"zdanie" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zdanie" po niemiecku

volume_up
zdać {czas. dk}

PL zdanie
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

zdanie (też: twierdzenie, stawka, zestaw, komplet)
Jedna kropka oznacza jedno zdanie napisane przez jednego bloggera.
Jeder Punkt steht für einen einzelnen Satz, geschrieben von einem einzelnen Blogger.
Samo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.
Dieser Satz offenbart schon den Kern der Zerstörung von Glück.
W punkcie 5. 2 dodano następujące zdanie:
Der folgende Satz wurde in Abschnitt 5.2 hinzugefügt:
zdanie (też: pogląd, pojmowanie)
Zdaniem Rady Prezesów bilans zagrożeń związanych z dalszym rozwojem sytuacji gospodarczej jest w dalszym ciągu zrównoważony.
Nach Auffassung des EZB-Rats bleiben die Risiken für diesen Ausblick weitgehend ausgewogen.
Zdaniem Rady Prezesów bilans zagrożeń związanych z przedstawionym scenariuszem jest w dalszym ciągu zasadniczo zrównoważony.
Nach Auffassung des EZB-Rats bleiben die Risiken für diesen Ausblick weitgehend ausgewogen.
Zdaniem Rady Prezesów poziom niepewności co do perspektyw gospodarczych nadal jest wyjątkowo wysoki.
Nach Auffassung des EZB-Rats sind die Konjunkturaussichten nach wie vor mit einer außergewöhnlich großen Unsicherheit behaftet.
zdanie
volume_up
Position {f.} (Standpunkt)
Po ustaleniu lokalizacji i czasu możemy stwierdzić, jaka była pogoda kiedy to zdanie pisano.
Wenn wir die geografische Position und Zeit kennen, können wir auch das Wetter zu dem Zeitpunkt bestimmen, an dem die Person den Satz geschrieben hat.
zdanie (też: znaczenie, sens)

2. "opinia"

zdanie (też: opinia, pogląd, mniemanie)
Jeśli zmienisz zdanie, w dowolnym momencie możesz taką witrynę odblokować.
Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Blockierung der Website jederzeit rückgängig machen.
Doceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
Wir schätzen es, unsere Meinung kundzutun und die Zukunft unsere Landes mitzugestalten.
Jeśli zmienisz zdanie, w dowolnym momencie możesz taką witrynę odblokować.Jak to działa?
Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Blockierung der Website jederzeit rückgängig machen.So

Przykłady użycia - "zdanie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish" Pierwsze zdanie: "Była raz sobie książka imieniem Cindy, która była o Titanicu.
Die erste Zeile lautet: "Es war einmal ein Buch namens Cindy in dem es um die Titanic ging."
PolishTo jest właściwie moje zdanie: Jeżeli widzisz coś niemożliwego uczyń to możliwym.
Im Grunde geht mir also darum: Wenn du etwas siehst, das unmöglich ist, dann mach es möglich.
PolishCo więcej, niektóre światowe tradycje religijne mają złe zdanie na temat religijnej ortodoksji.
Tatsächlich halten einige Weltreligionen sehr wenig von religöser Orthodoxie.
PolishW czasie przerwy kilka osób zapytało mnie o moje zdanie na temat debaty o starzeniu.
In der Pause wurde ich von mehreren Leuten nach einem Kommentar zur Debatte um das Altern gebeten.
PolishSłyszeliśmy, że każdy ma własne zdanie o grach komputerowych. ~~~ Wszyscy laicy mają pomysł na grę wideo.
Am vorigen Tag erfuhren wir, dass alle feste Ansichten über Videospiele haben.
PolishNie uważają się wcale za ekspertów, po prostu mają własne zdanie.
Aber sie halten sich selbst nicht für Experten für Videospiele, sie haben einfach feste Meinungen.
PolishTo wspaniałe zdanie, ponieważ pszczoły to pracownicy usług seksualnych kwiatów.
Und das ist eine wahrhaft großartige Formulierung, denn im Prinzip sind Bienen die Sexualdienstleister der Blumen.
PolishZ jednej strony, lubimy mieć o sobie dobre zdanie, więc nie chcemy oszukiwać.
Einerseits wollen wir uns alle im Spiegel betrachten können und uns dabei gut fühlen, also wollen wir nicht betrügen.
Polishktóre mają wyrobione zdanie o tym, co będzie dalej.
Aber sie halten diese Ansichten wahrscheinlich nicht für Fachwissen.
PolishSamo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.
Wenn wir etwas vergessen, bricht es zusammen.
PolishJeśli zmienisz zdanie, możesz przywrócić usunięty przypis, klikając w nim opcję cofnij.
Wenn Sie das Löschen einer Fußnote rückgängig machen möchten, klicken Sie in der Fußnote auf die Schaltfläche Rückgängig machen.
PolishMożemy mieć na to swoje zdanie i mamy do tego prawo, "Nie, tylko nie w naszym stanie Nie mam pojęcia co jest w innych stanach."
Wir haben gerade diese Wahl getroffen, und beschlossen, "Nicht bei uns."
PolishJeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz wyłączyć automatyczne korekty dla konkretnego słowa.
Falls Sie die automatische Korrektur nicht weiter verwenden möchten, können Sie diese jederzeit für bestimmte Worte deaktivieren.
Polish" Pierwsze zdanie: "Była raz sobie książka imieniem Cindy, która była o Titanicu.
In der Zwischenzeit ist ein Erwachsener im Hintergrund der dies aufschreibt und es komplett Ernst nimmt, was sie komplett vom Hocker haut.
PolishKolejne zdanie jest wstępem do pytania.
Diese Person beginnt damit sich dafür zu entschuldigen, dass dies mit einem Computer übersetzt wurde.
PolishJeśli z upływem czasu zmienisz zdanie dotyczące określonych witryn ulubionych, bez problemu możesz je zamknąć lub usunąć.
Bei Ihren beliebtesten Websites werden die Seiten, die Sie am häufigsten aufsuchen, zuerst aufgeführt.
PolishPowyższe zdanie jest dość oczywiste.
Nun, das da oben ist irgendwie eine offensichtliche Aussage.
Polish"To były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy", słynne pierwsze zdanie w angielskiej literaturze.
"Es waren die besten Zeiten, es waren die schlimmsten Zeiten": der wohl bekannteste Anfangssatz in der englischen Literatur.
PolishCarl Segan powiedział kiedyś słynne zdanie "aby zrobić szarlotkę trzeba najpierw wymyślić wszechświat".
Carl Sagan sagte bekannterweise einmal: "Um einen Apfelkuchen backen zu können, muss man zunächst einmal das Universum erfinden."
Polish. ~~~ Jakie jest wasze zdanie?
Lass uns sehen welche Leute- Was würden sie sagen?