PL założony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

założony
Co jest także interesujące, zauważcie, że Netflix został założony w 1999.
Was auch interessant ist, ist dass Netflix 1999 gegründet wurde.
To nowy uniwersytet, założony przez obecnego tu Petera Diamandisa i mnie.
Es ist eine neue Universität, die von Peter Diamandis, der hier im Publikum sitzt, und mir gegründet wurde.
Założony w roku 1290 Uniwersytet w Coimbrze jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie.
Im Land selbst wurde 1290 die Universität von Coimbra gegründet, die damit eine der ältesten Universitäten Europas ist.
założony
volume_up
gegr. [skr.] (gegründet)

Synonimy (polski) dla "założyć":

założyć

Przykłady użycia - "założony" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishnależy powiadomić lekarza jeśli pacjent miał kolostomię, założony cewnik do otrzewnej,
Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie eine Kolostomie (künstlicher Darmausgang)
PolishZdecydowanie zaleca się stosowanie dostępu przez cewnik założony do żyły centralnej (patrz punkt 4. 2).
Es wird dringend empfohlen, einen zentralvenösen Zugang zu benutzen (siehe Abschnitt 4.2).
PolishZałożony przez niego instytut przeniósł się obecnie do Indii.
Es gibt in Mexiko keine Statuen und Denkmähler für diesen Mann.
PolishZdecydowanie zaleca się podawanie leku przez cewnik założony do żyły centralnej (patrz punkt 6. 6).
Es wird dringlich empfohlen, die Gabe über einen zentralen Venenkatheter vorzunehmen (siehe Abschnitt 6.6).
PolishChociaż założony dla żartu, zaczął przynosić zyski.
PolishZostał założony w XVIII wieku, największy szpital psychiatryczny w stanie Connecticut, nie licząc ogromnych szpitali publicznych które wtedy istniały.
Ich wurde also 1973, im Frühjahr 1973 eingewiesen, in das Insitute of Living, das früher Hartford Retreat hieß.
PolishBadanie zostało przerwane, gdy wyniki zaplanowanej pośredniej analizy OS przekroczyły założony próg skuteczności.
Die Studie wurde beendet nachdem eine geplante Interimsanalyse zum Gesamt-Überleben die zuvor festgelegte Grenze zum Nachweis der Wirksamkeit überschritten hatte.
PolishJeśli trabektedyna jest podawana przez cewnik założony do żyły obwodowej, u pacjentów mogą wystąpić potencjalnie poważne reakcje w miejscu wstrzyknięcia.
Die Patienten können eine potentiell schwere Reaktion an der Injektionsstelle entwickeln wenn Trabectedin über einen peripheren venösen Zugang gegeben wird.
PolishKiedy już wiesz, która strona pozwala najskuteczniej realizować założony cel, możesz udostępnić ją dla całego ruchu w witrynie.
Nachdem Sie herausgefunden haben, welche Seite den Erfolg Ihrer Unternehmensziele am besten unterstützt, können Sie diese Seite aktivieren, sodass alle Besucher Ihrer Website sie sehen.
PolishRoztwór rasburykazy należy podawać przez inny dostęp do żyły, niż założony do infuzji środków chemioterapeutycznych, aby zapobiec jakimkolwiek możliwym niezgodnościom leków.
Die Infusion der Rasburicaselösung und die Infusion von Chemotherapeutika muss zur Vermeidung eventueller Wirkstoffunverträglichkeiten über getrennte Zugänge erfolgen.
PolishZalecaną dawkę należy podawać we wlewie dożylnym pomimo, że w trwających badaniach klinicznych lek jest podawany przez cewnik założony do żyły centralnej.
Die empfohlene Dosis muss per intravenöse Infusion verabreicht werden, obwohl sie in den laufenden klinischen Studien jedoch auch über einen zentralen Venenkatheter verabreicht worden ist.