"zawierać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zawierać" po niemiecku

volume_up
zawierać {czas. ndk}

PL zawierać
volume_up
[zawieram|zawierałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

zawierać (też: wyrażać, oznaczać)
Informacje dla lekarzy dotyczące produktu Volibris powinny zawierać następujące kluczowe stwierdzenia:
Das für medizinische Fachkreise bestimmte Informationsmaterial zu Volibris muss die folgenden Kernelemente beinhalten:
Informacje o kontakcie zaufanym zawsze zawierają certyfikat.
Die Informationen eines vertrauenswürdigen Kontakts beinhalten stets ein Zertifikat.
Zarówno uaktualnienia, jak i pełne wersje systemu Windows 7 zawierają te same funkcje.
Die Upgrade- und die Vollversion von Windows 7 beinhalten die gleichen Features.
zawierać
volume_up
aufweisen [aufweisend|aufgewiesen] {czas. przech.} (enthalten)
Otrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek.
Die entstehende Lösung muss klar sein und darf keine Partikel aufweisen.
Otrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek stałych.
Die entstehende Lösung sollte klar sein und keine Partikel aufweisen.
Tematy nie mogą zawierać wyłącznie WIELKICH LITER ani nadmiernej liczby znaków interpunkcyjnych.
Die Betreffzeile darf nicht VOLLSTÄNDIG IN GROSSBUCHSTABEN geschrieben sein und nicht übermäßig viele Satzzeichen aufweisen.
zawierać
volume_up
bergen [bergend|geborgen] {czas. przech.} [wzn.] (enthalten)
Produkt zawiera albuminę ludzką, co stwarza potencjalne ryzyko przeniesienia chorób wirusowych.
Das Präparat enthält Humanalbumin und birgt daher ein potentielles Risiko der Übertragung viraler Erkrankungen.
zawierać (też: wykonać, wykonywać, zawrzeć)
zawierać
Portal zawiera też informacje dla firm prowadzących działalność za granicą.
Oder, als Unternehmen, dort Geschäfte zu tätigen.

2. "coś"

Wygaszacze mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub programy szpiegujące.
. ~~~ Schadsoftware oder Spyware enthalten.
Roztwór bezbarwny, może zawierać widoczne bezpostaciowe cząstki panitumumabu.
Farblose Lösung, die sichtbare amorphe Panitumumab-Partikel enthalten kann.
Tekst kuponu nie może zawierać obraźliwego lub niestosownego słownictwa.
Der Gutscheintext darf keine anstößigen oder unangemessenen Ausdrücke enthalten.

3. "umowę, małżeństwo"

zawierać (też: zawrzeć)
volume_up
schließen [schließend|geschlossen] {czas.} (Vertrag, Ehe)
einen Pakt mit dem Teufel schließen
W tym celu mogą one, w poszanowaniu Konstytucji, zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne, które mogą mieć charakter wiążący.
Dazu können sie unter Wahrung der Verfassung interinstitutionelle Vereinbarungen schließen, die auch bindenden Charakter haben können.
Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora, i otwórz folder zawierający zeskanowany dokument.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen und den Ordner mit dem gescannten Dokument zu öffnen.

Przykłady użycia - "zawierać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOprócz tego pulpit może zawierać inne ikony dodane przez producenta komputera.
Möglicherweise hat Ihr Computerhersteller dem Desktop weitere Symbole hinzugefügt.
PolishHasła systemu Windows mogą zawierać o wiele więcej znaków niż zalecanych osiem.
Windows-Kennwörter können wesentlich länger sein als die oben empfohlenen 8 Zeichen.
PolishTak wielkie, że mogłoby zawierać wszystkie inne wojskowe budżety świata w nim.
So gewaltig in der Tat, dass es alle anderen Militäretats auf der Welt umfassen kann.
PolishZestaw edukacyjny dla laboratoriów powinien zawierać następujące kluczowe elementy:
Das Fortbildungsprogramm für Labore soll über folgende Schlüsselelemente informieren:
PolishSkan zawierać będzie informacje dotyczące wszelkich zmian w tym obszarze mózgu.
Ein Scan gibt Ihrem Arzt Aufschluss über etwaige Veränderungen in diesem Bereich des Gehirns.
PolishRoztwór powinien być klarowny i bezbarwny oraz nie powinien zawierać widocznych cząstek.
Die Lösung sollte klar und farblos und frei von sichtbaren Partikeln sein.
PolishInformacje dołączone do routera powinny zawierać instrukcje podłączania.
In der Begleitdokumentation des Routers sollten Sie Anweisungen zum Anschließen finden.
PolishSystem ten powinien zawierać przejrzyste i skuteczne mechanizmy uruchamiające procedurę.
Es sollte auf transparenten und effektiven Auslösemechanismen basieren.
PolishPojedyncza kropla morskiej wody może zawierać do 160 różnych rodzajów mikrobów.
Und sie haben herausgefunden, dass sie glauben, dass wir um die 9 Prozent der Arten im Ozean kennen.
PolishStrony docelowe powinny zawierać informacje i usługi oferowane w reklamie.
Zielseiten sollten die Informationen und Services bieten, die in der Anzeige versprochen werden.
PolishW niektórych przypadkach plik może zawierać błąd, który uniemożliwia nagrywanie.
In einigen Fällen wird unter Umständen eine fehlerhafte Datei gefunden, die nicht gebrannt werden kann.
PolishPłyn powinien być przejrzysty, bezbarwny i nie powinien zawierać cząstek stałych.
Die Lösung muss klar, farblos und frei von Teilchen sein.
PolishBez względu na to, jaki jest temat filmu, musi on zawierać przekaz.
Wenn man also einen Film macht, egal was das Thema ist, sollte man eine Aussage reinbringen.
PolishListy odtwarzania mogą zawierać dowolne zestawienia utworów muzycznych, klipów wideo i obrazów.
Wiedergabelisten können beliebige Kombinationen aus Musiktiteln, Videos oder Bildern sein.
PolishNowsza wersja programu może zawierać rozwiązanie problemu.
Möglicherweise bringt eine neuere Programmversion die Lösung des Problems mit sich.
PolishNiektóre dwustronne porozumienia podatkowe mogą zawierać wyjątki od ogólnych zasad.
In einigen bilateralen Steuerabkommen können auch Ausnahmen von der allgemeinen Regel festgelegt sein.
PolishRozpuszczony roztwór powinien być przejrzysty i nie powinien zawierać widocznych cząstek stałych.
Die rekonstituierte Lösung muss klar und ohne sichtbare Partikel sein.
PolishMogą zawierać słowa, lub też nie Pasjonuję się obrazami i słowami.
Und ich interressiere mich leidenschaftlich für Bilder und Worte.
PolishUwaga: wszystkie wpisy – również te z obszarami usługowymi – muszą zawierać poprawny, rzeczywisty adres.
Hinweis: Für alle Einträge ist eine gültige physische Adresse erforderlich.
PolishPoszczególne strony powinny zawierać rozsądną liczbę linków.
Beschränken Sie die Anzahl der auf einer Seite vorhandenen Links auf ein vernünftiges Maß.