"zadania" - niemieckie tłumaczenie

PL

"zadania" po niemiecku

volume_up
zadania {niemęskoos.}

PL zadania
volume_up
{niemęskoosobowy}

zadania
Krajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
Die NZBen führen nahezu alle operationalen Aufgaben des Eurosystems aus.
    Podstawowe zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych polegają na:
   Die grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken bestehen darin,
Można spróbować wykonać następujące zadania, aby naprawić problem:
Möglicherweise können Sie das Problem mithilfe der folgenden Aufgaben beheben:
zadania (też: wymagania, prawa, roszczenia)
zadania (też: roszczenia, wierzytelności)

Przykłady użycia - "zadania" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPomimo prostoty tego zadania, interesującym było zapoznanie się z jego wynikami.
Und wir haben Dinge dafür belohnt, wie gut sie sich vorwärts bewegen können.
PolishNa ekranie start przewiń do kategorii Zadania, a następnie kliknij ekran ustawienia.
In diesem Fall muss von Windows Media Center kein Videotext wiedergegeben werden.
PolishAby wyłączyć żądania, wybierz „Nie zezwalaj żadnej witrynie na obsługę protokołów”.
Anderenfalls wählen Sie "Verarbeitung von Protokollen für keine Website zulassen".
PolishZnajdziesz tam szczegółowe uzasadnienie odrzucenia Twojego żądania usunięcia.
So erfahren Sie, warum Ihr jeweiliger Antrag auf Entfernung abgelehnt wurde.
PolishKrajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
Die NZBen führen nahezu alle operationalen Aufgaben des Eurosystems aus.
PolishPo zgłoszeniu żądania reklamy musi ona być wyświetlana do czasu, gdy:.
Nachdem eine Anzeige angefordert wurde, muss sie folgendermaßen gezeigt werden:.
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Zadania > Polityka pieniężna
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Aufgaben > Geldpolitik
Polish    Podstawowe zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych polegają na:
   Die grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken bestehen darin,
PolishNa poniższej ilustracji przedstawiono opcję dodaj Extender wybraną w kategorii Zadania.
In der folgenden Abbildung ist Extender hinzufügen in Aufgaben ausgewählt.
PolishNa poniższym obrazie przedstawiono zaznaczoną opcję nagraj dysk cd/dvd w kategorii Zadania.
In der folgenden Abbildung ist die Option CD/DVD brennen unter Aufgaben ausgewählt.
PolishMożna spróbować wykonać następujące zadania, aby naprawić problem:
Möglicherweise können Sie das Problem mithilfe der folgenden Aufgaben beheben:
Polish408 (Przekroczono limit czasu żądania) Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.
Bei dieser Antwort des Servers wird auch der zu verwendende Proxy angegeben.
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Zadania > Operacje walutowe
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Aufgaben > Devisengeschäfte
PolishKliknij menu Akcja, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
Zeigen Sie im Menü Aktion auf Alle Aufgaben, und klicken Sie dann auf Exportieren.
PolishPowinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?
Es sollte uns zwingen nicht nur zu fragen "Warum gibt es Krieg?"
PolishDane w raportach domyślnie obejmują jedynie identyfikator URI żądania, a nie nazwę domeny.
Standardmäßig umfassen die Berichtdaten nur die Anfrage-URI und nicht den Domain-Namen.
PolishWszystkie parametry przekazane do Google w momencie żądania reklamy muszą być poprawne.
Alle an Google zum Zeitpunkt der Anzeigenanfrage übergebenen Parameter müssen korrekt sein.
PolishRobotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.
Die Ameise muss also den Unterschied zwischen einem Nahrungssucher und einem Nestbauer kennen.
Polishcele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (artykuł III-185 ustępy 1, 2, 3 i 5),
Zwangsmittel zum Abbau eines übermäßigen Defizits (Artikel III-184 Absätze 9 und 10);
PolishTeraz opowiem trochę o projektach, które miały na celu zbadać wymienione wcześniej zadania.
Also werde ich über einige Projekte reden die diese Ideen verfolgt haben.