"zebrać się" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zebrać się" po niemiecku

volume_up
zebrać się {czas. zwr.}

PL zebrać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

volume_up
antreten {czas. nieprzech.} (sich aufstellen)

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "zebrać się"

zebrać czasownik
się zaimek
German
żebrać czasownik

Przykłady użycia - "zebrać się" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishStaramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.
Wir versuchen all die Erlaubnisse zu bekommen, so dass alles bereit ist, damit es losgehen kann.
PolishUdało mi się zebrać światowych ekspertów w każdej dziedzinie.
Und ich habe ehrlich die weltweit führenden Experten in jeder erdenklichen Weise um mich geschart.
PolishNiewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
In der Patrone und in der Injektionsnadel können sich während des üblichen Gebrauchs kleine Mengen Luft ansammeln.
PolishI jedyne na co potrafimy się zebrać to: "Nie wiem.
Und das Beste was wir uns einfallen lassen können ist, "Ich weiß nicht.
PolishNiewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
In der Patrone und in der Injektionsnadel können sich während des üblichen Gebrauchs kleine Mengen Luft ansammeln.
PolishPowoduje usunięcie powietrza, które mogło się zebrać w igle lub we wkładzie podczas normalnego stosowania.
Damit werden Luftblasen entfernt, die sich möglicherweise in der Nadel oder Insulinpat- rone angesammelt haben.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas zwykłego użytkowania.
Vor jeder Injektion können sich während des üblichen Gebrauchs in der Patrone kleine Mengen Luft ansammeln.
PolishW drugim roku, udało się zebrać 15 milionów.
Im zweiten Jahr waren es bereits 15 Millionen.
PolishI jedyne na co potrafimy się zebrać to: "Nie wiem.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
Vor jeder Injektion können sich während des üblichen Gebrauchs in der Injektionsnadel und der Patrone kleine Mengen Luft ansammeln.
PolishPrzed każdym wstrzyknięciem niewielka ilość powietrza może się zebrać się w igle lub we wkładzie podczas użytkowania.
Vor jeder Injektion können sich während des üblichen Gebrauchs in der Injektionsnadel und der Patrone kleine Mengen Luft ansammeln.
Polish. ~~~ Nie uda nam się zebrać całego plastyku i złożyć go do kupy.
Nicht zehn Pferde, nicht hundert Mann... werden jemals in der Lage sein, all dies Plastik einzusammeln und den Ozean wiederherzustellen.
PolishChodzi o to, że mamy wirtualne wzory -- ponieważ nigdy nie uda się zebrać próbek każdego wirusa, to praktycznie niemożliwe.
Die Idee ist, dass wir einfach virtuelle Muster haben -- weil wir niemals Proben von allen Viren bekommen werden; virtuell wäre es möglich.
PolishByłem profesorem na Uniwersytecie w Davis, Kalifornia, zgromadziłem wiele podekscytowanych osób, i udało mi się wówczas zebrać fundusze na rozpoczęcie projektu.
Davis System und erhielt viel Aufmerksamkeit dadurch. ~~~ Das ermöglichte es mir damals, den Start des Programms zu finanzieren.
PolishByłem profesorem na Uniwersytecie w Davis, Kalifornia, zgromadziłem wiele podekscytowanych osób, i udało mi się wówczas zebrać fundusze na rozpoczęcie projektu.
PolishTeraz to możliwe: nie trzeba organizacji, żeby się zebrać i prowadzić duże, złożone projekty, jak tworzenie nowego oprogramowania.
Dies ist jetzt möglich; man braucht keine Organisation um organisiert zu sein, um große und komplexe Aufgaben zu bewältigen, wie das Verbessern eines Softwareprograms.
PolishWyścig po euroOdkryj świat banknotów i monet euro: przejdź z Aleksem wszystkie siedem poziomów gry, starając się zebrać jak najwięcej pieniędzy.
Euro Lauf Entdecke gemeinsam mit Alex die Welt des Euro! Hilf ihm dabei, alle sieben Level zu meistern und sammle dabei so viel Euro-Bargeld wie möglich.
PolishPo leczeniu preparatem Orgalutran, liczba jajek, które można było zebrać, wahała się między 7, 9 a 11, 6, a wskaźnik zajścia w ciążę w jednej próbie wahał się między 20, 3 % a 31 %.
Nach der Behandlung mit Orgalutran lag die Zahl der Eizellen, die entnommen werden konnten, zwischen 7,9 und 11,6; die aktuelle Schwangerschaftsrate pro Versuch lag zwischen 20,3 % und 31 %.