"zareagować" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zareagować" po niemiecku

PL zareagować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. "na terapię"

zareagować (też: reagować)
volume_up
ansprechen {czas. nieprzech.} (auf eine Therapie)
Terapia może być kontynuowana tylko u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie.
Die Behandlung sollte nur bei den Patienten fortgesetzt werden, die ausreichend auf die Behandlung ansprechen.
Jeśli po tym okresie pacjent nie zareaguje na leczenie, może ono być przedłużone do co najmniej 18 miesięcy.
Wenn Sie nach dieser Zeit noch nicht auf die Behandlung angesprochen haben, kann die Behandlung für weitere 18 Monate oder länger fortgesetzt werden.
Jeśli pacjent nie zareaguje na leczenie po 14 tygodniach (tj. po podaniu 4 dawek) nie należy podawać kolejnych dawek infliksymabu.
Zeigt ein Patient nach 14 Wochen (d.h. nach 4 Dosen) kein Ansprechen, sollte die Therapie mit Infliximab nicht weitergeführt werden.

Przykłady użycia - "zareagować" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW części "Środki ochrony" dowiesz się, jak możesz na to zareagować.
Siehe unter „Rechtsbehelfe“, welche Schritte Sie dann unternehmen können.
PolishMożna zareagować z pomocą sił wojskowych, ale w ten sposób nie da się konfliktu rozwiązać.
Wir müssen vielleicht militärische Mittel einsetzen, aber wir könnnen sie nicht militärisch lösen.
PolishI dlatego nie bierzemy na siebie obowiązku, by w odpowiedni sposób zareagować na to, co się dzieje.
Also zeigen wir keine angemessene Reaktion auf das was geschieht.
PolishTak więc lekarze nie mogli zareagować, a my przygotować się odpowiednio na totalną wojnę nuklearną.
Also keine Möglichkeit der medizinischen Versorgung oder einer sinnvollen Vorbereitung für einen totalen Atomkrieg.
PolishNie wiedziałem jak mam zareagować, więc zrobiłem to co zrobiłem, napisałem artykuł i poszedłem dalej.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also tat ich einfach was ich immer tue, ich schrieb einen Artikel und fuhr fort.
PolishWięc wiedzieliśmy, że musimy szybko zareagować.
Wir wussten also, dass wir schnell handeln mussten.
PolishJednak nie mogę zareagować mówiąc: "Czy to najlepszy stosunek pędu do energii i czterowektora na jaki cię stać?"
Aber zu keinem Zeitpunkt kann ich reagieren und denken "Ha, ist das deine beste Impuls-zu-Energie-Vierervektor-Konstante?"
PolishTrzeba tylko na nie zareagować.
Du musst dich einfach auf die Situation einstellen.
PolishW przyszłości, w razie ponownego zetknięcia z bakterią, układ odpornościowy będzie w stanie zareagować szybciej.
In Zukunft ist das Immunsystem in der Lage, bei einem erneuten Kontakt mit den Bakterien die Antikörper schneller herzustellen.
PolishZareagować na powiadomienie – np.
Auf Benachrichtigungen reagieren, beispielsweise um einen Post zu kommentieren oder jemanden zu einem Kreis hinzuzufügen.
PolishNie mieli szansy nauczyć się jak zareagować.
Ein Soziologe der Warschauer Statistikbehörde erklärte, "Die ältere Generation hatte nichts und dann plötzlich Auswahlmöglichkeiten überall.
Polishzareagować na coś alergicznie
PolishKluczem do wykrycia ślepoty są badania epidemiologiczne i odkrycie jej przyczyn, aby móc odpowiednio zareagować.
Der Schlüssel, Erblindung zu erkennen, sind epidemiologische Umfragen und das Finden der Ursachen, so dass man die richtige Behandlung anwenden kann.
PolishPrzewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 1 miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania skargi.
Das Unternehmen muss innerhalb eines Monats reagieren und Ihnen spätestens drei Monate nach Eingang der Beschwerde einen endgültigen Bescheid geben.
PolishPrzewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 1 miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania skargi.
Das Unternehmen muss innerhalb eines Monats reagieren und Ihnen spätestens zwei Monate nach Eingang der Beschwerde einen endgültigen Bescheid geben.
PolishPsy, świnie i nieszczepione koty mogą zareagować na szczep szczepionkowy średnio nasilonymi i przejściowymi objawami ze strony układu oddechowego.
Hunde, Schweine und ungeimpfte Katzen können nach Kontakt mit dem Impfstamm vorübergehend mit milden respiratorischen Symptomen reagieren.
PolishNie mieli szansy nauczyć się jak zareagować." Młody Polak o imieniu Tomasz powiedział: "Nie muszę mieć 20 rodzajów gumy do żucia do wyboru.
Ihnen wurde nie die Chance gegeben zu lernen wie man darauf reagiert." ~~~ Und Tomasz, ein junger polnischer Mann sagte, "Ich brauche nicht zwanzig Varianten von Kaugummi.
PolishPo podaniu produktu koniom, w sytuacji kiedy zwierzę w naturalny sposób zetknie się z wirusem, układ immunologiczny będzie w stanie szybciej zareagować.
Wird das Arzneimittel Pferden verabreicht, hilft es dem Immunsystem der Tiere, schneller zu reagieren, wenn das Tier natürlicherweise dem Virus ausgesetzt wird.
PolishMusimy więc zareagować, póki jeszcze można coś zmienić, ponieważ jeśli będziemy czekać do wybuchu kryzysu, możliwe, że spanikujemy i ukryjemy się.
Daher müssen wir unsere Reaktion jetzt spüren, solange das Licht noch brennt, denn wenn wir warten, bis die Krise zuschlägt, brechen wir vielleicht in Panik aus und verstecken uns.