"zamykać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zamykać" po niemiecku

volume_up
zamykać {czas. ndk}

PL zamykać
volume_up
[zamykam|zamykałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nie cierpię zamykać wszystkich okien, aby wrócić do pliku, który znajduje się na pulpicie.
Ich mag es nicht, alle Fenster schließen zu müssen, um zu einer Datei auf meinem Desktop zu gelangen.
Ten otwór może zamykać się i otwierać.
Nun kann sich diese Pore öffnen und schließen.
Dlatego należy zamykać te, które już nie są potrzebne.
Schließen Sie daher alle Ports, die Sie nicht mehr benötigen.
Nawet jeśli zamyka się je w rajskim ogrodzie.
Obwohl sie in einen Garten Eden gesperrt waren, mit Feigen und allem möglichen anderen.
Od 2007, co dwa miesiące, miasto zamyka dla ruchu najruchliwsze ulice i zmienia je w plac zabaw dla dzieci.
Jeden Monat seit 2007 sperrt die Stadt die meist befahrenen Straßen für den Verkehr und macht daraus einen Spielplatz für Kinder und die Kindheit.
Zamykać dokładnie po każdym użyciu
Nach jedem Gebrauch Tube fest verschließen.
Butelkę należy szczelnie zamykać w celu ochrony przed wilgocią.
Die Flasche fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Butelkę szczelnie zamykać w celu ochrony przed wilgocią.
Die Flasche fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
Kliknięcie przycisku Zamknij system teraz wymusza zamknięcie wszystkich programów i umożliwia doprowadzenie do końca procesu zamykania komputera.
Wenn Sie auf Jetzt herunterfahren klicken, werden alle Programme zum Beenden gezwungen und der Prozess des Herunterfahrens des Computers abgeschlossen.
zamykać (też: zamknąć)
zamykać (też: zamknąć)
volume_up
zumachen [zumachend|zugemacht] {czas. przech.} (Fenster, Geschäft)
Nie chcielibyście ustawiać budek pobierających opłaty drogowe w centrum Londynu, i otwierać, i zamykać te bramki.
Man kann nicht einfach Zollposten um die Londoner Innenstadt aufstellen und die Schranken auf- und zumachen.

2. IT

Ponieważ podczas zamykania systemu stan pracy nie zostanie zapisany, należy wcześniej zapisać pliki.
Da Ihre Arbeit beim Herunterfahren nicht gespeichert wird, müssen Sie die Dateien vor dem Herunterfahren speichern.
Schnelles Starten und Herunterfahren
Kliknięcie przycisku Zamknij system teraz wymusza zamknięcie wszystkich programów i umożliwia doprowadzenie do końca procesu zamykania komputera.
Wenn Sie auf Jetzt herunterfahren klicken, werden alle Programme zum Beenden gezwungen und der Prozess des Herunterfahrens des Computers abgeschlossen.

3. "w areszcie"

Przykłady użycia - "zamykać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAby dysk można było odczytać na innym komputerze, nie trzeba zamykać sesji.
Sie brauchen die Sitzung nicht zu beenden, um den Datenträger auf einem anderen Computer zu lesen.
PolishZamiast zamykać system po zakończeniu pracy, lepiej użyć przycisku Zasilanie.
Anstatt den Computer nach der Arbeit herunterzufahren, ist es oftmals sinnvoll die Ein-/Aus-Taste zu verwenden.
PolishLecz kalmar rozwinął w sobie przesłonę, którą może otwierać i zamykać ten wyspecjalizowany organ światła z bakteriami.
Das Molekül ist vorhanden und sie machen Licht.
PolishProsimy zamykać drzwi
PolishProszę zamykać drzwi
PolishPonieważ okna są wszechobecne w systemie Windows, ważne jest, aby zapoznać się ze sposobami, w jakie można je przesuwać i zamykać lub zmieniać ich rozmiar.
Da Fenster überall in Windows zu finden sind, sind Kenntnisse im Verschieben, Ändern der Größe oder Ausblenden von Fenstern wichtig.