"zebranie" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zebranie" po niemiecku

PL zebranie
volume_up
{nijaki}

zebranie
Coś jak zebranie komitetu we własnej głowie, gdy zastanawiasz się, co robić.
Es ist, als ob man eine Versammlung im eigenen Kopf abhalten würde während man versucht sich klar zu werden, was man nun tut.
zebranie (też: spotkanie)
Tak więc seniorzy uznali, że trzeba zwołać nadzwyczajne zebranie.
Und die alten Menschen im Heim realisierten dass sie eine Notfall-Sitzung einberufen mussten.

Przykłady użycia - "zebranie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish● Postukać lekko w strzykawkę, aby ułatwić pęcherzykom powietrza zebranie się u góry.
● Klopfen Sie vorsichtig gegen die Spritze, damit eventuelle Luftblasen nach oben aufsteigen.
PolishOstatnia rada to jeśli masz zebranie jeśli możesz to zrobić odwołaj je, po prostu je odwołaj.
Ihnen vier Stunden störungsfreie Zeit im Büro zu geben, wird unglaublich wertvoll sein.
PolishCoś jak zebranie komitetu we własnej głowie, gdy zastanawiasz się, co robić.
Ich glaube um Glück zu finden, müssen wir es selber erschaffen.
PolishProblemem jest teraz zebranie kawałków i nie zostanie rozjechanym.
Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, die Einzelteile einzusammeln, ohne überfahren zu werden.
PolishPotrzebowali do tego funduszy, więc wymyślili ciekawe sposoby na ich zebranie.
Und sie brauchten Geld dafür, also entschlossen sie sich, einige interessante Fundraising Projekte zu machen.
PolishJedno zebranie prowadzi do kolejnego i jeszcze jednego.
Ein Meeting führt zum nächsten und neigt dazu, zum übernächsten zu führen.
PolishPrzed zainstalowaniem niektórych aktualizacji może być wymagane zebranie pewnych informacji od użytkownika.
Viele Updates erfordern jedoch eine Benutzeraktion, bevor sie installiert werden können.
PolishPrzerwij to, żebyśmy mogli zrobić zebranie" Jakie jest prawdopodobieństwo, że 10 ludzi może wtedy przerwać pracę?
Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle 10 bereit sind aufzuhören?
PolishOznacza to, że nie było jeszcze możliwe zebranie kompletnych informacji na temat tego produktu.
Das bedeutet, dass es noch nicht möglich war, vollständige Informationen über das Präparat zu erhalten.
PolishPodstawowym celem tego badania było zebranie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu FORSTEO.
Das primäre Ziel dieser Studie war, Daten zur Sicherheit und Unbedenklichkeit von FORSTEO zu erheben.
PolishWyobraźcie sobie zebranie wszystkich książek.
Stellen Sie sich vor, Sie nähmen alle Bücher der Welt.
PolishTo naprawdę destrukcyjne kiedy mówisz "Popatrz, zbierzemy tych 10 ludzi razem i zrobimy zebranie.
PolishOznacza to, że nie było jeszcze możliwe zebranie kompletnych informacji na temat szczepionki Poulvac FluFend H5N3 RG.
Das bedeutet, dass es bisher nicht möglich war, vollständige Daten über Poulvac FluFend H5N3 RG zu gewinnen.
PolishOtrzymałem ten list kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy, i nadal go przynoszę na każde zebranie, na które przychodzę.
Ich bekam diesen Brief hier nach meiner ersten Wahl, und ich nehme ihn immer noch zu jeder Ratssitzung mit.
PolishOznacza to, że ponieważ choroby występują rzadko, nie było możliwe zebranie kompletnych informacji na temat preparatu Glivec.
Denn weil die Krankheiten selten sind, war es nicht möglich, vollständige Informationen zu Glivec zu erhalten.
PolishOznacza to, że z przyczyn naukowych nie było jeszcze możliwe zebranie kompletnych informacji na temat tego produktu.
Das bedeutet, dass es aus wissenschaftlichen Gründen nicht möglich war, vollständige Informationen über APTIVUS zu erhalten.
PolishTak wielka społeczność, że w zasadzie nasze coroczne zebranie jest największym spotkaniem naukowców na świecie.
Es ist tatsächlich so eine große Gemeinschaft, dass unser jährliches Treffen das größte [physische] wissenschaftliche Treffen in der Welt ist.
PolishOznacza to, że ponieważ choroba występuje rzadko, nie było możliwe zebranie kompletnych informacji na temat preparatu Xagrid.
Das bedeutet, dass es aufgrund der Seltenheit der Erkrankung nicht möglich war, vollständige Informationen über Xagrid zu erhalten.
PolishOznacza to, że ze względu na rzadkie występowanie choroby, nie było możliwe zebranie kompletnych informacji na temat preparatu Prialt.
Das bedeutet, dass es wegen der Seltenheit der Erkrankung nicht möglich war, vollständige Informationen über Prialt zu erhalten.
PolishOznacza to, że ponieważ choroba występuje rzadko, nie było możliwe zebranie kompletnych informacji na temat preparatu Onsenal.
Dies bedeutet, dass es aufgrund der Seltenheit der Krankheit bisher nicht möglich war, umfassende Informationen über Onsenal zu erlangen.