kontrolne, w tym na mammografię.
Lassen Sie außerdem regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchführen, einschließlich Mammographie.
PolishNależy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.
Halten Sie Ihre Arzttermine ein, auch wenn Sie sich wohl fühlen.
PolishBóle brzucha i zmiany charakteru wypróżnień należy zgłaszać lekarzowi.
Bei Magenschmerzen und Veränderungen der Beschaffenheit des Stuhls sollte ein Arzt informiert werden.
PolishNalezy monitorowac i zglaszac stan wytwarzania przeciwcial.
Der Antikörperstatus sollte überwacht und aufgezeichnet werden.
PolishPodczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać ewentualne nowe i niezwykłe objawy i okoliczności.
Sie sollten Ihrem Arzt berichten, wenn Sie neue oder ungewöhnliche Symptome und Begebenheiten beobachten.
PolishPo uzyskaniu identyfikatora wydawcy możesz zgłaszać żądania reklam rzeczywistych i zacząć zarabiać pieniądze.
Sobald Sie Ihre Publisher-ID erhalten haben, können Sie Live-Anzeigen anfordern und damit Einnahmen erzielen.
Polishnl/Adres e-mail: brak (spam można zgłaszać, korzystając z formularza na stronie organizacji OPTA).
PolishUwzględnienie witryny w wynikach wyszukiwania Google jest proste i bezpłatne, nie trzeba nawet jej zgłaszać.
Die Aufnahme in die Suchergebnisse von Google ist kostenlos und einfach, Sie müssen Ihre Website noch nicht einmal bei Google einreichen.
PolishWszelkie wątpliwości należy zgłaszać do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, którzy mają doświadczenie w stosowaniu leku SOMAVERT.
Alle Fragen sollten mit einem Arzt, einer Krankenschwester oder einem Apotheker besprochen werden, die mit SOMAVERT vertraut sind.
PolishW pewnych przypadkach Narzędzie diagnostyczne DirectX może nie zgłaszać prawidłowo wersji interfejsu sterowników urządzeń (DDI, Device Driver Interface).
In einzelnen Fällen wird vom DirectX-Diagnoseprogramm nicht die richtige DDI-Version (Device Driver Interface) angegeben.
PolishPacjentki należy poinformować, które zmiany w obrębie piersi powinny zgłaszać lekarzowi lub pielęgniarce (patrz niżej „ Rak piersi ”).
Die Frauen sollten darüber aufgeklärt werden, welche Veränderungen der Brüste sie dem Arzt oder dem Pflegepersonal mitteilen müssen (siehe „Brustkrebs“ weiter unten).
PolishJeśli zainstalowane są 4 GB pamięci, funkcje takie jak System oraz Informacje wydajności i narzędzia w Panelu sterowania będą zgłaszać obecnie 4 GB pamięci.
Wenn Ihr Computer mit 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist, wird dies von den System- und Leistungsinformationen oder -tools in der Systemsteuerung auch angezeigt.
PolishPonieważ zespół AdSense nie może egzekwować zasad dotyczących innych produktów Google, poniżej zamieszczamy stosowne linki, za pośrednictwem których można zgłaszać ich naruszenia.
Das AdSense-Team kann zwar keine Richtlinien für andere Google-Produkte durchsetzen, im Folgenden werden jedoch entsprechende Links zur Verfügung gestellt.
PolishWprawdzie trudno jest zgłaszać występowanie działań niepożądanych ze strony układu nerwowego u dzieci, jednak wydaje się, że występują one rzadziej w tej grupie wiekowej i są na ogół łagodne.
Obwohl ZNS-Symptome bei Kleinkindern schlecht zu beurteilen sind, scheinen sie bei Kindern weniger häufig zu sein und waren generell von milder Intensität.