"zdobywać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zdobywać" po niemiecku

volume_up
zdobywać {czas. ndk}

PL zdobywać
volume_up
[zdobywam|zdobywałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

zdobywać (też: zdobyć, pozyskać, pozyskiwać)
volume_up
akquirieren {czas. przech.}
zdobywać (też: zdobyć)
volume_up
bezwingen [bezwingend|bezwungen] {czas. przech.} (Festung)
zdobywać (też: zdobyć)
zdobywać (też: zdobyć)
volume_up
erringen [erringend|errungen] {czas. przech.} (Vertrauen)
Więc tata zaczął zbierać patenty i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy. i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy.
Dad begann also all diese Patente anzuhäufen und erwarb sich einen Ruf als das blinde Genie, Raketenwissenschaftler, Erfinder.

2. Sport

zdobywać (też: zdobyć)
volume_up
erzielen [erzielend|erzielt] {czas. przech.} (Punkt, Tor)
W takiej sytuacji nasz system będzie się starał zdobywać największą możliwą liczbę kliknięć przy założonym budżecie.
In diesem Fall versucht das System, möglichst viele Klicks für Ihr festgelegtes Budget zu erzielen.

3. "od kogoś"

zdobywać (też: wydębić, wydębiać, zdobyć)
volume_up
loseisen [loseisend|losgeeist] {czas. przech.} (bei jdm)

4. Żegluga

zdobywać (też: zdobyć, kaperować)
volume_up
kapern [kapernd|gekapert] {czas. przech.} [arch.] (Schiff)

5. potoczny

zdobywać (też: zdobyć, wytrzasnąć)
volume_up
auftreiben [auftreibend|aufgetrieben] {czas. przech.} [pot.] (Geld)

Przykłady użycia - "zdobywać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishObecnie można zdobywać wiedzę i przygotowanie zawodowe na wiele sposobów, w kraju i za granicą, w różnym wieku.
Man kann sich in Polen und im Ausland ausbilden lassen und in verschieden Lebensphasen lernen.
PolishSystem ten pozwala krajowym organom kontroli granicznej i organom sądowym zdobywać informacje na temat osób i przedmiotów.
Dieses ermöglicht es den nationalen Grenzkontroll- und Justizbehörden, sich Informationen über Personen oder Objekte zu beschaffen.
Polishzdobywać doświadczenie, zajmując się czymś
PolishWięc tata zaczął zbierać patenty i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy. i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy.
Dad begann also all diese Patente anzuhäufen und erwarb sich einen Ruf als das blinde Genie, Raketenwissenschaftler, Erfinder.
PolishWięc po kolejnych czterech latach uznałem, że grupy dzieci mogą przeszukiwać Internet, by samodzielnie zdobywać wykształcenie.
Am Ende der nächsten vier Jahre stellte ich fest, dass Kinder das Internet gruppenweise benutzen können, um auf sich selbst gestellt, Bildungsziele zu erreichen.
PolishW małym - chciałem po prostu, żeby pomógł nam zdobywać te cholerne taśmy, żebyśmy mogli trzymać to archiwum przez następne 50 lat.
Der kleine war, dass ich von ihm nur wollte, uns zu helfen, an diese verdammten Bänder zu kommen, damit wir das Archiv für die nächsten 50 Jahre erhalten können.
PolishDwa dni później: manifest podróżnika w przestrzeni, wyjaśniający, dlaczego -- jak to wczoraj słyszeliśmy -- dlaczego musimy zdobywać przestrzeń kosmiczną?
Zwei Tage später: das Raumfahrtmanifest erklärte warum -- wie wir gestern gehört haben -- warum es notwendig ist, in den Weltraum zu fahren.
PolishNiezależnie od tego, jakim dysponujesz budżetem i jak mało masz czasu, możesz zdobywać nowych klientów i rozwijać działalność dzięki programowi Google z zakresu reklam online.
Unabhängig davon, wie hoch Ihr finanzielles und zeitliches Budget ist, können Sie mit dem Google-Online-Werbeprogramm neue Kunden erreichen und Ihr Wachstum fördern.
PolishJesteśmy sprytniejsi, bardziej elastyczni, możemy się więcej nauczyć, jesteśmy w stanie przetrwać w bardziej różnorodnych środowiskach, migrowaliśmy żeby zdobywać świat, a nawet kosmos.
Wir sind schlauer, flexibler, wir können mehr lernen, wir überleben in verschiedeneren Umgebungen, wir wanderten aus, um die Welt zu besiedeln und flogen sogar in den Weltraum.